Pojišťovny rozšíří úhrady očkování proti HPV a meningokoku

0
3658
pojistovny
Foto: Pixabay.com

Zdravotní pojišťovny uhradí očkování proti lidskému papilomaviru nově mládeži ve věku 11 až 15 let. Nyní očkování proti HPV hradí mládeži mezi 13. a 14. rokem věku, proti meningokokům od 14 do 15 let. U něj se rozptyl rozšíří do 16 let.

Rozšíření hrazeného dobrovolného očkování přináší senátní úprava zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou ve středu [31.5.] schválili poslanci. Nyní novelu dostane k podpisu prezident republiky.

Ve Sněmovně jsme schválili rozšíření hrazeného a dobrovolného očkování proti papilomaviru, který je původcem mj. rakoviny děložního čípku,“ potvrdil na sociální síti ministr zdravotnictví Vlastimil Válek [TOP 09].

Novela rozšiřuje okruh osob, kterým uhradí očkování proti některým kmentům lidského papilomaviru i jeho podání v plné výši zdravotní pojišťovna, na mládež ve věku od 11 do 15 let. Dosud jej hradí pouze dívkám a chlapcům ve věku třinácti let. Výjimečně i čtrnáctiletým. Pokud doloží, že se nemohli v daném věku očkovat z opodstatněných důvodů. Například kvůli nemoci.

Pojišťovny rozšíří úhrady vakcín proti meningokokům

Upravený zákon přináší změnu ku prospěchu i do úhrady očkování proti meningokokům, které zdravotní pojišťovny od ledna 2024 v plné výši zaplatí mládeži ve věku od 14 do 16 let. Nyní ho hradí dospívajícím ve věku 14 až 15 let. I nadále pojišťovny očkování hradí dětem se započatým očkováním nejpozději do dovršení 12. měsíce věku. Vakcíny proti skupinám A, C, W a Y pak pojišťovny zaplatí těm, kteří dostali jednu dávku v období od jednoho roku do dvou let věku. Výjimečně očkování pojišťovny zaplatí i později. To za podmínky, že se podání odložilo kvůli zdravotnímu stavu očkované osoby.

Na zjednodušení očkování proti meningokokům v blízké budoucnosti upozornil nedávno předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj farmaceutické firmy již ve 3. fázi hodnocení otestovaly vakcínu, která by chránila před pěti nejčastějšími skupinami meningokoka.

„Místo dvou vakcín [4 a 1 složková] bude jedna obsahující všech pět nejčastějších skupin meningokoka [ABCWY]. Výsledky 3. fáze hodnocení byly dnes prezentovány na kongresu ESPID v Lisabonu,” informoval Chlíbek na sociální síti letos v květnu.

Proti HPV infekci chrání tři roky i jedna dávka očkování

Vakcínu podle něj představili zástupci dvou farmaceutických gigantů. A sice americká společnost Pfizer a britská GSK.

Invazivní meningokoková onemocnění

Invazivní meningokoková onemocnění vyvolává bakterie Neisseria meningitidis. Infekce ohrožuje hlavně děti kojeneckého a předškolního věku. Dále dospívající a mladé dospělé ve věku 15 až 26 let.

„Pokud k onemocnění dojde, existuje až 30% pravděpodobnost závažného následku a až 10% pravděpodobnost úmrtí,“ říká praktická lékařka pro děti a dorost a předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Alena Šebková.

Jako závažné následky jmenuje poruchy vývoje, intelektu, řeči, běžných dovedností, epilepsie, ale i třeba amputace končetin.

Současně připomíná první příznaky nemoci, které bývají zpočátku nejednoznačné. Mnozí se domnívají, že jde třeba o chřipkovou nákazu.

„V okamžiku, kdy se objeví typické příznaky krvácení do kůže, již může být pozdě. Vyšší možnost nákazy se vyskytuje u kojenců, respektive dětí do 4 let věku, adolescentů a mladých dospělých,“ popisuje.

Úhrada očkování dětí proti meningokoku nese ovoce

 

Účinky očkování proti meningokokovým infekcím potvrzuje i místopředsedkyně České vakcinologické společnosti ČLS JEP Hana Cabrnochová.

„Podání vakcíny proti meningokoku skupiny B i proti ostatním skupinám [A, C, W, Y] ve správném období maximalizuje ochranu a chrání zdraví dětí, adolescentů a mladých dospělých v období zvýšeného rizika onemocnění,“ říká k vakcinaci proti meningokokům.

Bakterie meningokoka se přenášejí kapénkovou cestou, často kýcháním, kašlem a líbáním.

Očkování proti HPV chrání před rakovinou

A pochyby nemají odborníci ani o účincích vakcín proti lidskému papilomaviru [HPV]. Podle viroložky Ruth Tachezy ze studií vyplývá, že devítivalentní vakcína má až 90% účinnost, pokud je podána před setkáním se s HPV virem. To znamená před zahájením pohlavního života. Překlenovací studie u dětí, kdy byli devítivalentní vakcínou očkováni chlapci a dívky ve věku 9 až 15 let a mladé ženy ve věku 16 až 26 let, podle ní i ukázala, že dosažené hladiny protilátek proti všem devíti antigenům jsou vyšší u dětí než u mladých žen.

„Proto k maximálnímu efektu vakcín ve smyslu snížení výskytu řady nádorových onemocnění žen a mužů povede především očkování dětí před zahájením pohlavního života,“ vysvětluje.

Lékaři nabádají k očkování chlapců proti HPV

Typů HPV, které mohou vyvolat nádory a přednádorové změny děložního hrdla, v populaci podle ní cirkuluje přes 40. Je tak logické, že vakcína, která chrání proti infekci více typy HPV, zajistí komplexnější ochranu.

S HPV viry se v životě setkává přes 80 procent sexuálně aktivních mužů a žen. U některých z nich nákaza vyvolá nádorové onemocnění. Riziko rozvoje infekce HPV viry dokáže až o 90 procent snížit očkování podané před zahájením sexuálního života. A i když se HPV nejčastěji spojuje s rakovinou děložního čípku, vážně ohrožuje také muže a chlapce.

Muži jsou většinou přenašeči HPV virů bez jakýchkoliv projevů onemocnění. Neonkogenní HPV genotypy u nich mohou způsobovat bradavice na genitálu neboli condylomata, ale hlavně mohou nakazit své budoucí partnerky onkogenními typy HPV,“ vysvětluje souvislosti vedoucí Onkogynekologického centra 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice David Cibula.

Podle odborníků je očkování proti HPV bezpečné a reakce na něj jsou minimální. Případné nežádoucí účinky očkování podléhají hlášení ve všech zemích, kde se očkování provádí.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here