Paliativní péče v ČR dostala zelenou

0
209
paliativni_pece_v_CR
Foto: MZ ČR

Memorandum o spolupráci na systematickém rozvoji paliativní péče v ČR podepsali [30. 7.] zástupci všech zdravotních pojišťoven, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a zástupci České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP.

Memorandum má zajistit rozvoj paliativní péče v nemocnicích i domácím prostředí. Cílem je, aby každému nevyléčitelně nemocnému pacientovi byla dostupná péče, která zmírní jeho utrpení i zachová jeho důstojnost.

„Statistiky hovoří o zhruba 60 tisících lidech ročně, kteří u nás paliativní péči potřebují, ale nedostává se jim. Je to velké penzum nemocných a naší povinností je, abychom těm všem pacientům pomohli a tu nutnou péči poskytli,“ říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Co je paliativní péče

Paliativní péče se právě zaměřuje na kvalitu posledních dní a měsíců života každého nevyléčitelného člověka. Zmírňuje dopady nemoci, bolest, pomáhá se smířit se smrtí. Podstatnou součástí paliativní péče je i psychická podpora nejenom odcházejícímu, ale i jeho blízkým.

„Například paliativní péče v lůžkových hospicech je výborná. Otázka ale je, jak vnímá pacient v závěru svého života nemocniční prostředí. A protože 60 % lidí dožívá své životy v nemocnicích, tak je nutné paliativní péči zlepšit. Tušíme totiž, že vyžaduje zlepšení,“ říká jeden ze signatářů memoranda a předseda České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP Ondřej Sláma.

Paliativní péče není dostupná ve všech regionech

Podle něj jedním ze základů paliativní péče by měla být i možnost volby prostředí, v němž si člověk přeje zemřít. To může být podle daných podmínek hospic, nemocnice, domov seniorů nebo domácí prostředí.

Jako vždy jde o peníze

Účelem memoranda mimo jiné je i vytvoření podmínek pro udržitelnost rozvoje a financování zdravotních služeb paliativní péče. Pilotní projekty v této oblasti jsou prozatím financovány prostřednictvím dotačních programů. Právě poznatky z těchto projektů mají sloužit k nastavení lepší spolupráce smluvních stran na zpřesňování již existujících forem a modelů poskytování a úhrady paliativní péče.

„Všeobecná zdravotní pojišťovna má již k dispozici výsledky pilotního projektu Mobilní specializované paliativní péče realizovaného v letech 2015–2017 společně s Ministerstvem zdravotnictví ČR a odbornou společností. Tato data budou doplněna o údaje získané z analýzy paliativní péče poskytované v lůžkových zařízeních a domácím prostředí. Výsledkem bude ucelený pohled na komplexní problematiku paliativní péče,“ vysvětluje ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR Zdeněk Kabátek.

Paliativní péče v ČR: Co je i není hrazeno

Aktuálně podepsané memorandum zavazuje zdravotní pojišťovny k aktivní smluvní politice v oblasti dostupných, kvalitních a bezpečných zdravotních služeb paliativní péče. V České republice jsou prozatím z veřejného zdravotního pojištění hrazeny lůžkové hospice. Z dotačních projektů je pak hrazena mobilní paliativní péče a péče ve vybraných nemocnicích.

„Memorandum je poměrně obecné. Vyjadřuje spíše vůli věc řešit. Konkrétní návrh řešení v něm není. Na druhé straně ale i vytváří dobrou atmosféru k tomu, abychom se dohodli i na náležitém financování paliativní domácí péče,“ doplňuje Ondřej Sláma.

V ČR zemře ročně asi 113 tisíc lidí. A zhruba 60 tisíc z nich potřebuje právě zdravotní služby z oblasti paliativní péče. A podle statistik takových lidí bude stále přibývat. Z celkového počtu lidí žijících v ČR [10,65 mil.] je téměř 2,4 milionu seniorů ve starobním důchodu a 424 250 v invalidním důchodu. Každým rokem se počet těchto lidí zvyšuje, stejně jako se zvyšuje jejich věk dožití.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here