Lékaři z FN Brno a Lékařské fakulty MU provedli na konci loňského roku první buněčnou genovou onkologickou terapii v Česku. A slaví s ní úspěch. Pacient přijal léčbu s minimem nežádoucích účinků. Nyní je v domácí péči.  

„Jde o prvního pacienta v České republice a jednoho z prvních ve střední a východní Evropě, kterému byl v léčbě mediastinálního velkobuněčného B lymfomu podán přípravek buněčné genové terapie,“ uvedl František Folber, vedoucí lékař programu CAR-T terapie na Interní hematologické a onkologické klinice FN Brno.

Při této léčebné metodě jsou pacientovi nejprve z krve odebrány bílé krvinky, které jsou následně odeslány do výrobního závodu firmy Kite Gilead v USA. V něm je do nich vložena speciální genetická informace, díky které se „naučí“ cíleně rozpoznávat a ničit určené nádorové buňky. Výsledný léčivý přípravek je po převozu zpět do nemocnice uložen ve velkokapacitních kontejnerech. A to ve zmražené podobě s tekutým dusíkem.

Léčba buněčnou genovou terapií

48letému pacientovi lékaři v červnu loňského roku diagnostikovali mediastinální velkobuněčný B lymfom. Jde o závažné onkologické onemocnění hrudních mízních uzlin. Lékaři u pacienta zahájili standardní cytostatickou léčbu, ale ani po několika cyklech chemoterapie nedošlo ke zmenšení velikosti nádoru. Úspěch nebo alespoň zlepšení v léčbě nepřinesla ani následná záchranná a velmi intenzivní chemoterapie.

Po dalších dvou liniích modifikované léčby se nádor dokonce ještě zvětšil a začal již utlačovat průdušky, plíce a velké cévy s nebezpečím vzniku závažných komplikací,“ vysvětluje přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno Jiří Mayer.

Dodává, že ani tak intenzivní léčba, jakou je transplantace kostní dřeně, nepřicházela v této situaci do úvahy.

„Naštěstí byla právě v této době, tedy loni v říjnu, dokončena několikaměsíční fáze příprav moderní buněčné genové terapie pomocí CAR-T lymfocytů. To je T-lymfocytů s chimerickým antigenním receptorem,“ říká Jiří Mayer se slovy, že šlo o výsledek dlouhodobé spolupráce kliniky, Separačního střediska a Transfuzního a tkáňového oddělení FN Brno.

Pacient podstoupil odběr lymfocytů začátkem listopadu 2019 a dále mu byla provedena nezbytná vyšetření k posouzení celkového zdravotního stavu a k vyloučení infekce. Genetická modifikace jeho T-lymfocytů proběhla úspěšně a tyto buňky mu byly po šetrné přípravné chemoterapii podány na začátku prosince 2019.

Ostře sledované období po podání bylo provázeno pouze velmi mírnými nežádoucími účinky. Ty byly rychle zvládnuty podle mezinárodních doporučení. Již za několik dní se pacientovi také ulevilo od obtěžujících příznaků vyvolaných jeho nádorem. Šlo především o každodenní teplotu, kašel a potíže s dýcháním.

Naděje pro nevyléčitelné pacienty

Lékaři do budoucna věří, že tato moderní metoda bude mít očekávaný léčebný efekt. A umožní tak dalším až donedávna zcela nevyléčitelným nemocným prodloužit životy i o několik let.

Podle zástupců FN Brno patří velký dík také firmě Kite Gilead [Gilead Kite Pharmacy koupil v přepočtu za cca 274 miliard korun v roce 2017, pozn. red.], která nabídla, že výroba léčivého přípravku bude pro první tři pacienty provedena zdarma. Cena jednoho tohoto léčivého přípravku moderní genové terapie činí přibližně deset milionů korun.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here