Ukončení těhotenství je možné do 12. týdne těhotenství

1
8526
ukonceni_tehotenstvi
Ilustrační foto: Pixabay.com

V České republice může žena svobodně požádat o provedení interrupce do 12. týdne od poslední menstruace. Zákon rozlišuje ukončení těhotenství na žádost ženy a interrupci ze zdravotních důvodů.

Interrupci cizí státní příslušnici je možné provést pouze tehdy, má-li povolení k trvalému pobytu. Interrupce na žádost ženy je úkonem hrazeným, jeho cena je stanovena na částku cca 5 000,- Kč [v případě tzv. „medikamentózně vedené interrupce“ vyvolané pomocí léků ještě vyšší].

Pravidla ukončení těhotenství

Interrupce může být provedena pouze tehdy, pokud od posledního ukončení těhotenství uplynulo nejméně šest měsíců. Tedy 1 interrupce za 6 měsíců. Výjimkou je pouze situace, kdy žena alespoň dvakrát rodila, nebo dovršila 35 let. Anebo je důvodné podezření, že otěhotněla v důsledku trestné činnosti, která na ni byla spáchána.

I interrupce jsou součástí historie jednotlivých zemí

Ukončení těhotenství ze zdravotních důvodů hradí zdravotní pojišťovna. Což platí například pro vysoké genetické riziko poškození plodu, věk matky nad 40 let, ale třeba i otěhotnění v důsledku znásilnění.

Jak je to v ČR a jiných zemích

V zemích jako je Česká republika, Bulharsko, Maďarsko, Litva nebo Lotyšsko se počet interrupcí od devadesátých let 20. století snížil o více než polovinu. Naopak například v Polsku podle průzkumů mimovládních organizací vyjíždí za interrupcí do zahraničí až 150 tisíc polských žen ročně.

[Zdroj: Eurostat]

Na počty provedených uměle přerušených těhotenstvích v Evropě měl velký vliv politický režim v jednotlivých regionech. V zemích bývalého Sovětského svazu došlo k obrovskému nárůstu počtu provedených interrupcí v devadesátých letech. Země s komunistickou minulostí většinou UPT nedovolovaly. A když, tak jenom ve výjimečných případech nebo za přítomnosti interrupční komise.

 –VRN–

1 komentář

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here