Zubní péče má být v příštím roce dostupnější. Alespoň podle nové dohody mezi ambulantními stomatology a zdravotními pojišťovnami, která navyšuje úhrady za stomatologickou péči. Oproti letošku pojišťovny očekávají nárůst úhrad o cca 734 milionů korun. Cílem je i stomatology motivovat a přijímat do péče nové pacienty.

Pojištěncům v českém zdravotnictví se dlouhodobě nedostává základní stomatologické péče. Důvodem jsou údajně plné kapacity ordinací, anebo vysoké ceny za ošetření a materiál. Vysoké ceny za stomatologickou péči mnohdy pramení z toho, že zubní lékař, který přijímá nové pacienty, neposkytuje zdravotní péči takzvaně na pojišťovnu. Důvod podle zástupců stomatologů je, že se mu to nevyplatí.

MZ ČR i VZP ČR řeší problém

Výše uvedené potvrzuje i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch: „Pacienti se dnes často setkávají s tím, že nemohou najít zubního lékaře ochotného je přijmout do péče.“

Podle něj by ale stávající situaci mělo pomoci vyřešit navýšení úhrad pro stomatology u registrovaných pacientů. Dle jeho slov by tak mělo podstatně ubýt stomatologů, kteří nepřijímají nové pacienty. Dodává, že změny v úhradách za stomatologickou péči jsou hodně orientované na zvýšení její dostupnosti pro pacienty.

To potvrzuje i David Šmehlík, náměstek pro zdravotní péči Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR [VZP ČR]. I podle něj by problém s nedostupností stomatologů měla pomoci vyřešit nově uzavřená dohoda mezi zdravotními pojišťovnami a stomatology.

„Platba od pojišťovny na konkrétní výkon je pro stomatologa nově tak zajímavá, že už to není žádná charita. Proto došlo ke změnám v úhradových mechanismech. Bonifikace mají vést k tomu, aby docházelo k registracím u stomatologů. A my už vidíme první reálné kroky,“ říká David Šmehlík.

Podle něj – stejně jako podle ministra Adama Vojtěcha – navýšení úhrad od příštího roku pomůže těm lidem, kteří dnes musejí zdlouhavě hledat stomatologa, který by je přijal do péče takzvaně na pojišťovnu.

Ke konkrétním úspěchům patří například i to, že nově dostane úhradu za ošetření pacienta i neregistrující stomatolog. To znamená, že pokud například registrující zubař pošle svého pacienta za specialistou, tak mu za výkon zaplatí pojišťovna a ne pacient.

Řeší se i péče pro děti

Problém u stomatologické péče nepanuje pouze u dospělých, ale i u dětí. Důvod podle prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera je, že v minulosti stomatologové nebyli ze strany zdravotních pojišťoven příliš motivováni k péči o dětské pacienty. Zejména pak o problematické pacienty, jako jsou třeba děti s poruchou autistického spektra nebo i jinou psychiatrickou diagnózou. I zde však dochází k navýšení úhrad. Některé z výkonů jsou do úhrady ze zdravotního pojištění i nově zahrnuty. Například sedace, která by měla přispět ke zlepšení situace v zajištění zubního ošetření.

„Díky úhradě sedací budeme moci provést řadu ošetření u obtížně spolupracujících dětí přímo v ordinacích, bez nutnosti celkové anestezie a hospitalizace,“ vysvětluje Roman Šmucler.

Další novinku v případě dětí by měla přinést i novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. Ta mimo jiné zasahuje i do systému úhrad za zubní náhrady a rovnátka. Jakmile novela projde legislativním procesem, pacientům s vážnými ortodontickými vadami [rozštěp aj.] jejich zdravotní pojišťovna uhradí nejenom léčbu, ale i materiál. V současné době je u léčby fixními rovnátky pojišťovnou hrazena pouze léčba, nikoli však materiál.

„U dětí a mladých do 22 let s vážnou vadou budou pojišťovny hradit celou cenu, u méně závažných jen práci jako dosud. Za materiál zaplatí lékaři ale o několik stovek víc. Snímatelná rovnátka budou u vážných vad zdarma, do 22 let pacienta pojišťovna zaplatí lékaři práci a část materiálu. Ostatní pacienti si uhradí celou cenu,“ vysvětluje Roman Šmucler.

Jak to bude v praxi

V praxi to podle něj bude znamenat, že například pacientovi do 22 let s méně závažnou vadou chrupu zvýší pojišťovna příspěvek z 1 289 Kč na 1 875 a na složitý aparát pak z 2 450 na 3 000 Kč. Na druhou stranu novela omezuje úhrady za léčbu estetických vad v dospělém věku nad 22 let.

„Ortodontická léčba v dospělosti má pouze estetický charakter. Jde o vady, které nemají de facto vliv na funkci zubů a jejich řešení nezlepšuje zdravotní stav pacienta,“ upřesňuje Roman Šmucler.

Důvod podle něj je, že léčba ortodontických vad je efektivnější v dětském věku, kdy může přinést skutečné zlepšení zdravotního stavu.

„Ušetřené peníze se přesunou na léčbu pacientů s vážnějšími vadami,“ dodává.

Pojištěnci se díky nové úpravě zákona dočkají také kvalitnějších zubních náhrad, tedy protéz. Zdravotní pojišťovny začnou totiž přispívat i na jiné než pouze základní protetické výrobky například na korunky a částečné i celkové snímatelné náhrady.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here