Poslanci na své páteční schůzi schválili ve třetím čtení novelu zákona o léčivech. Novela upravuje sdílený lékový záznam pacienta. Přináší i úhradu léčebného konopí z veřejného zdravotního pojištění ve výši 90 %. Novela nyní míří do Senátu.

Ministerstvo zdravotnictví ČR předpokládá, že sdílený lékový záznam bude spuštěn na začátku příštího roku. Zavedení sdíleného lékového záznamu pacienta umožní předepisujícím lékařům, farmaceutům a zdravotnické záchranné službě nahlížet do údajů o předepsaných a vydaných léčivých přípravcích konkrétního pacienta. To má vést k eliminaci nežádoucích interakcí léčivých přípravků a jejich duplicitního užívání.

Lékař již nebude odkázán pouze na informace o užívaných lécích, které mu poskytne pacient, kdy neexistuje záruka úplnosti a přesnosti takových informací. Díky sdílenému lékovému záznamu bude pacient významně více chráněn před nežádoucími lékovými interakcemi a duplicitami léků, které by mohly poškodit jeho zdraví,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Lékaři také snadno zkontrolují, zdali si pacient lék vyzvedl či nikoli. A lékárníci budou moci díky náhledu do záznamu poskytnout přesnější poradenství v dávkování, zkontrolovat kombinaci s jinými léčivy a odhalit případné nežádoucí účinky.

Nežádoucí interakce

Bohužel případy nežádoucích lékových interakcí nejsou dnes ničím výjimečným. V letech 2007 až 2017 došlo k více než 3,5násobnému nárůstu počtu hospitalizací v důsledku nesprávného užívání léků. V důsledku nežádoucích účinků léků dochází i k úmrtí, data hovoří až o 200 úmrtích ročně. Ve Velké Británii je ale již přes 700 úmrtí s jasnou lékovou chybou.

To, že jsou dnes nežádoucí lékové interakce vážným tématem, potvrzuje i zájem o lékovou poradnu Znamsveleky.cz. Na ni se obracejí lidé, když si chtějí ověřit, zda jim kombinace jimi užívaných léků nemůže uškodit.

„Když jsme poradnu před pěti roky spustili, jenom v prvních dnech nám přišlo 15 tisíc dotazů,“ říká Jakub Dvořáček z Asociace inovativního průmyslu [AIFP].

Dodává, že od té doby prostřednictvím poradny vyhodnotili přes 50 tisíc dotazů. Některé z nich byly přitom velice závažné a představovaly přímé ohrožení zdraví a života.

Takových jsme jenom loni u tazatelů odhalili 65. V medikaci 22 tazatelů se vyskytovalo dokonce víc než deset potenciálních lékových interakcí najednou. Rekordní počet byl 18 interakcí u jediného uživatele,“ upřesňuje odborný garant poradny, farmaceut Petr Průša.

Sdílený lékový záznam

Pacient bude mít vždy právo vyslovit se sdílením dat z lékového záznamu nesouhlas, případně udělit souhlas konkrétnímu lékaři. Podle Ministerstva zdravotnictví prvních šest měsíců po nabytí účinnosti zákona bude přechodné období. To je určené pro představení široké veřejnosti jak samotného lékového záznamu, tak možností, jak udělit nesouhlas s nahlížením nebo selektivní souhlas jen pro konkrétního předepisujícího lékaře.

„Příprava sdíleného lékového záznamu pacienta byla konzultována s Úřadem pro ochranu osobních údajů tak, aby byla ochrana citlivých údajů o pacientech maximální. Do lékového záznamu jsme zabudovali škálu preventivních i následných záruk technického i administrativního charakteru,“ vysvětluje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ochranná opatření podle něj zajistí, že k informacím v lékovém záznamu se dostanou jen povolané osoby. Nahlížet do lékového záznamu tak bude moci pouze lékař, u něhož lze prokázat, že pacientovi poskytuje zdravotní služby.

Novela zákona byla na ministerstvu připravována v široké pracovní skupině. V ní byli přítomni zástupci všech profesních komor, České lékařské společnosti JEP, poskytovatelů [asociace nemocnic, lékáren aj.] a pacientských organizací. Výsledek je konsensem všech stran.

Léčebné konopí

Sněmovnou schválená novela zákona o léčivech přináší také úhradu léčebného konopí z veřejného zdravotního pojištění.

„Uvědomujeme si, že současná cena je pro pacienty, u kterých již nezabírá standardní forma léčby a konopí pro ně představuje poslední možnost, jak projevy nemoci zmírnit, příliš vysoká. Díky našemu návrhu bude výše doplatku srovnatelná s doplatky u léčby chronických onemocnění a pacienti zaplatí maximálně pár stovek měsíčně,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Cena léčebného konopí bude ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv nově regulována a maximální doplatek bude zastropován. Doplatek pacienta slouží jako pojistka proti nadměrnému užívání a úniku na černý trh.

Ministerstvo zdravotnictví navrhlo pro příští rok úhradu až 30 gramů léčebného konopí z veřejného zdravotního pojištění ve výši 90 %. Důvod byl, aby doplatek za cenu léčebného konopí nebyl pro některé pacienty zatěžující. Zároveň však odmítlo návrhy, aby bylo konopí hrazeno stoprocentně. Sloužit má jako pojistka proti nadměrnému užívání a úniku preparátu na černý trh.

Jak užívat léčebné konopí

Ke konci května tohoto roku bylo v ČR léčebné konopí alespoň jedenkrát předepsané a vydané 665 pacientům. Zvýšil se i počet registrovaných lékařů k předepisování konopí, celkově jich léčebné konopí aktuálně předepisuje téměř 100. Konopí tlumí bolest tam, kde jiné léky nezabírají, anebo je jejich doplňkem.

„20 až 30 % pacientů na léčebné konopí třeba vůbec nereaguje. Nebo jinak – jejich bolest na něj nereaguje. To je dost vysoké číslo. Na druhou stranu jsou ale lidé, kteří z něj bezvadně profitují. Ztiší jim bolest, zlepší spánek i další přidružené příznaky,“ vysvětluje Jiří Kozák z Centra pro léčení a výzkum bolestivých stavů ve Fakultní nemocnici Motol.

Zároveň ale i upozorňuje, že dnes je na trhu dost základních analgetik, které působí naprosto jednoznačně.

„Takže je pro většinu lidí zbytečné si k nim přidávat ještě něco dalšího. Navíc něco, co ovlivňuje i jejich další schopnosti. Jako je třeba paměť, motorika a podobně. A to jsou také nejčastější nežádoucí účinky léčebného konopí. Při velkých dávkách může mít vliv na náladu. Člověk nemůže řídit auto. To všechno je třeba uvážit,“ uzavírá.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here