Specializované sestry snadněji přestoupí do jiného oboru

0
2606
oboru
Foto: Pixabay.com

Jednotlivé specializace všeobecných zdravotních sester se začnou více prolínat a některé i uznávat při přechodu do jiného oboru ošetřovatelské péče. Některým postačí jen certifikační kurz.

Zohlednění dosud získaného specializovaného vzdělání u všeobecných zdravotních sester nově umožní metodické doporučení pro započítání některých částí dříve absolvovaného specializačního vzdělávání. O změně informuje Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR].

„Metodické doporučení všeobecným sestrám se specializovanou způsobilostí a poskytovatelům zdravotních služeb přibližuje, co lze z jedné specializace započíst do druhé,“ uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě.

Neznám krásnější povolání než povolání zdravotní sestry

Doporučení naopak zároveň ukazuje na znalosti a dovednosti, které sestra v absolvovaném specializačním vzdělávání nezískala. Anebo sice získala, ale jen zčásti a může si požadované vzdělání doplnit například certifikačním kurzem.

Metodické doporučení se vztahuje na následující obory
  • Ošetřovatelské péče v interních oborech
  • Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
  • Ošetřovatelská péče v geriatrii
  • Domácí a hospicová péče
  • Intenzivní péče

Hlavním důvodem změny v uznávání specializací při přechodech mezi některými obory zdravotních sester je podle úřadu to, aby sestra mohla v případě změny pracoviště nebo oboru získat jednodušším způsobem další požadovanou specializaci.

K uznání předchozího vzdělávání ve výše uvedených oborech dojde, pokud:

  • Již specializovanou způsobilost sestra/bratr v jednom vybraném oboru specializačního vzdělávání získal.
  • Nebo absolvoval/a certifikované kurzy, pokud jsou součástí vzdělávacího programu daného specializačního oboru.
  • Anebo absolvoval/a jiné studium než specializační vzdělávání nebo certifikovaný kurz, které odpovídá nebo jeho část odpovídá obsahu a rozsahu některé části vzdělávacího programu specializačního vzdělávání, ve kterém je požádáno o zápočet.

Někdy postačí i certifikované kurzy

I když certifikační kurzy plně nenahradí specializované vzdělání, tak zdravotnický pracovník bez specializace v daném oboru může vykonávat i jednotlivé činnosti pracovníka se specializovanou způsobilostí, ke kterým získal zvláštní odbornou způsobilost v certifikovaném kurzu.

Sestra s 60letou praxí vypráví, jak fungovaly umístěnky

To v praxi znamená, že specializované sestry s absolvovaným certifikovaným kurzem v jiném z oborů mohou vykonávat určité dílčí činnosti, jako by v daném oboru získaly potřebnou specializaci.

RED

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here