V sobotu 18. července zemřela dlouholetá ředitelka Psychiatrické nemocnice Jihlava [PNJ] Zdeňka Drlíková. Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] již vyhlásilo výběrové řízení na nového ředitele či ředitelku nemocnice. Psychiatrická nemocnice Jihlava disponuje 520 lůžky na 18 odděleních šesti primariátů.

Zdeňka Drlíková, která patřila mezi služebně nejstarší ředitele zdravotnických zařízení v ČR, vedla PNJ od roku 1990. Předtím v ní pracovala jako lékařka. Nastoupila do ní ihned po absolutoriu lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jihlavská rodačka působila i v radě Asociace nemocnic České republiky, byla předsedkyní Čestné rady Okresního sdružení České lékařské komory, členkou výboru Společnosti pro biologickou psychiatrii. V roce 2008 získala vyznamenání za zásluhy o rozvoj české psychiatrie a stala se čestnou členkou České psychiatrické společnosti. V Jihlavě působila i jako zastupitelka.

Psychiatrická nemocnice Jihlava hledá nové vedení

MZ ČR požaduje od uchazečů na uvolněné místo po Zdeňce Drlíkové vysokoškolské vzdělání, zkušenosti v ekonomice zdravotnictví a s vedením a řízením zaměstnanců minimálně pět let. Dále občanskou bezúhonnost, znalost cizího jazyka a základních principů reformy psychiatrické péče. Přihlášku s požadovanými ověřenými či originálními doklady, telefonním spojením a e-mailovou adresou mohou uchazeči zasílat do konce tohoto měsíce na adresu MZ ČR. Ministerstvo zároveň uchazeče žádá, aby v jednom PDF souboru na adresu petra.markovicova@mzcr.cz zaslali životopis a návrh své koncepce řízení PNJ.

Podle primářky PNJ Dagmar Dvořákové MZ ČR kolegům Zdeňky Drlíkové vyjádřilo soustrast a v krátké době připravilo výběrové řízení na nové vedení nemocnice.

„Dá se předpokládat, že se do něj přihlásí někdo od nás. Bylo by to dobré už z toho důvodu, že by tu byla zachována určitá kontinuita,“ řekla pro ZdraveZpravy.cz.

Na otázku, zda nemocnice postupuje v duchu MZ ČR prosazované reformy psychiatrické péče, uvedla, že nemocnice má vytvořený transformační plán, který se snaží naplňovat.

Historie a současnost Psychiatrické nemocnice Jihlava

Psychiatrická nemocnice Jihlava zvaná Na Kopečku poskytuje veškerou lůžkovou psychiatrickou péči s výjimkou dětské psychiatrie občanům převážně z okresů Jihlava, Pelhřimova, Třebíče, Jindřichova Hradce, Žďáru nad Sázavou a Tábora. Zřizovatelem nemocnice je MZ ČR. V současné době disponuje nemocnice 520 lůžky na 18 odděleních šesti primariátů. V současné době má nemocnice 450 zaměstnanců, z toho 336 ve zdravotnických profesích.

Psychiatrická nemocnice Jihlava vznikla roku 1902 jako Zemský filiální ústav pro choromyslné v Jihlavě. Brněnská psychiatrie totiž kapacitně nestačila. Vedoucí lékař ústavu Artur Kreman následně prosadil roku 1904 jeho částečnou samostatnost. Roku 1922 se ústav jako Moravský zemský chorobinec osamostatnil úplně. O nemocné tehdy vedle lékařů a ošetřovatelů pečovaly i sestry řádu sv. Vincence z Pauly. Ve dvacátých letech minulého století začala velká přestavba ústavu. V září 2014 se otevřel nově přistavěný pavilon.

Celková rozloha areálu léčebny zabírá 15,6 ha včetně přilehlé části bývalého vojenského areálu o rozloze 1,4 ha, který byl tehdejší léčebně převeden 2006. V areálu se nachází celkem 29 budov a staveb. Z toho je sedm léčebných pavilonů, kulturní dům a další provozní a technické budovy. Například prádelna, kotelna a podobně. Součástí areálu je park, zahradnictví a ZOO koutek s venkovní jízdárnou pro hippoterapii.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here