Klaudiánova nemocnice s úctou připomíná pediatra Ericha Nováka

0
282
nemocnice
Foto I,II: Klaudiánova nemocnice

Emeritní primář dětského oddělení Klaudiánovy nemocnice Erich Novák by dnes [29.4.] oslavil 90. narozeniny. Jeho nedožité narozeniny nemocnice oslavila instalací pamětní desky u budovy Centra 83 v Havlíčkově ulici v Mladé Boleslavi.

Právě tam totiž původně sídlilo dětské oddělení nemocnice.

„Erich Novák [na obr. vpravo, pozn. red.] byl velkým odborníkem v oboru pediatrie a člověk s pevným charakterem, který se nám stal vzorem pro celý život,“ říká emeritní primářka dětského oddělení Alena Štolcová, která vznik pamětní desky zorganizovala.

Společně s emeritní primářkou položili květinové věnce k pamětní desce současná primářka dětského oddělení Jaroslava Chrtková a předseda představenstva nemocnice Ladislav Řípa. Vzpomínkové akce se zúčastnili i zástupci města Mladá Boleslav. Například náměstci primátora Miroslava Kašpárková, Petr Servus, radní města Miroslav Olšák a Pavel Nechanický, který je také známým pediatrem. Vzpomenout na emeritního primáře Ericha Nováka přišlo i mnoho dalších lékařů a zdravotních sester v čele s bývalou ředitelku nemocnice Zdeňkou Trhoňovou.

„Táta neměl takové akce rád. Pro něj bylo jeho pracovní nasazení samozřejmé. Určitě se nám někde nahoře teď směje,“ komentoval s úsměvem na tváři dnešní akci syn Ericha Nováka Pavel Novák.

Kdo byl Erich Novák

Erich Novák se narodil v Praze. Jeho otec byl šéfkuchařem v automatu Koruna na Václavském náměstí a zabýval se stanovením norem pro společné stravování. Sepsal knihu Normy teplých jídel. Odtud pocházel zájem primáře Nováka o dietologii. Dětskou stravu podroboval přísné kontrole a považoval ji vždy za součást komplexní terapie. 

Jako chlapec byl členem skautské organizace a později Nuselské evangelické mládeže v náročné době padesátých let. Po studiu na gymnáziu v Kubelíkově a pak Resslově ulici složil maturitní zkoušku a v roce 1952 ho přijali na lékařskou fakultu. Přijali ho prý i díky tomu, že se zúčastnil brigády v Ostravě-Porubě v rámci akcí evangelické mládeže. Tam pracoval se svojí budoucí manželkou Martou. 

Vzali se v roce 1956. V roce 1958 Erich Novák ukončil studium a nastoupil do nemocnice v Mladé Boleslavi. Nástup byl na umístěnky, ale pan primář byl již ženatý a v Mladé Boleslavi nepožadoval byt, tak ho do nemocnice přijali. S manželkou se ale tísnili, od roku 1959 i s dcerou Ivankou, v jednom pokoji. Tři měsíce po narození dcerky paní Marta nastoupila na kožní oddělení nemocnice v Mladé Boleslavi jako zdravotní sestra.

Erich Novák se stal sekundářem dětského oddělení, kde byl primářem MUDr. Pokorný. V té době bylo na oddělení celkem šest sekundářů. Ti spolu s prací přímo na lůžkovém oddělení prováděli preventivní prohlídky a očkování dětí. I vyjížděli na kurativní návštěvy k dětem do jednoho roku věku. V první polovině šedesátých let se otevíraly první obvody pro děti s kurativní péčí. Roku 1966 odjel primář Pokorný do Libye a Erich Novák se stal zastupujícím primářem. V roce 1968 po invazi vojsk Varšavské smlouvy primář Pokorný s manželkou emigroval do USA. Primářem dětského oddělení jmenovali právě Ericha Nováka. A v této funkci setrval až do roku 2002, tedy třicet čtyři let. Jako věřící člověk a člen českobratrské církve evangelické to ale neměl vůbec jednoduché.

„Za pomoci kolegů, a hlavně za podpory prof. MUDr. Houšťka, přednosty II. dětské kliniky v Motole a hlavního pediatra, který věděl jak vzdělaný a charakterní člověk to je, všechny politické tlaky ustál,“ uvedli zástupci Klaudiánovy nemocnice.

Zástupci nemocnice: Erich Novák měl přirozenou autoritu

V té době přicházela každým rokem z Fakulty dětského lékařství řada absolventů, které bylo potřeba připravit pro výkon zodpovědného povolání. Erich Novák pořádal obsáhlé semináře, každý den probíhala diagnostická vizita, rentgenová vizita s popisy snímků.

Učil nás pracovitosti, trpělivosti, empatickému přístupu k dětským pacientům i jejich rodičům. V neposlední řadě dbal na úroveň našich teoretických znalostí a při vizitách nás zkoušel namátkově z jakékoliv oblasti pediatrie a z praktických znalostí,“ vzpomíná emeritní primářka Štolcová.

Podle ní Erich Novák s mladými lékaři jednal vždy mírně, nikdy nezvyšoval hlas.

„Ale stačil mírný výraz nesouhlasu, nebo nespokojenosti s naším výkonem a bylo po náladě až do pláče. Měl velkou přirozenou autoritu. Obdivovali jsme jej, trochu se ho báli a hodně jsme jej měli rádi,“ dodává.

Připomíná, že Erich Novák vždy vedl mladé lékaře k úctě k sesterské práci. Zdůrazňoval důležitost dobrých vztahů v kolektivu zdravotníků. A dokázal stmelit všechny pracovníky na oddělení včetně vrátných, uklízeček a administrativních pracovníků.

„Za svou profesní kariéru vyškolil řadu praktických pediatrů, kteří obsadili 22 pracovišť v okrese Mladá Boleslav a nespočet dalších, kteří pracují, či pracovali, na dětských klinikách nebo dalších pracovištích pediatrické péče,“ vzpomíná emeritní primářka Štolcová.

Erich Novák jako okresní pediatr

V roce 1973 Ericha Nováka jmenovali okresním pediatrem. Úzce spolupracoval s krajským pediatrem prof. MUDr. Otto Hrodkem DrSc. Během té doby pozvedl péči na lůžkovém oddělení i v terénu na vysokou úroveň. Založil a mnoho let vedl nefrologickou ordinaci pro děti. Stál za vznikem alergologické ordinace pro děti, jejíž vedení svěřil své zástupkyni doktorce Zdence Novotné.

Zemřel zakladatel dětské hematologie Otto Hrodek

V okrese vznikla i dětská kardiologická ordinace pod vedením doktorky Jarmily Šulcové a dětská psychiatrická ordinace lékařky Lídy Tomášové. Tam pracovala jako sestra primářova manželka Marta Nováková. Na oddělení trávil spoustu času, přicházel před šestou ranní a odcházel často až ve večerních hodinách.

„Pokud bylo potřeba, vždy ochotně pomohl v péči o zdraví dětí, ale mohli jsme se mu svěřit i se soukromými problémy a vždy poradil nebo pomohl. Při tom všem nutno podotknout, že pan primář nebyl žádný suchar a měl obrovský smysl pro humor,“ říká Štolcová.

Za svou profesní činnost byl odměněn v roce 2002 čestným členstvím a v roce 2012 medailí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, později byl navržen pro získání Brdlíkovy ceny, kterou však pro zhoršený zdravotní stav už neobdržel. 

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here