Konkurz na nové vedení NCO NZO [Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů] v Brně odstartuje do konce července. Pro Zdravezpravy.cz to potvrdila mluvčí Ministerstva zdravotnictví, které je zřizovatelem centra.

„Transparentní a otevřené výběrové řízení bude vyhlášeno během následujících týdnů, tedy v druhé polovině července. Informace bude zveřejněna na webu našeho úřadu,“ uvedla mluvčí Ministerstva zdravotnictví ČR, které centrum zřizuje, Gabriela Štěpanyová. 

Dosavadní ředitelka centra Jana Mikulková na svou funkci rezignovala začátkem měsíce z osobních důvodů. Centrum doposud vede statutární zástupkyně Marie Malinková.

„V obecné rovině lze říci, že by to měl být odborník s prokazatelnou klinickou praxí, který má zároveň i potřebnou teoretickou průpravu a bude splňovat kvalifikační a další kritéria, která budou stanovená ve výběrovém řízení,“ upřesňuje Gabriela Štěpanyová, koho ministerstvo hledá na pozici ředitele či ředitelky NCO NZO.

Úkoly pro nové vedení NCO NZO

NCO NZO se věnuje specializačnímu a celoživotnímu vzdělávání zejména nelékařských zdravotnických pracovníků. Organizuje certifikované, rekvalifikační kurzy nebo i vzdělávací akce. Další z jeho činností je udělování aprobačních zkoušek pro nelékařské zdravotnické pracovníky z mimounijních zemí. Aktuálně centrum například připravilo kurz češtiny pro všeobecné a praktické sestry z Ukrajiny. Podle zástupců Gabriely Štěpanyové úkolem nového vedení bude centrum dále rozvíjet.

„To znamená, že centrum musí jako každá jiná vzdělávací instituce reflektovat potřeby praxe, nikoli pouze obecnou nebo teoretickou přípravu,“ vysvětluje Gabriela Štěpanyová s tím, že základním úkolem centra je poskytovat kvalitní zázemí a služby zdravotnickým pracovníkům.

Zdravotnická povolání

Činnost NCO NZO je v případě nelékařského zdravotnického personálu klíčová, protože pro ně organizuje ze zákona povinné vzdělání. Vedle oboru všeobecná a praktická sestra patří mezi nelékařské zdravotnické obory například porodní asistentky, zdravotničtí záchranáři, zdravotní laboranti, zubní technici radiologičtí asistenti, farmaceutičtí asistenti, zubní laboranti, fyzioterapeuti, nutriční terapeuti, nebo ergoterapeuti, kteří se zaměřují u klientů na nácvik zvládání činností běžného života.

Více: NCO NZO tu je pro nelekařská zdravotnická povolání

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here