AIFP zastupuje velké inovativní farmaceutické firmy

0
607
AIFP
Zdroj: AIFP

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu [AIFP] sdružuje v ČR téměř 40 inovativních farmaceutických společností. Podmínkou je, aby dokázaly vyvinout a na trh uvést nové, účinnější a bezpečnější léky.

Aktivity Asociace inovativního farmaceutického průmyslu jsou postaveny na třech pilířích. Prvním je dostupnost inovativních léků. AIFP se zasazuje především o spravedlivé a včasné posouzení přínosu inovativních léčiv a zvyšování jejich dostupnosti pro pacienty. Jedním z důvodů je i to, že nové léky dokáží zkrátit délku hospitalizace, snížit počet nutných zákroků a umožnit dřívější návrat pacientů do běžného života.

Věříme, že výsledky našeho výzkumu a vývoje, tedy inovativní léky, dokáží přinést výrazné úspory sociálnímu a důchodovému systému a zvýšit tak konkurenceschopnost této země,“ říká výkonný ředitel AIFP Jakub Dvořáček. 

Druhým pilířem je oblast etiky a transparence. Aktivity asociace a jejích členů jsou vázány Etickým kodexem. Tento dokument stanoví vnitřně závazná samoregulační pravidla, která jsou ve většině případů striktnější a konkrétnější než stávající česká legislativa. Třetím pilířem je přínos pro společnost.

Struktura AIFP

Nejvyšším řídícím orgánem asociace, který rozhoduje o jejím strategickém směřování, je valná hromada [General Assembly]. Ta je tvořena zástupci členských společností, obvykle generálními řediteli pro Českou republiku nebo například pro střední Evropu.

Výkonným orgánem AIFP je představenstvo [Board], které se setkává dvakrát měsíčně a rozhoduje o všech záležitostech asociace, pokud v souladu se stanovami AIFP nespadají do výkonu valné hromady. Členové představenstva jsou voleni valnou hromadou.

Činnost asociace zajištuje výkonný tým [Executive Team] v čele s výkonným ředitelem, který zastupuje AIFP navenek. Asociace zahrnuje také dva kontrolní orgány – Kontrolní komisi [Audit Committee] a Etickou komisi [Ethics Committee].

Na neutrální půdě AIFP se schází pět expertních pracovních skupin a deset platforem [Working groups; Platforms] složených ze zástupců členských společností. Nominovaní odborníci se v nich věnují specifickým oblastem, jež jsou nějakým způsobem provázány s hlavními cíli a hodnotami asociace.

Mezinárodní spolupráce

AIFP je členem Evropské federace farmaceutických společností a asociací [EFPIA] a intenzivně spolupracuje s Mezinárodní federací farmaceutického průmyslu a asociací [IFPMA] a Americkou asociací inovativních farmaceutických firem [PhRMA].

Asociace zároveň provozuje online lékovou poradnu www.znamsveleky.cz, kde si může kterýkoli vážný zájemce ověřit u farmaceutických odborníků ověřit, jestli je jím užívaná medikace z hlediska interakcí a duplicit v pořádku. Stačí do formuláře zadat názvy všech užívaných léků a frekvenci jejich užívání. Poradna není v žádném případě náhradou odborných rad lékaře. Slouží pouze jako doplňující zdroj informací pro pacienty.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here