Stát letos přispěje na obědy až 20 tisícům dětí

0
597
obedy
Foto: Pixabay.com

I ve školním roce 2020/2021 se budou moci díky projektu „Obědy do škol“ ve školách a školkách stravovat děti, jejichž rodiče si nemohou dovolit hradit stravné z vlastních zdrojů. Obědy budou zajištěny až pro 20 tisíc dětí v téměř tisícovce škol, školek a stravovacích zařízení ve všech 14 krajích České republiky. Projekt je financován z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám [FEAD].

„Obědy do škol“ pomáhají dětem ve věku tří až patnáct let, jejichž zákonní zástupci pobírají dávky v hmotné nouzi. V zapojených školách a školkách se tyto děti mohou bezplatně stravovat na základě potvrzení, které jejich rodiče získali na Úřadu práce ČR. Oběd musí být sněden přímo ve škole, nejedná se tedy o přímou finanční podporu rodin. Administrátorem projektu, který je podpořen konkrétně z OP potravinové a materiální pomoci [OP PMP], je Ministerstvo práce a sociálních věcí [MPSV].

„Projekt má primárně za cíl zajistit dětem ze znevýhodněných rodin pravidelnou kvalitní stravu. Vypěstovat v nich základní stravovací návyky, které z domova bohužel často neznají. To, že budou moci ve škole jít společně s ostatními dětmi normálně na oběd, jim také pomůže lépe se začlenit do kolektivu,“ vysvětluje podstatu projektu ministryně Jana Maláčová [ČSSD].

V tomto školním roce je pomoc připravena až pro 20 tisíc dětí v téměř tisícovce škol, školek a stravovacích zařízeních. Projekty jednotlivých krajů jsou financovány
z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám [FEAD] prostřednictvím OP PMP.

Důvody pro podporu dotovaných obědů

Ministryně zdůrazňuje důležitost fyzicky, ale i psychicky zdravého vývoje dítěte. Zvlášť za situace, kdy děti neodcházejí hned po vyučování domů, ale i po obědě často zůstávají ve škole. Kde se účastní různých volnočasových aktivit, mnohem více času tráví se svými spolužáky. Podle MPSV v případě mateřských škol na druhé straně pak dochází někdy k tomu, že rodiče v obtížné finanční situaci své děti kvůli povinnému stravnému do školky vůbec neposílají.

Proč by se mělo ve školce či škole dítě najíst s ostatními?
  • Stravování ve školních jídelnách zajišťuje dětem pravidelnou, vyváženou a teplou stravu.
  • Ovšem je také důležité, že pokud dítě nechodí na obědy do školní jídelny z finančních důvodů, bývá vyčleněno z kolektivu svých spolužáků.

Tématu obědů zdarma pro děti v českých školách a školkách se věnuje například i projekt Obědy pro děti. Ten je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti Women for women o.p.s., která pomáhá ženám i mužům s dětmi, které se ocitli v tíživé životní situaci.

Women for women: Obědy pro děti

Obecně prospěšná společnost Women for women byla založena v roce 2012 manželi Ivanou a Pavlem Tykačovými. A to na pomoc samoživitelkám, které se ocitly v tíživé situaci a byly ohroženy ztrátou bydlení. Projekt Obědy pro děti byl zahájen paní Ivanou Tykačovou 12. 9. 2013 po odvysílání reportáže v pořadu ČT 168 hod o hladovějících dětech.

„Cílem projektu Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem. Ač se rodiče tuto situaci snaží řešit,“ definuje podmínky pomoci společnost.

Partnery v tomto projektu jsou základní školy, popř. školní jídelny, které jsou samostatné příspěvkové organizace. Společnost přitom zásadně neposkytuje finanční příspěvek přímo rodinám dětí. Z jejího průzkumu pak vyplynulo: Děti, které dostávají Obědy pro děti, se mají lépe. Nejen, že se v poledne najedí, ale mají lepší náladu [95 %]. Zlepšila se jejich výkonnost a prospěch [88 %]. Jsou lépe zapojeny do kolektivu [95 %]. Zlepšila se i jejich školní docházka [89 %]. Dále ubylo konfliktů s rodiči [85 %]. Průzkumu se přitom zúčastnilo 570 škol, z celkového počtu 975 oslovených. Výsledné hodnocení se týká necelých dvou třetin podpořených 8 815 dětí ve školním roce 2019/2020.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here