Nemocnice Vrchlabí otevře příští rok nové ortopedické oddělení. „Vzhledem k tomu, že v Oblastní nemocnici Jičín ortopedické oddělení není, tak v tuto chvíli na západ od Hradce Králové oddělení chybí,“ říká v rozhovoru pro ZdraveZpravy.cz lékařský náměstek nemocnice a primář chirurgického oddělení Petr Jindra.

Spádová oblast Nemocnice Vrchlabí činí cca 35 tisíc obyvatel, ale k tomu je třeba připočíst ještě 10 milionů turistů, kteří každoročně navštíví Krkonoše. Jak toto určuje charakter vaší nemocnice?

Regionální spád Nemocnice Vrchlabí není velký, ale protože pod nás patří západní a centrální Krkonoše, její význam je pro celou oblast značný.

Tedy řešíte úrazy…

Ano, turisté sem přijíždějí ponejvíce za sportem, každoročně ošetřujeme stovky úrazů. Zejména v zimě, za poslední roky ale narůstá i počet úrazů na kole v létě. Jsme první nemocnicí pod největším sportovním centrem Krkonoš, Vrchlabí je proto odjakživa zaměřené především na poskytování akutní péče pro úrazy pohybového aparátu. Ale neřekl bych, že se naše nemocnice jako celek nějak zásadně liší od ostatních. Pouze ošetřujeme procentuálně více pacientů s úrazy. Tedy se orientujeme hlavně na úrazovou chirurgii, traumatologii, brzy budeme mít více také ortopedických výkonů.

Nemocnice Vrchlabí a zimní sezóna na horách

Jak vidíte zimní sezónu na horách vzhledem k proticovidovým opatřením? Myslíte, že letos a příští rok budete mít méně práce?

Otázka je, jakou podobu budou mít proticovidová opatření. Pro české milovníky lyžování asi budou akceptovatelná. Spíše jde o to, zda budou moci přijet zahraniční lyžaři, protože třeba Poláci a Němci tvoří velkou část návštěvníků krkonošských středisek. Že bychom ale měli málo práce, o to se nebojím.

Budete mít tedy i letos Medical Point ve Svatém Petru Skiareálu Špindlerův Mlýn?

Medical Point, naše traumatologická ambulance, tam pomáhá jak turistům, tak obyvatelům už čtvrtým rokem a letos to nebude jinak. Otevřeme ho hned jak zahájí provoz skiareál ve Svatém Petru. Zatím počítáme s 12. prosincem.

Jak vypadá provoz této ambulance?

Po celou zimní sezónu je tam každý den od půl deváté do půl páté odpoledne lékař se zdravotní sestrou. Včetně víkendů a svátků. Paradoxně v nejvytíženější části roku je nás v nemocnici vždy o jednoho lékaře méně, ale dokážeme se s tím vyrovnat. Ambulance ve Svatém Petru má smysl a pozitivní reakce od ošetřených pacientů nám to potvrzují.

Kritický byl přelom října a listopadu

Jak si nyní stojíte z hlediska zvládání nemoci covid-19? 

Chod naší nemocnice ovlivňuje covid-19 stejně jako každá jiná nemocniční zařízení. Museli jsme postupně zrušit všechny plánované výkony, vytvořit oddělení speciálně pro nemocné s covidem a tomu se přizpůsobit i personálně. Měli jsme hodně vypjaté období na přelomu října a listopadu, kdy se skloubil nárůst počtu nemocných a hospitalizovaných spolu s úbytkem zdravotnického personálu, který onemocněl či byl v karanténě nebo na ošetřovném. S velkým nasazením a také za pomoci dobrovolníků z řad bývalých zaměstnanců jsme to ale ustáli. Jsem rád, že jim můžu poděkovat i touto cestou. Situace se dneska zlepšuje ve všech směrech, pokud jde o zdravotnický personál, jsme téměř na plném stavu. Ať to zní jakkoli, jsem opravdu hrdý na to, že jsme ani v nejkritičtějších chvílích nemuseli omezit akutní péči.

Ministerstvo zdravotnictví v pondělí zrušilo zákaz provádění plánované péče. Jak velký problém vám způsobilo zastavení elektivní péče. Kolik operací jste odložili?

Od chvíle, kdy ministerstvo zdravotnictví svým mimořádným opatřením plánované výkony víceméně zakázalo, se jedná asi o 120 operací. Operace akutní a ty, kde by hrozilo sebemenší riziko z jejího odložení, samozřejmě děláme po celou dobu. Na pozdější dobu jsme přesunuli operace pacientů s dlouhodobými problémy, kde nejsou dva měsíce pro jejich zdravotní stav rozhodující, ale týkalo se to, bohužel, i pacientů s bolestivými stavy. Třeba čekatelů na totální endoprotézu kloubu kvůli artróze, pro které odložení znamená prodloužení doby bolesti. Vměstnat tyto pacienty do plánu operací v budoucnu přitom nebude snadné.

