Karol Čukan se stal novým ředitelem Úřadu ČČK

0
632
cck
Foto: ČČK

Novým ředitelem Úřadu Českého červeného kříže [ČČK] se stal Karol Čukan. Do funkce ho jmenoval prezident ČČK Marek Jukl na základě výsledků veřejného výběrového řízení. Dobrovolníkem ČČK je Karol Čukan od roku 2018.

Mezi hlavní úkoly Úřadu Českého červeného kříže patří zajištění odborné činnosti této humanitární organizace a vytváření podmínek pro plnění jejích úkolů a poslání. Zároveň Úřad Českého červeného kříže aktivně a účinně pomáhá oblastním spolkům organizace v jejich veřejně prospěšné činnosti.

„ČČK pomáhá zmírňovat utrpení, ať jde o první pomoc, dárcovství krve, humanitární nebo sociální programy či naše další činnosti. Jsem vděčný za možnost přidat se k dílu, které budovaly a budují generace dobrovolníků a zaměstnanců. Díky jejich píli je Český červený kříž funkční, užitečnou a nezastupitelnou součástí společnosti,” uvedl Karol Čukan.

Zároveň poděkoval předchozímu řediteli Úřadu Josefu Konečnému za jeho 12letou službu, během níž se povedlo, jak uvedl, například stabilizovat financování organizace. Stejně jako řízení této organizace dále rozvinout a posílit.

Kdo je Karol Čukan a jaké jsou jeho pravomoci v ČČK

Před nástupem do Českého červeného kříže vedl Karol Čukan oddělení filantropie a strategického partnerství v česko-slovenské pobočce humanitární organizace Lékaři bez hranic. Dříve působil jako odborný konzultant či na různých manažerských pozicích v soukromém sektoru.

ČČK loni na Ukrajinu vypravil 43 misí s pomocí za 121 mil. Kč

Ředitel Úřadu je v hierarchii ČČK důležitá osoba. A to proto, že jednání za Společnost Český červený kříž a oblastní spolky Českého červeného kříže vedou kromě statutárních orgánů a OS ČČK [prezident ČČK, předseda Oblastní výkonné rady, pozn. red.] při ustanovení v souladu s § 64 Stanov organizace i další zástupci příslušného subjektu. A těmi jsou zpravidla ředitel Úřadu ČČK, respektive úřadu OS ČČK.

O Českém červeném kříži

Společnost Český červený kříž se sídlem v Praze jako humanitární společností působí na celém území České republiky. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva. Z hlediska vnitrostátního práva je pak spolkem.

Červený kříž varuje před zneužíváním červeného kříže

Český červený kříž je součástí Mezinárodního Červeného kříže a řídí se Základními principy ČK&ČP. Působí především v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů organizace je všeobecně prospěšnou činností. V jeho řadách nyní působí více než čtrnáct tisíc členů a dobrovolníků.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here