SÚKL váží právní kroky proti Pilulka.cz za web eRecept

0
1338
Pilulka.cz
Web: Pilulka.cz

Právní kroky proti Pilulka.cz zvažuje Státní ústav pro kontrolu léčiv [SÚKL]. A to kvůli tomu, že Pilulka.cz pojmenovala svůj nový online rezervační systém léků na předpis eRecept.cz. Redakci ZdraveZpravy.cz to potvrdila mluvčí SÚKLu Barbora Peterová. Pilulku.cz ale nešetří ani Česká lékárnická komora [ČLnK].

„Slovní spojení „eRecept” je zaregistrovanou ochrannou známkou, jejímž vlastníkem je SÚKL. Vzhledem k této skutečnosti proto nyní zvažujeme právní kroky,“ říká tisková mluvčí SÚKL Barbora Peterová.

„Státní ústav pro kontrolu léčiv nemá s uvedenou platformou nic společného a od těchto webových stránek se plně distancujeme,“ upřesnila pro ZdraveZpravy.cz.

To, že Pilulka.cz používá pro své stránky s celorepublikovým rezervačním systémem léků na předpis název eRecept.cz, vadí nejenom SÚKLu, ale i České lékárnické komoře. Ta se ve věci porušení práv ochranné známky už obrátila i na SÚKL.

„Zda se na SÚKL již obrátili naši členové, nevíme. Víme, že na problém s ochrannou známkou upozorňovali na sociálních sítích a také nám o tom psali,” uvedl prezident České lékárnické komory [ČLnK] Aleš Krebs.

Fakt je, že nové stránky eRecept.cz vzbuzují zejména na Twitteru mnoho odmítavých reakcí ze strany lékárníků. A to nejenom kvůli názvu eRecept.cz, ale zejména proto, že všichni lékárníci byli do systému zaevidováni, aniž by o tom věděli, nebo k tomu dali svolení.

Stránky eRecept jsou problematické

Stránky eRecept.cz, které lidem nabízejí rezervaci i doručení léku na předpis v jejich nejbližší lékárně, Pilulka.cz spustila v minulých týdnech.

„Projekt vznikl jako potřeba rychle reagovat na poptávku zejména seniorů, ale i dalších skupin převážně v karanténě. Což jsou dnes vyšší desítky tisíc obyvatel,“ vysvětlil v rozhovoru pro ZdraveZpravy.cz jeden ze spolumajitelů Pilulka.cz Martin Kasa.

Martin Kasa: My si pacienty na eRecept.cz nevymýšlíme

Podle něj prostřednictvím stránek pacient telefonicky nebo online sdělí kód svého eReceptu a Pilulka.cz mu najde nejbližší lékárnu. Kontakt na pacienta pak Pilulka.cz bezodkladně předá vybrané lékárně, aby pacienta uspokojila.

„Skrze nás dostane od pacienta lékárna email s jasnou identifikací, kódem převedeným rovnou i na čárový kód pro načtení čtečkou a podobně. A co je důležitá součást našeho systému – pokud pacient nemůže do lékárny, pomůžeme mu ke spojení s dobročinnou organizací pro doručení,“ říká v rozhovoru pro ZdraveZpravy.cz Martin Kasa.

Bez svolení ostatních lékáren

Za na první pohled užitečnou a svým způsobem nápomocnou službou se ale skrývají mnohá ALE. Tím prvním je, že do systému lékáren Pilulka.cz automaticky nahrála všechny lékárny v republice, aniž by se jich doptala, zda chtějí v systému být.

„Pilulka s provozovateli lékáren nesjednala podmínky zařazení do systému a nepožádala o jejich svolení k účasti. V současné době personál lékáren pracuje na hranici svých možností a nečekané a nechtěné objednávky není fyzicky schopen přijímat a vyřizovat,“ říká Krebs.

Martin Kasa ale v rozhovoru pro ZdraveZpravy.cz říká, že v tom není problém: „Každé lékárně, která v systému být nechce, vyhovíme a hned ji odstraníme. Ale tím odstraněním ta lékárna vlastně říká: Já nechci paciente, abys mi napsal mail do lékárny. Tedy smažou ty lékárny i svůj email na internetu?“

Co je národní a co není

Další problém je to, že v záhlaví stránek eRecept stojí „Národní rezervační systém elektronických receptů“. Ten svádí k tomu si myslet, že stránky jsou provozovány některou z národních autorit. To kritizuje ČLnK a nelíbí se to ani SÚKLu.

