Léky na hypertenzi neovlivňují průběh infekčního onemocnění Covid-19. Doposud to neprokázala žádná z vědeckých studií. Pacienti proto mají pokračovat v předepsané léčbě a veškeré nejasnosti konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Uvedl to Státní ústav pro kontrolu léčiv [SÚKL].

V současné době neexistují žádné vědecky doložené důkazy, které by prokazovaly souvislost mezi užíváním látek určených k léčbě hypertenze [ACE-inhibitory, sartany] a průběhem virové infekce Covid-19.

„Rozhodně nedoporučujeme léčbu svévolně přerušovat či bez dalšího doporučení měnit,“ uvedla v tiskové zprávě mluvčí SÚKLu Barbora Peterová.

Zdůraznila, že pacienti by měli pokračovat v nastavené léčbě bez ohledu na aktuální výskyt nemoci Covid-19. V případě jakékoliv obavy či nejasnosti ohledně své léčby, by se měli obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Hypotéza z Lancetu

Obavy z možného zhoršení průběhu koronavirové infekce při užívání látek určených k léčbě hypertenze vycházejí z hypotézy publikované v odborném časopise Lancet.

Autor hypotézy v časopise poukazuje na mechanismus působení látek na hypertenzi skrze renin-angiotensin-aldosteronový systém [RAAS], jehož součástí jsou receptory ACE2. Ty používá koronavirus pro vstup do lidských buněk. ACE-inhibitory a sartany tyto receptory ovlivňují a podle určité domněnky by mohly zvyšovat aktivitu viru.

Interakce viru se systémem RAAS v lidském organismu je však velmi komplexní a dosud není dostatečně prozkoumaná. Látky ze skupiny inhibitorů enzymu angiotenzin-konvertázy [ACE-inhibitory] a blokátorů receptorů pro angiotenzin II [sartany] se používají především k léčbě vysokého krevního tlaku nebo srdečního selhání.

Mechanismem působení koronaviru přes ACE2 se zabývá i mnoho dalších publikací [zde, zde, zde], a některé uvádějí dokonce opačnou myšlenku. To znamená, že léčba ACE-inhibitory a zejména sartany by mohla bránit vstupu koronaviru do buněk.

„Ale i v tomto případě jde zatím o nepodložené hypotézy, které je nutné dále ověřovat,” uvádí Barbora Peterová.

Upřesnila, že SÚKL i Evropská agentura pro léčivé přípravky [EMA] průběžně monitorují situaci a hodnotí všechny informace, které se objevují v kontextu koronavirové pandemie.

Jak fungují léky na hypertenzi

Inhibitory enzymu angiotenzin-konvertázy [ACE-inhibitory] jsou užívány zejména k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečních potíží. Názvy léčivých látek končí koncovkou „-pril“, tj. kaptopril, enalapril, lisinopril, perindopril, ramipril, chinapril, cilazapril, fosinopril, trandolapril, imidapril. Tyto látky blokují enzym ACE, což má za následek rozšíření cév, pokles krevního tlaku a snížení zátěže při srdeční činnosti. Podobným mechanismem působí i blokátory receptorů pro angiotenzin II [sartany]. Ty se používají především k léčbě hypertenze a některých onemocnění srdce či ledvin. Patří sem látky losartan, eprosartan, valsartan, irbesartan, kandesartan, telmisartan, olmesartan a azilsartan.

S tím, že prozatím žádná studie nepotvrdila ani nevyvrátila vliv výše uvedených účinných látek na vysoký krevní tlak na průběh nemoci Covid-19, souhlasí také Výbor pro hypertenzi Evropské kardiologické společnosti [ESC]. I podle něj spekulace o možném ovlivnění průběhu infekce Covid-19 a používáním ACE-inhibitorů či sartanů není vědecky podložená. I podle něj tak není ani důvod, aby lékaři měnili takovou léčbu či aby pacienti vyžadovali změnu léčby.

Obdobné stanovisko zveřejnily také tři americké odborné společnosti zaměřené na kardiologii. Upozorňují na skutečnost, že u pacientů trpících kardiovaskulárními chorobami je obecně zvýšené riziko komplikací v průběhu koronavirové infekce. Proto je nutné, aby byli správně léčeni a jejich kardiovaskulární stav dobře kompenzován.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here