I interrupce jsou součástí historie jednotlivých zemí

0
1559
interrupce
Foto: Pixabay.com

V zemích jako jsou Česko, Bulharsko, Maďarsko, Litva nebo Lotyšsko se počty interrupcí od devadesátých let 20. století snížily o více než polovinu. V případě Pobaltských republik se čísla snížila o šestinásobek v roce 2016 oproti roku 1995.

Na počty provedených uměle přerušených těhotenstvích [UMT] v Evropě měl velký vliv politický režim v jednotlivých regionech. V zemích bývalého Sovětského svazu došlo k obrovskému nárůstu provedených interrupcí v devadesátých letech. Země s komunistickou minulostí většinou UPT nedovolovaly. A když, tak jenom ve výjimečných případech nebo za přítomnosti interrupční komise.

Uměle přerušená těhotenství ve vybraných zemích EU

[Zdroj: Mezinárodní srovnání, zdroj: Eurostat]

Rumunsko: přes půl milionu interrupcí ročně

S koncem vlády komunistického diktátora Nicolae Ceaušeska v roce 1989 skončil v Rumunsku i přísný zákaz umělého přerušování těhotenství a přísný zákaz užívání antikoncepce. Zákaz do té doby platil pro všechny ženy do věku 45 let.

Důvodem zákazu bylo cílené zvýšení porodnosti, což se podařilo. Porodnost se tehdy zvýšila o necelých 15 % [o deset let později o více než 25 %], na jednu ženu připadalo pět dětí.

Změna režimu v roce 1989 vyvolala náhlý nárůst plánovaných potratů. V Rumunsku se totiž projevila totální neinformovanost o možnostech antikoncepce a jiné ochrany zabraňující početí a šíření nemocí. V každém dalším roce je zaznamenán velký pokles potratů a roce 2016 jde již o číslo kolem 63tisíc, tedy 8x nižší než v roce 1995.

Pro Polsko je interrupce stále tabu

V katolickém Polsku může žena požádat o přerušení těhotenství pouze z důvodů ohrožení jejího života a zdraví. Tedy v případě, kdy vyšetření odhalí nevratné poškození plodu. Anebo pokud došlo k otěhotnění v důsledku znásilnění nebo incestu.

Zároveň je v Polsku nedostatečná sexuální výchova na školách [často ji vyučují kněží]. Stále je diskutováno téma o vhodnosti volného prodeje antikoncepce i kondomů. Podle průzkumů mimovládních organizací vyjíždí za interrupcí do zahraničí až 150 tisíc polských žen ročně.

Interrupce povolilo i katolické Irsko

V katolickém Irsku po letech opět povolují potraty. Dvě třetiny obyvatel se totiž v loňském referendu vyjádřily pro zrušení letitého zákazu interrupcí. Ženy se tak mohou svobodně rozhodnout o přerušení svého těhotenství do 12. týdne. A v případě vážného ohrožení matky nebo dítěte i později.

Výsledkem dlouholetého irského zákazu interrupce byl nákup tablet na ukončení těhotenství na internetu. A to často z nelegálního prodeje a také cesty irských žen do sousední Británie z důvodu umělého přerušení těhotenství. Mladé ženy se tak často zadlužovaly, aby v Británii zaplatily za interrupci.

Interrupce

V České republice může žena svobodně požádat o provedení interrupce do 12. týdne od poslední menstruace.

Ukončení těhotenství je možné do 12. týdne těhotenství

Legislativa rozlišuje interrupci na žádost ženy a interrupci ze zdravotních důvodů. Uměle přerušit těhotenství u cizinky z mimounijní země mohou lékaři provést jen tehdy, má-li u nás povolení k trvalému pobytu.

 –RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here