Svaz průmyslu a dopravy ČR [SP ČR] ostře vystoupil proti pozměňovacímu návrhu novely zákona o zdravotních pojišťovnách. Ten předložil místopředseda sněmovního Výboru pro zdravotnictví poslanec Vít Kaňkovský [KDÚ-ČSL] a členové výboru jej těsnou většinou schválili. Svaz varuje před politizací zaměstnaneckých pojišťoven.

Novela zákona o zdravotních pojišťovnách upravuje volby do správních a dozorčích rad zaměstnaneckých pojišťoven. Podle SP ČR, který je největším zaměstnavatelských svazem v ČR, schválený návrh Víta Kaňkovského upírá zaměstnavatelům a de facto tak i pojištěncům a klientům zaměstnaneckých pojišťoven možnost podílet se na řízení pojišťoven. To v novele zákona navrhlo Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR].

SP ČR upozorňuje na to, že návrh Víta Kaňkovského ruší zastoupení pojištěnců ve správních a dozorčích radách zaměstnaneckých pojišťoven, jak ho navrhlo MZ ČR.

Podle návrhu Víta Kaňkovského by nově do orgánů zaměstnaneckých pojišťoven měla jednu třetinu členů jmenovat vláda a dvě třetiny volit poslanecká sněmovna. To proto, jak vyplývá z vyjádření Víta Kaňkovského, aby o penězích v pojišťovnách nerozhodovali velcí zaměstnavatelé.

„Šlo by přitom jen o provizorní řešení, než ministerstvo připraví komplexní zákon pro všechny pojišťovny,“ uvedl již dříve Kaňkovský, podle kterého návrh ministerstva neodpovídá tomu, co rozhodl Ústavní soud.

Ten ve vztahu k dosavadní zákonné úpravě dovodil nerovnost mezi různými skupinami pojištěnců. Neboť někteří z nich jsou a priori vyloučeni z pasivního volebního práva, tedy nemohou být voleni. Takto založená nerovnost je podle názoru Ústavního soudu v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Ústavní soud tak svým rozhodnutím zakotvuje možnost v zásadě kteréhokoliv pojištěnce podílet se na řízení zdravotní pojišťovny.

Co se nelíbí SP ČR

Svaz průmyslu ČR poukazuje na to, že návrh poslance Kaňkovského zaměstnavatelům bere možnost mít zastoupení v jejich správních a dozorčích radách. A de facto navrhuje stejné složení, jako je tomu například u Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR [VZP ČR]. Cituje i odůvodnění návrhu poslance Kaňkovského, že pojištěncům a zaměstnavatelům chybí dostatečná kvalifikace, aby rozhodovali v řídících orgánech zdravotních pojišťoven.

„Takový argument připomíná dobu před 30 lety. Jsme proti politizaci zdravotnictví. Pozměňovací návrh jde opačným směrem než verze ministerstva zdravotnictví, kterou za zaměstnavatele plně podporujeme,“ říká člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR Miroslav Palát.

Svaz průmyslu a dopravy ČR dále uvádí, že odmítá, aby se obsazování orgánů zaměstnaneckých pojišťoven stalo politickou záležitostí. V podobném duchu se k návrhu místopředsedy výboru Kaňkovského vyjádřil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch [za ANO].

„Přesně tak! Pokud by v orgánech zdravotních pojišťoven zasedli místo pojištěnců poslanci, dojde k jejich politizaci. Jsem zásadně proti a vnímám to jako velké riziko. Nevidím důvod, proč by poslanci měli mít dalších sto placených funkcí. My je chceme dát pojištěncům,“ uvedl ministr na svém twitterovém účtu.

Návrh byl důkladně projednán

Ministerstvo zdravotnictví ČR navíc uvedlo, že svůj návrh novely projednalo jak s koaličním partnerem, odbornou veřejností, poslanci, tak s experty na zdravotní právo. Dále pak se zakladateli zdravotních pojišťoven i s největšími plátci pojistného a s relevantními odborovými organizacemi.

„V neposlední řadě byl návrh projednán se samotnými zdravotními pojišťovnami kvůli tomu, abychom si ověřili jeho praktickou realizovatelnost,” uvedla mluvčí MZ ČR Gabriela Štěpanyová.

Jsou tu ale i další problémy. Podle SP ČR pozměňovací návrh poslance Kaňkovského dostává poslance do střetu zájmů. A to mezi politickými prioritami ke zdravotnickým zařízením ve svém obvodu a mezi povinností, aby vedli zdravotní pojišťovny k nákladové efektivitě.

„Svaz průmyslu a dopravy ČR se proto dopisem obrátil na předsedu vlády Andreje Babiše, aby využil svého politického vlivu. To znamená, aby před druhým čtením novely zákona v poslanecké sněmovně přesvědčil poslance, aby respektovali návrh ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha,“ stojí v prohlášení SP ČR.

Podle návrhu MZ ČR by třetinu zástupců jmenovala vláda, a zbývající dvě třetiny by byly voleny z řad pojištěnců zaměstnanecké zdravotní pojišťovny.  

Jde o vleklý problém

Novela zákona o zdravotních pojišťovnách reaguje na nález Ústavního soudu [sp. zn. Pl. ÚS 21/15], který s účinností od 1. října 2019 ruší podstatnou část stávající právní úpravy. Tedy té týkající se způsobu obsazování orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven.

Dosud správní radu zaměstnanecké zdravotní pojišťovny tvoří pět členů jmenovaných vládou. Deset členů je volených z řad pojištěnců této zaměstnanecké pojišťovny zaměstnavateli a odborovými organizacemi. Dozorčí radu zaměstnanecké pojišťovny tvoří tři členové, které jmenuje a odvolává vláda. A dále šest členů volených z řad pojištěnců této zaměstnanecké pojišťovny zaměstnavateli a odborovými organizacemi.

To měnil návrh novely MZ ČR, který opouštěl dosavadní zdánlivě tripartitní model, při kterém nebylo zcela jasné, kdo koho zastupuje. A to za situace, kdy reprezentativní odborové organizace byly úzce spojeny s významnými zaměstnavateli.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here