Ministerstvo zdravotnictví ČR spustilo Národní zdravotnický informační portál [NZIP]. Ten má nabízet odborníky ověřené informace o nemocích či fungování zdravotnictví. Náklady na přípravu webu i na jeho provoz nelze podle zástupců úřadu vyčíslit. Mají to být statisíce až miliony korun.

Portál obsahuje více než tisícovku článků a mapu všech registrovaných zdravotnických zařízení, lékáren a lékařských ambulancí. Drtivá většina obsahu je přejata z rezortních organizací MZ ČR a médií, zejména Českého rozhlasu a České televize. Dále pak z webů pacientských organizací a profesních organizací v oblasti zdravotnictví.

„Naším cílem do budoucna je, aby lidé, pokud budou potřebovat nějakou informaci o zdraví nebo fungování zdravotnictví, šli nejdříve na Národní zdravotnický informační portál,” řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch [za ANO].

Významným zdrojem informací nového webu je Státní zdravotní ústav [SZÚ] nebo Národní lékařská knihovna [NLK]. V jejich případě nový portál MZ ČR dubluje již zveřejněné informace, protože i jejich obsah je přístupný veřejnosti. Bez zajímavosti pak není, že NLK stejně jako Národní zdravotnický informační portál usiluje o rozvoj a zkvalitňování přístupu k zdravotnickým informačním zdrojům prostřednictvím moderních knihovnicko-informačních služeb. A taktéž zajišťuje podporu informační a zdravotní gramotnosti.

Stovky tisíců i jednotky milionů

Vytvořit Národní zdravotnický informační portál trvalo dva roky. Podle úřadu na něm pracovali zejména zaměstnanci ministerstva a obsah psali zástupci odborných lékařských společností a Státního zdravotního ústavu. Cenu přípravy webu podle ministra Adama Vojtěcha není možné přesně vyčíslit. Dle jeho slov půjde o statisíce nebo nejvýše jednotky milionů korun. Zde nelze pominout, že i informace o nákladech na služby zdravotnického systému patří k výbavě solidní zdravotní gramotnosti.

Orientace v tématech na novém portálu je přehledná. Avšak uspořádání informací přímo v jednotlivých tématech je nahodilé. To proto, že portál nepřináší přidanou hodnotu ve zpracování přejatých informací. Omezuje se pouze na kopírování již jednou publikovaného obsahu. Podle koordinátora projektu Martina Komendy i přesto není ambicí webu konkurovat vyhledávačům typu Google nebo Seznam. Což vzhledem k povaze NZIP není ani možné, jakkoli při přípravě webu po technické stránce podle něj tvůrci dělali všechno pro to, aby se ve vyhledávačích objevoval.

„Čekáme, až ho robotický systém těchto vyhledávačů nasaje,” uvedl Martina Komendy s tím, že cílem je, aby by při zadání jakéhokoliv zdravotnického tématu byl NZIP prvním nekomerčním nabízeným odkazem. Dodal, že potřebné informace lidé podle něj dostanou na dvě kliknutí od zadání dotazu do vyhledávání. Problém ovšem je, že kvalitu a přehlednost poskytnutých informací nahrazuje kvantita nabízených zdrojů [mimo portál].

Argument pro vznik portálu

Podle ministra Adama Vojtěcha bude nový portál bojovat proti nepravdivým nebo nepřesným informacím na internetu či sociálních sítích.

„Pokud lidé nemají odborné znalosti, tak těm informacím věří,” uvedl.

Nejkřiklavějším příkladem jsou podle něj informace o očkování a podobných témat, o kterých panují mýty, jichž je dle jeho názoru bezpočet. Podle náměstkyně ministra Aleny Šteflové je jedním z cílů portálu i zvýšení zdravotní gramotnosti Čechů. Tu dle pět let starého průzkumu ji nemá dostatečnou více než 60 procent obyvatel. Průměr Evropy podle náměstkyně nepřesahuje polovinu národa. Také proto se Česko při budování portálu údajně inspirovalo v zahraničí, zejména v Rakousku, Dánsku a Finsku.

„Rakouskému portálu trvalo dva až tři roky, než se stal hojně používaným,” dodala náměstkyně Alena Šteflová.

