V České republice může žena svobodně požádat o provedení interrupce do 12. týdne od poslední menstruace. Zákon rozlišuje ukončení těhotenství na žádost ženy a interrupci ze zdravotních důvodů.

Interrupci cizí státní příslušnici je možné provést pouze tehdy, má-li povolení k trvalému pobytu. Interrupce na žádost ženy je úkonem hrazeným, jeho cena je stanovena na částku cca 5 000,- Kč [v případě tzv. „medikamentózně vedené interrupce“ vyvolané pomocí léků ještě vyšší].

Pravidla ukončení těhotenství

Interrupce může být provedena pouze tehdy, pokud od posledního ukončení těhotenství uplynulo nejméně šest měsíců. Tedy 1 interrupce za 6 měsíců. Výjimkou je pouze situace, kdy žena alespoň dvakrát rodila, nebo dovršila 35 let. Anebo je důvodné podezření, že otěhotněla v důsledku trestné činnosti, která na ni byla spáchána.

Ukončení těhotenství ze zdravotních důvodů je hrazeno zdravotní pojišťovnou. Což platí například pro vysoké genetické riziko poškození plodu, věk matky nad 40 let, ale třeba i otěhotnění v důsledku znásilnění.

Jak je to v ČR a jiných zemích

V zemích jako je Česká republika, Bulharsko, Maďarsko, Litva nebo Lotyšsko se počet interrupcí od devadesátých let 20. století snížil o více než polovinu. Naopak například v Polsku podle průzkumů mimovládních organizací vyjíždí za interrupcí do zahraničí až 150 tisíc polských žen ročně.

Zdroj: Zdravezpravy.cz

Na počty provedených uměle přerušených těhotenstvích v Evropě měl velký vliv politický režim v jednotlivých regionech. V zemích bývalého Sovětského svazu došlo k obrovskému nárůstu počtu provedených interrupcí v devadesátých letech. Země s komunistickou minulostí většinou UPT nedovolovaly. A když, tak jenom ve výjimečných případech nebo za přítomnosti interrupční komise.

 –VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here