Ve Zlíně vznikl kurz řidiče ZZS. Cena je asi 45 000 korun

0
2183
ZZS
Ilustrační foto: Redakce ZdraveZpravy.cz

Řidiči sanitek se budou moci vzdělávat ve Zlíně. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Zlín získala ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou [ZZS] Zlínského kraje akreditaci kurzu Řidič ZZS.

Kurzy se mají otevřít začátkem října. Dosud se zájemci o tuto profesi vzdělávali mimo Zlínský kraj, potvrdila mluvčí ZZS Zlínského kraje Gabriela Netopilová Sluštíková.

„Zdravotnická záchranná služba je personálně relativně dobře zajištěná zdravotnickými záchranáři i řidiči – záchranáři. Nicméně i v rámci těchto profesí začínáme pociťovat úbytek zájemců. Kurz Řidič ZZS, který uchazeči budou moci absolvovat přímo ve Zlíně, by mohl podstatně situaci vyřešit,” říká ředitel ZZS Zlínského kraje Josef Valenta.

Kurz potrvá minimálně dvanáct měsíců a zájemci absolvují nejméně 600 hodin teoretické výuky a praktického vyučování. Přihlásit se mohou lidé s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou či výučním listem, zdravotně způsobilí k výkonu povolání řidiče vozidla ZZS. Musí být držiteli řidičského oprávnění skupiny C. Kurz si účastníci hradí sami, konečná cena ještě není stanovena. Hovoří se o částce 45 000 korun.

Náplň kurzu “Řidič ZZS”

Účastníci kurzu získají přehled o stavbě, funkci a změnách lidského organismu. Odborníci je proškolí také v základech psychologie. Osvojí si ošetřovatelské postupy potřebné pro poskytování neodkladné péče pacientům s vnitřními chorobami, chirurgickými, přenosnými a dalšími nemocemi a akutními postiženími.

„V klinických a preklinických předmětech pak nebudou především vědomosti a dovednosti zaměřené na akutní stavy. […] Významný podíl bude mít praktická výuka, která se uskuteční na vybraných pracovištích záchranky,” přiblížil náměstek léčebné péče ZZS Zlínského kraje Dorián Pfeifer.

Neznám krásnější povolání než povolání zdravotní sestry

Otevření nového kurzu pro řidiče záchranářů vítá i zlínská zdravotnická škola.

„Jsme skutečně rádi, že v rámci našich vzdělávacích programů můžeme nabídnout další obor, který v rámci Zlínského kraje chybí. Už teď se nám zájemci začínají hlásit, což svědčí o tom, jak moc tento kurz v regionu chyběl,” uvedl ředitel školy Hynek Steska.

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola

Střední zdravotnická škola ve Zlíně vznikla z odborné školy pro ženská povolání. Ta byla ve Zlíně otevřena na přelomu let 1935/36. Ve školním roce 1946/47 začala samostatná existence státní sociálně zdravotnické školy. Dnes patří Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín mezi významné střední školy Zlínského kraje.

Specializované sestry snadněji přestoupí do jiného oboru

Každoročně nabízí rekvalifi­kační kurz Sanitář a Řidič zdravotnické dopravní služby. V současné době nabízí následující kurzy s tématy:

  • Základy EKG pro všeobecné sestry, porodní asistentky a zdravotnické záchranáře – na dotaz
  • Paliativní péče
  • Ošetřování nemocného s kožními ulceracemi
  • Katetrizace močového měchýře u muže pro všeobecné sestry a zdravotnické záchranáře
  • Akutní stavy v pediatrii
  • Rehabilitač­ní ošetřovatel­ství
  • Rehabilitač­ní prvky v péči o klienta ve zdravotnic­kých a sociálních zařízeních a v domácí péči – školící akce – na dotaz

V certifi­kovaných kurzech určených pro nelékařské zdravotníky [všeobecné sestry, porodní asistentky a zdravotnické záchranáře, pozn. red.] od roku 2010 škola proš­kolila přes tisícovku účastníků.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here