Penta Hospitals CZ podepsala s Jakubem Zavoralem smlouvu o převzetí 100% majetkového podílu v Podřipské nemocnici s poliklinikou v Roudnici nad Labem. Cena transakce není veřejná, shodly se obě strany. 

Transakce podléhá schválení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže [ÚOHS]. Než ten převzetí nemocnice schválí, nebude Penta do chodu zařízení nikterak zasahovat.

 „Do schválení regulačními orgány bude nemocnici řídit současné vedení v čele s Davidem Soukupem,“ uvedla jednatelka Penta Hospitals CZ Barbora Vaculíková.

David Soukup se stal novým jednatelem a výkonným ředitelem letos na začátku listopadu.  Jeho prvořadým úkolem je personální stabilizace zejména na chirurgii a dětském oddělení. Nahradil Tomáše Krajníka, který po šesti letech nemocnici z vlastního rozhodnutí opustil.

Majetkové vztahy v nemocnici

Penta Hospitals CZ měla o nemocnici dlouhodobě zájem. Důvod je, že strategicky doplňuje síť jejích významných regionálních nemocnic a je dobře dostupná z hlavního města.

„Roudnická nemocnice poskytuje kvalitní komplexní akutní i následnou péči občanům města i širokého okolí. Chceme roudnickou nemocnici začlenit do sítě našich zdravotnických zařízení a díky vzniklým synergiím ji dále efektivně rozvíjet,“ vysvětluje Barbora Vaculíková.

Podle ní je pozitivní, že nemocnice je v dobré finanční kondici a několik posledních let stabilně hospodaří se ziskem.

Podmínkou pro nákup nemocnice bylo ale vypořádání vztahů mezi jejími dosavadními vlastníky. To s definitivní platností letos v září vyřešil Vrchní soud v Praze, když na základě platné opční smlouvy potvrdil, že po finančním vypořádání s protistranou se stane jediným vlastníkem nemocnice Jakub Zavoral. Ten se stal 100% vlastníkem nemocnice letos na přelomu října a listopadu, když odkoupil od Josefa Krajníka [otec Tomáše Krajníka, pozn. red.] 50% majetkový podíl v nemocnici.

„Jsme rádi, že pro zaměstnance a občany skončilo období nejistoty. V nemocnici zachováme akutní péči a všechny čtyři lůžkové primariáty. Rozhodně nemáme v úmyslu omezovat poskytovanou péči a jakékoliv oddělení zavírat. V situaci, kdy vše funguje, by to ani nedávalo smysl,” uvedla v této souvislosti Barbora Vaculíková.

Roudnická nemocnice s poliklinikou

Podřipská nemocnice s poliklinikou je koncipována jako zařízení akutní péče. Provozuje oddělení ambulantní i lůžkové chirurgie, interny, gynekologicko-porodnické oddělení a dětské oddělení. Nemocnice poskytuje i následnou rehabilitační péči, pohotovost a provozuje zhruba desítku specializovaných ambulancí.

Penta Hospitals CZ pokrývá zdravotní péči od ambulantních specialistů přes akutní péči až po péči následnou a dlouhodobou. Skupina vlastní nemocnice ve Vrchlabí, Ostrově nad Ohří, Nemocnici následné péče v pražské Bubenči, Psychiatrickou nemocnici v Písku a provozuje nemocnici Sokolov. Vlastní také ambulantní zařízení na Karlovarsku a je majoritním vlastníkem center Alzheimer Home. Je součástí nadnárodního holdingu Penta Hospitals International, který provozuje ve střední Evropě více než 30 nemocnic a 40 ambulantních zařízení.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here