Onkologická klinika ve fakultní nemocnici v Motole [FN Motol] zkracuje doby ozařování onkologických pacientů. A to díky novým lineárním urychlovačům. Ty významně zkracují dobu ozařování. Nové přístroje navíc dokáží nádor při ozařování přesněji zaměřit a tím snižují riziko vedlejších účinků.

FN Motol, která každoročně ozáří zhruba tisíc pacientů, instalovala tři nové lineární urychlovače. Ty jsou geometricky přesnější. Pohyby jednotlivých komponentů jsou automatizované, jejich ovládání je intuitivnější, a navíc jsou vybaveny přídavnými zobrazovacími systémy.

Díky přesnějšímu dodávání dávek do nádorových ložisek je možné aplikovat při jedné návštěvě větší dávku záření než dříve. Tím se zkracuje celková doba ozařování onkologických pacientů. U onemocnění, která se dříve léčila dva až tři týdny, lze léčbu nyní absolvovat i během tří až pěti návštěv. Pokud dříve jedno ozařování trvalo deset až dvacet minut, může být nyní provedeno v řádu jednotek minut.

Nové ozařování onkologických pacientů ve FN Motol

Moderní lineární urychlovače jsou vybaveny speciální rotační technikou. Při ní se jejich rameno při ozařování pohybuje kolem pacienta a zároveň se mění i pohyb lamel zaměřovače, rychlost rotace ramene i dávkový příkon. Tato technika zlepšuje rozložení dávky záření v těle při ozařování onkologických pacientů. To znamená, že se nádor daří lépe ozářit a zároveň dochází k rychlejšímu poklesu dávek záření v okolních zdravých tkáních. To je velkou výhodou především u vysokých dávek, které mohou při léčbě vyvolat nežádoucí účinky.

Další výhodou těchto přístrojů je zavádění nových ozařovacích technik. Jako je synchronizace průběhu ozařování s dýchacími pohyby pacienta, kdy dochází k zavedení ozařování v hlubokém nádechu.

„Tuto techniku používáme zejména u žen s karcinomem prsu, neboť se díky ní snižuje zatížení srdce. To bývá jedním z častých vedlejších účinků radioterapie tohoto druhu onkologického onemocnění. Léčba karcinomu prsu je v současnosti velmi úspěšná a použitím této technologie se kvalita života pacientek po ukončení léčby ještě zvyšuje,“ říká přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol Jana Prausová.

Radioterapie řízená obrazem

Zároveň dochází i k výraznému zpřesnění při ozařování. A to díky tomu, že jsou přístroje vybaveny systémy pro radioterapii řízenou obrazem. V praxi to znamená, že pacientům je před každým ozářením prováděno CT vyšetření přímo na ozařovacím lůžku, kontroluje se a upravuje jeho poloha tak, aby se dosáhlo maximální přesnosti zacílení.

Lékaři mohou průběžně přizpůsobovat ozařovací plány, a to v závislosti na změnách v těle nemocných v průběhu ozařování [adaptivní radioterapie]. Tohoto trendu se využívá stále častěji, například při léčbě nádorů v oblasti krku.

Dále tyto systémy dokáží lépe zpracovat všechny používané zobrazovací metody [CT, magnetické rezonance, pozitronová emisní tomografie]. Lékaři tak pracují s maximálním množstvím dostupných informací, což jim pomáhá především při přípravě ozařovacích plánů nemocného pacienta.

FN Motol modernizovala i ozařovny

Lineární ozařovače nemocnice instalovala v rámci rekonstrukce ozařoven a ovladoven lineárních urychlovačů, která skončila na konci loňského roku. Při ní byly instalovány i tři nové lineární urychlovače a byl rozšířen i radioterapeutický verifikační a plánovací systém. Rekonstrukce a pořízení nového vybavení vyšlo na téměř 260 milionů korun [urychlovače za 236,4 mil. korun, rekonstrukce za 23,1 mil. korun].

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here