Přepravu k lékaři hradí pojišťovny výhradně ze zdravotních důvodů

0
1920
preprava
Foto: Pixabay.com

Přepravu pacienta do zdravotnického zařízení uhradí pojišťovny ze zdravotních důvodů, nikoli sociálních. Jako je třeba horší dopravní dostupnost v místě bydliště pacienta. Pojišťovny proplácí jen cesty k nejbližšímu poskytovateli dané péče.

I cesty za zdravotní péčí a zpět do místa bydliště pacienta zdravotnickou dopravní službou proplácí zdravotní pojišťovny jen za přesně daných podmínek upravených zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Dokument, na jehož základě pojišťovny cesty proplácí, se nazývá příkaz ke zdravotnímu transportu a vystavuje ho výhradně lékař.

„Transport může být zdravotní pojišťovnou uhrazen pouze z prokazatelných zdravotních důvodů. Přeprava se provádí vozidly smluvní zdravotnické dopravní služby,“ říká k hrazené dopravě za zdravotní péčí mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny [VZP ČR] Viktorie Plívová.

Důležité je mít jasno i v tom, který lékař a kdy, tento příkaz k transportu pacientovi vyplní tak, aby dopravci náklady pojišťovna skutečně proplatila. Při dovozu pacienta za zdravotní péčí vypisuje příkaz ten lékař, který dané vyšetření nebo poskytnutí konkrétní zdravotní péče požaduje.

Lékař přepravu vozem zdravotnické dopravní služby předepisuje:
  • Ke smluvnímu poskytovateli z místa bydliště či místa trvalého pobytu.
  • Od smluvního poskytovatele do místa bydliště či místa trvalého pobytu nebo do zařízení pobytových sociálních služeb.
  • Mezi smluvními poskytovateli.
  • V rámci pracovišť smluvního poskytovatele.

Vyplněný příkaz k přepravě slouží pro vykázaní a úhradě zdravotního transportu pacienta ze strany pojišťovny. Cestu do zařízení pojišťovna ale proplatí pouze v případě, že to vyžaduje zdravotní stav pacienta. Typickým příkladem je přeprava pacienta do a z dialyzačního střediska. Důvody typu, že má pacient špatné dopravní spojení do nemocnice či je objednán k vyšetření na ranní hodinu při proplacení nákladů na dopravu u pojišťovny neobstojí.

„Přeprava zdravotnickou dopravní službou musí být vždy indikována ze zdravotních důvodů, nikoli sociálních,“ zdůrazňuje mluvčí pojišťovny.

Výběr místa ošetření není na pacientovi, ale ani lékaři

Další podmínkou proplacení cesty za zdravotním výkonem dopravcem je, že půjde o zařízení či praxi s doporučenou službou, které je nejblíže místu bydliště pacienta. Pokud si pacient přeje vyšetřit či ošetřit v jiné vzdálenější nemocnici či ambulanci, pak musí počítat i s tím, že si rozdíl v dopravě uhradí z vlastních prostředků.

„V případě takového požadavku musí pacient podepsat informovaný souhlas na zadní straně příkazu, stejný postup platí i pro cestu zpět,“ upozorňuje mluvčí pojišťovny.

Ve Zlíně vznikl kurz řidiče ZZS. Cena je asi 45 000 korun

Pokud jde o cesty na plánované kontrolní vyšetření, pak příkaz k přepravě pacientovi vydává ten lékař, který o kontrole rozhodl. V situaci, kdy pacienta ke kontrole pozve například specialista až za delší dobu například s tím, že se u něj zdravotní stav zlepší, se pacient obrací na svého praktického lékaře. Ten posoudí nutnost přepravy zdravotnickou dopravní službou ke kontrole a případně vypíše příkaz k transportu.

Zdravotní transport společně s pacientem doveze do zařízení i jeho doprovod. Ovšem musí ho lékař rovněž uvést na vystavený příkaz a nutnost doprovodu také zdůvodnit.

Co se týče imobilních pacientů pohybujících se převážně pomocí vozíku, pak zdravotní pojišťovny proplácejí jejich přepravu i jinému dopravci. Pokud pacienta do zařízení ale přepraví vozidlem speciálně upraveným pro převoz osob na vozíku pro tělesně postižené, upozorňuje pojišťovna. I této skupině pojištěnců vypisuje příkaz k přepravě vždy jen lékař.

RED

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here