Dětská urologie má po letech vydání nové odborné knihy

0
732
detska_urologie
Ultrasonograf na oddělení dětské urologie / Foto: Nadační fond Lucie Urologické kliniky VFN a 1. LF UK

Nově vydaná monografie Dětská urologie shrnuje vše důležité z oboru, který je jednou ze specializací urologie a dětské chirurgie. Přibližuje diagnostické a léčebné postupy a pomáhá dětským urologům, pediatrům i dalším odborníkům.

Nová publikace navazuje na dlouhodobou tradici oboru v České republice a je nástupcem knihy Dětská urologie od akademika prof. Jana Bedrny z roku 1951. Právě ta byla jednou z prvních monografií dětské urologie na světě.

Monografie Dětská urologie je dílem významných dětských urologů doc. MUDr. Radima Kočvary, CSc. a MUDr. Marcela Drlíka z Urologické kliniky pražské Všeobecné fakultní nemocnice [VFN] a 1. LF UK. Na knize spolupracovaly desítky odborníků z mnoha medicínských oborů, a to z Čech i ze zahraničí.

Dětská urologie a její trendy

Současnou dětskou urologii charakterizují méně invazivní diagnostické a léčebné postupy a jejich správný výběr, stejně jako důraz na péči o celoživotní urologická onemocnění.

„Díky moderním diagnostickým metodám, zejména ultrazvuku, odhalujeme mnohé vrozené vady ledvin, močových cest a genitálu již v prenatálním období. Sledujeme vývoj těchto patologií po narození a včas doporučujeme léčebný postup,“ říká doc. Radim Kočvara.

Vedle morfologických anomálií podle něj trpí mnoho dětí funkčními problémy, které významně snižují kvalitu života. Závažnější z nich ohrožují jejich zdraví i na celý život.

Odborná kniha se zaměřuje na velkou skupinu dětských pacientů od novorozeneckého po dospívající věk, kteří trpí anomáliemi a nemocemi močového traktu a pohlavního ústrojí, včetně urgentních a onkologických stavů.

Péče o děti zahrnuje více specializací

„Na řešení problémů dětských urologických pacientů se podílí i odborníci jiných specializací, jako jsou dospělí urologové, dětští chirurgové, neonatologové, pediatři, nefrologové, endokrinologové, neurologové a specialisté zobrazovacích a preklinických oborů,“ vysvětluje Marcel Drlík.

[Zdroj: KD]

K nově vydané knize s bohatou obrazovou dokumentací pak říká, že bude určitě zdrojem cenných informací pro širokou odbornou čtenářskou obec.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here