„Vnímáme, že název Národní rezervační systém elektronických receptů je zavádějící a pro zákazníky může být matoucí, neboť se mohou mylně domnívat, že se jedná o portál provozovaný státem,“ říká pro ZdraveZpravy.cz Barbora Peterová.  

Podle ní ale jde v tomto ohledu spíše o problematiku spotřebitelského práva. Proto se k této věci SÚKLu podle ní nepřísluší vyjadřovat, jakkoliv s touto skutečností SÚKL může, jak říká, seznámit kompetentní instituce.

Jak je to s GDPR

„Z ohlasů z lékáren víme, že prosté převzetí databáze lékáren ze SÚKL Pilulkou vede k tomu, že osobní údaje pacientů včetně identifikátorů elektronických receptů jsou zasílány na emailové adresy, které jsou adresami různých osob pracujících pro provozovatele lékárny, ne k rukám lékárníka, jemuž jedinému mohou být určeny,“ tvrdí Aleš Krebs.

Poukazuje pak na to, že Pilulka.cz v této věci porušuje minimálně evropská pravidla daná směrnicí GDPR. Ale i to odmítá Martin Kasa z Pilulka.cz

„Za prvé, informace poskytuje přímo pacient a ví přesně jaké, komu a za jakým účelem. Dostanou se do stejných rukou, jako když půjde pacient přímo na stránky SÚKLu. Nebo na internetu vyhledá přímo lékárnu a napíše jí email. Opakuji, že se jedná o kód receptu, jméno, mail a telefon. O sdílení osobních údajů s osobami, se kterými by neměla být tato data sdílena, nemůže být tedy řeč,“ říká v rozhovoru pro ZdraveZpravy.cz Martin Kasa.

Jak to vidí SÚKL

Problematikou ochrany osobních údajů ze strany Pilulka.cz se již zabýval i SÚKL. Ten na základě dosavadních šetření přístupových údajů a využití dat z informačního systému eRecept dospěl k závěru, že ve vztahu k tomuto systému, a tedy po technické stránce nečiní jeho provozovatelé nic nelegálního.

„Nezjistili jsme žádné porušení pravidel s ohledem na využití přístupových údajů. Podle informací na webových stránkách i na základě našeho praktického ověření lze konstatovat, že jde o rezervační systém. Prostřednictvím něhož si pacient zamluví léčivé přípravky u vybraného provozovatele. Systém pouze zprostředkovává rezervaci mezi pacientem a zvolenou lékárnou. Přičemž jej provozuje subjekt nezávislý na lékárně. V níž bude proveden výdej,“ vysvětluje Barbora Peterová s odkazem na obchodní podmínky na stránkách.

Upřesňuje, že recepty se zpracovávají až ručně v dané lékárně. Pacientem zadaný identifikátor je tedy pouze přeposlán do zvolené lékárny. V podstatě to samé tak podle ní činí každý operátor nebo poskytovatel e-mailových schránek. To vždy v případě, kdy pacient kontaktuje lékárnu jinak než jen osobní návštěvou.

„Dle české legislativy nic nebrání tomu, aby pacient předal lékárníkovi identifikátor v předstihu a příslušné léky si tak zarezervoval. Tedy tak učinil ještě před samotnou osobní návštěvou lékárny. A do lékárny si pak už jen došel pro připravené léčivé přípravky,“ říká Barbora Peterová.

Co říká zákon

Z jejího vyjádření pro ZdraveZpravy.cz dále vyplývá, že výdej léků na lékařský předpis je samozřejmě legální pouze při osobním vyzvednutí. Přičemž výdej je dle § 84 odst. 4 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, umožněn i jiné osobě [občanská výpomoc]. Čímž míří na navazující službu stránek Pilulka.cz, kdy léky donáší pacientům dobrovolníci.

V případě pochybností o věrohodnosti lékařského předpisu nesmí být léčivý přípravek vydán. Nelze-li tyto pochybnosti odstranit ani po ověření u předepisujícího lékaře, musí být takový případ bez zbytečného odkladu oznámen Policii ČR. Léčivý přípravek, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, může být vydán i jiné osobě. Tedy osobě, než které je léčivý přípravek předepsán.

„Pokud však má farmaceut pochybnost. Že osoba, které léčivý přípravek vydává, není schopna zaručit správné používání léčivého přípravku nebo jej může zneužít, léčivý přípravek nevydá. Léčivý přípravek, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, nevydá farmaceut nebo farmaceutický asistent také v případě podezření ze zneužití tohoto léčivého přípravku,“ uzavírá Barbora Peterová pro ZdraveZpravy.cz.

Daniel Tácha

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here