Nutno dodat, že základem úspěchu je kvalita zdrojových informací od ministerstva zdravotnictví a institucí, které pod něj spadají, stějně jako jejich zpracování. Podmínkou je i srozumitelně a funkčně nastavený systém zdravotní péče, protože je-li ten sám v chaosu, i sebelépe podané informace o něm zdravotní gramotnost Čechů zlepší jen obtížně. A je-li řeč o příkladu dobré praxe ze zahraničí, tak zdravotnické informace ze zahraničí na portále v základním členění docela chybějí.

Odborní garanti a autoři portálu

Jedním z nejtěžších úkolů bylo podle autorů portálu zachovat dostatečnou odbornost článků spolu s jejich srozumitelností pro širokou veřejnost. Vzhledem k tomu, že portál obsah přebírá obsah od státních zdravotnických institucí a médií, na jeho stránkách vzniká mix úřednických a mediální zpráv, které uživatele portálu vzhledem k jejich četnosti a neuspořádanosti rychle unaví.

Na druhou stranu portál má silné zázemí ve svých autorech a garantech. Právě ti mají spolupracovat na vytváření autorských článků a doporučovat vhodné existující online zdroje. A to v souladu s publikačním plánem, který stanovuje Vědecká a řídicí rada NZIP. V praxi to podle autorů projektů znamená, že každý nový autorský článek na portálu schválí právě níže zmíněný odborný garant či autor.

Garanti a autoři NZIP
 • prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. | Institut klinické a experimentální medicíny
 • RNDr. Hana Bendová, Ph.D. | Státní zdravotní ústav
 • Mgr. Simona Bernardyová | Státní zdravotní ústav
 • MUDr. Pavel Březovský, MBA | Státní zdravotní ústav
 • MUDr. Hana Cabrnochová, MBA | Česká vakcinologická společnost ČLS JEP
 • Bc. Andrea Dostalíková | Státní zdravotní ústav
 • MUDr. Kateřina Fabiánová, PH.D. | Státní zdravotní ústav
 • RNDr. Věra Filipová, DiS. | Státní zdravotní ústav
 • Mgr. Jakub Gregor, Ph.D. | Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
 • prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. | Česká vakcinologická společnost ČLS JEP
 • MUDr. Helena Kazmarová | Státní zdravotní ústav
 • MUDr. Miloslav Kodl | Státní zdravotní ústav
 • Ing. Markéta Kolanová, MA | Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
 • Mgr. Karolína Kolářová | Státní zdravotní ústav
 • Mgr. Alexandra Košťálová | Státní zdravotní ústav
 • MUDr. Jana Košťálová | Státní zdravotní ústav
 • prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. | Společnost pro léčbu závislosti na tabáku
 • MUDr. Anna Kubátová | Státní zdravotní ústav
 • prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc. | Endokrinologický ústav
 • Mgr. Lenka Laiblová | Státní zdravotní ústav
 • RNDr. Petra Mosio, Ph.D. | Státní zdravotní ústav
 • PhDr., Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. | Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
 • MUDr. Marie Nejedlá | Státní zdravotní ústav
 • Mgr. Ondřej Ngo | Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
 • MVDr. Anna Niklová | Státní zdravotní ústav
 • Mgr. Markéta Paulová, Ph.D. | Státní zdravotní ústav
 • Mgr. Petra Růžičková | Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
 • doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. | Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
 • Ing. Jitka Sosnovcová | Státní zdravotní ústav
 • prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. | České lékařská společnost ČLS JEP
 • MUDr. Alena Šebková | Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
 • Mgr. Lenka Šnajdrová, Ph.D. | Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
 • Mgr. Marek Uhlíř | Česká společnost paliativní medicíny
 • Bc. Eva Uličná | Státní zdravotní ústav
 • doc. MUDr. Pavel Urban, CSc. | Státní zdravotní ústav
 • Mgr. Jarmila Vedralová | Úřad vlády ČR
 • MUDr. Michael Vít, Ph.D. | Státní zdravotní ústav
 • Ing. Karel Vrbík | Státní zdravotní ústav
 • Ing. Daniela Winklerová | Státní zdravotní ústav
 • MUDr. Hana Zákoucká | Státní zdravotní ústav
 • Bc. Michal Ziegler | Státní zdravotní ústav

Podle autorů portálu by měly v dohledné době na mapě poskytovatelů zdravotní péče přibýt informace o ordinační době nebo jestli lékař registruje nové pacienty. Nová témata budou doplňovaná i v závislosti na zpětné vazbě od uživatelů a podle jejich vyhledávání.

–ČTK/DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here