Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce [SZPI] se po konci nouzového stavu [17.5.] opět vydali do terénu, aby zkontrolovali dodržování hygieny v prodejnách s potravinami. Výsledkem je uzavření 14 provozoven. V obchodech našli plísně, odpadky, prožrané potraviny od myší, myší trus a myši.

S koncem nouzového stavu 17. května 2020 začali inspektoři ze SZPI opět namátkově kontrolovat maloobchodní prodejny s potravinami. A výsledky nejsou příliš lichotivé. Kontroloři uzavřeli celkem 14 provozoven.

„Výsledky kontrol ukazují, že situace v oblasti dodržování požadavků potravinového práva u některých provozovatelů zůstává na značně neuspokojivé úrovni,“ uvádí tiskový mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Důvodem úplného nebo částečného uzavření obchodu s potravinami podle něj ve všech 14 případech bylo nedodržování ani těch nejzákladnějších hygienických požadavků. A to jak na prodejních plochách, tak v zázemí prodejen.

Inspektoři naráželi na leccos

V kontrolovaných prodejnách nacházeli zástupci SPZI myší trus, potraviny nahlodané od myší. V některých prodejnách objevili i povalující se mrtvé myši. Důvodem k uzavření obchodu s potravinami byl i nepořádek, znečištěné podlahy, špinavé prodejní regály, plísně v prodejně i v chladicích zařízeních. Někteří prodejci v obchodech skladovali věci, které s prodejem potravin naprosto nesouvisejí. Problém měli prodejci i s neodvozeným odpadem.

Uzavřením provozovny to nekončí

Když kontroloři při obhlídce prodejny s potravinami zjistí problémy, s okamžitou platností uloží prodejci zákaz užívání prostor k prodeji potravin. Provozovatel získá čas uvést provozovnu do stavu, aby odpovídala požadavkům pro prodej a manipulaci s potravinami.

„Důsledná kontrola dodržování hygienických předpisů je podstatná zejména proto, že při jejich porušení nelze zaručit bezpečnost potravin uváděných na trh. Ať jde o fázi výroby, transportu, skladování nebo prodeje,“ vysvětluje Pavel Kopřiva.

Před znovuotevřením zástupci SZPI prodejnu opět navštíví, zkontrolují a pokud je vše v pořádku, zákaz prodeje opět uvolní. Tím však celá věc nekončí. Po odstranění zjištěných nedostatků zahájí SZPI správní řízení o uložení pokuty.

Potraviny inspektoři kontrolovali i v nouzovém stavu

Inspektoři ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce u nás podle Pavla Kopřivy ale dohlíželi na prodej potravin i během nouzového stavu. Při kontrolách maloobchodních prodejen potravin se v tomto čase zaměřili na dodržování požadavků hygieny a bezpečnosti vyplývající z epidemie koronaviru [dezinfikování prostor, umístění dezinfekcí, používání ochranných pomůcek aj.]. Je však pravda, že kontroly v období nouzového stavu nebyly dle SZPI pro provozovatele tolik časově a administrativně náročné. To proto, aby nebylo přerušeno dostatečné zásobování obyvatelstva.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here