Na listopadové konferenci Zdravotnictví 2019 v Praze vystoupil spolu s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem i Andrej Babiš. Svůj příspěvek uvedl slovy: „Já musím říci, že naši doktoři jsou nejlepší na světě.“

Premiér Andrej Babiš uvedl, že rezort zdravotnictví ho zajímal už jako ministra financí, protože v něm každý rok protékalo více než 300 miliard korun. A to za situace, že nebylo vždy jisté, zda tyto peníze směřovaly správným směrem.

„My máme skvělé doktory, skvělý personál. Proč každý mluví o krizi. Samozřejmě je mnoho problémů, ale já bych to nedramatizoval. Naše vláda problémy v rezortu s nástupem pana kolegy Vojtěcha řeší,“ řekl.

Protože nejsou peníze

Vyjádřil se i k problematické nedostatku lékařů, sestřiček a vůbec personálu v českém zdravotnictví: „Pokud zjistíme, že nejsou lékaři a každý rok neudělá přijímací zkoušky na lékařskou fakultu 2 500 uchazečů, protože nejsou pedagogové. A proč nejsou pedagogové, protože nejsou peníze. Tedy my přicházíme s akčním plánem, kdy lékařské fakulty dostanou sedm miliard korun na navýšení kapacit o 15 procent i navýšení platů učitelů.“

„Bavíme se o vzdělávání, bavíme se o sestřičkách, kde tady kolega dosáhl obrovský úspěch,” dodal.

Dlouhodobý investiční plán

Zmínil i úspěch ve smyslu uzavření nové úhradové vyhlášky. Podle něj jde o historický úspěch u dohodovací řízení mezi poskytovateli zdravotní péče a pojišťovnami. Dohoda zahrnuje 14 segmentů ve shodě na úhradách pro příští rok.

V jejich případě docází k nárůstu o cca 23 miliard korun, které je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha rozprostřeno rovnoměrně. V tomto případě dle jeho slov žádný segment nebyl upřednostněn oproti ostatním. Ministerstvo zdravotnictví postupovalo spíše jako mediátor, než ten, kdo striktně určuje, komu a kolik úhrad půjde.

Vláda dle jeho slov postupuje v rezortu zdravotnictví transparentně. Naslouchá všem stranám, ale i zavádí do systému klasické manažerské metody.

„Naše vláda má vůbec poprvé nějaký dlouhodobý investiční plán,“ pokračoval Andrej Babiš s dovětkem, že dlouhodobý investiční plán je na 12 let a počítáno v něm je se 72 miliardami korun.

„A vám můžu číst všechny akce od porodnic a dalších nemocnic. Porodnice v Brně za dvě miliardy a další,“ upřesnil.

Situace zdravotních sester i reexporty

Zmínil i situaci zdravotních sester: „Peníze z daní jsou důležité, abychom zaplatili sestřičky. Musíme vyřešit těch 35 000 sester, které jsou na směnném provozu. Spíše se přikláníme k tomu, že bychom jim dali příspěvek na bydlení, tak jako to mají vojáci. To nás bude stát tři miliardy korun.“

Dodal, že jeho vláda navýšila platy o sedm miliard korun lékařům, ale i sestrám příplatkem za směnnost. U sester byl navýšen příspěvek o 22 %. Připomněl, že vláda se zabývá i nedostupností léků, reexporty, které se jí nelíbí.

„A začali jsme také diskutovat téma pojišťoven, jak je to s těmi pojišťovnami a tak dále. Těch věcí je hodně,“ upřesnil s tím, že zdravotnictví zůstává pro vládu prioritní oblast, kde chce i nadále prosazovat například centrální nákupy pomůcek nebo léků.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here