Nová ortopedie v Nemocnici Vrchlabí

Novinka ve vaší nemocnici je otevření akreditovaného pracoviště ortopedie v příštím roce. Co to přinese lidem ve vašem regionu? Jaká byla stávající situace s dostupností ortopedické péče?

Část ortopedických operací jsme prováděli již nyní v rámci chirurgického oddělení, ale poptávka byla tak velká, že jsme se rozhodli jít cestou rozšíření kapacity ve smyslu nového oddělení. Zapadá to do naší koncepce komplexní orientace na pohybový aparát. Vzhledem k tomu, že v Oblastní nemocnici Jičín ortopedické oddělení není, tak v tuto chvíli na západ od Hradce Králové [v rámci kraje] tato specializace chybí. My tuto mezeru chceme vyplnit.

Co zřízení ortopedie představuje dnes z hlediska zajištění péče?

Otevření jakéhokoli nového oddělení, tedy i našeho ortopedického, je spojené s potřebou dalšího personálu. Lékařskou problematiku máme vyřešenou. Již teď v nemocnici pracuje jeden ortoped na plný a další pak na částečný úvazek. S otevřením oddělení k nim nastoupí ještě lékař na post primáře oddělení. Střední zdravotní personál máme v plánu zčásti vyřešit restrukturalizací stávající péče, musíme ale také přijmout nové zaměstnance. Není to nic jednoduchého, protože zdravotního personálu je v současné době zoufalý nedostatek.

Podle našich informací by u vás měl nově více působit ortoped profesor Tomáš Trč z FN Motol. Je to pravda?

Pan profesor Trč k nám jezdí operovat zhruba 20 let. A to jednou měsíčně, pacienty indikované k totální endoprotéze kloubu. Nově plánuje svoje působení rozšířit minimálně na jeden den v týdnu, možná i více. Nabídka služeb se tím fakticky nerozšíří, ale nové ortopedické oddělení tím získá ve větší míře velkého odborníka, o jehož znalosti a dovednosti se bude moci také opřít.

Kvůli ortopedii se rekonstruuje část nemocnice. Omezuje vás to nějak významně?

V současné chvíli probíhá rekonstrukce vstupních prostor nemocnice se zvětšením čekárny, přitom se do přízemí přesune gynekologická a interní ambulance. Nové ortopedické oddělení bude v bývalých prostorách gynekologicko-porodnického oddělení ve 4. patře nemocnice. Jakmile dokončíme rekonstrukci přízemí, což by mělo být do konce prosince, plynule navážeme s rekonstrukcí 4. patra tak, abychom mohli ortopedické oddělení otevřít k prvnímu dubnu příštího roku.

Omezují vás nebo vaše pacienty tyto rekonstrukce?

Rekonstrukční práce v přízemí probíhají za provozu a jsou do určité míry nepříjemné, ale snažíme se to organizovat tak, aby se to pacientů dotklo co možná nejméně.

Nemocnice Vrchlabí: Porodnici v plánu nemáme

V Trutnově skončila porodnice, psalo se, že řešení je Nemocnice Vrchlabí. Jak to vidíte?

Zcela jednoznačně tak, že nad otevřením porodnice v naší nemocnici vůbec neuvažujeme. Je to nereálné. V naší nemocnici byla dříve poměrně vyhlášená porodnice, která ale zanikla z personálních důvodů a situace dnes není jiná. Současně s tím by to znamenalo mít i dětské oddělení, které v nemocnici nemáme a rozhodně ho neplánujeme otevřít. Sehnat jen zdravotní sestru je těžké, pediatra dneska pak přímo nemožné. Navíc, jak jsem již uvedl, tak v prostorech bývalého gynekologicko-porodnického oddělení bude nově oddělení ortopedické a prozatím neplánujeme nemocnici dále rozšiřovat.

Vaše nemocnice poskytuje i služby následné péče. Jak jste nyní vytížení?

Oddělení následné péče, které máme normálně rozdělené na dvě patra, jsme během koronavirové krize museli z personálních důvodů sestěhovat jen do jednoho. Je tedy na plné kapacitě. Situace se ale zlepšuje, od nového roku můžeme poskytovat také následnou rehabilitační péči, pro kterou vytvoříme samostatné oddělení. Jak již z názvu vyplývá, bude to oddělení zaměřené na rehabilitační doléčení u pacientů po ortopedických či traumatologických operacích.

Vaše nemocnice spolupracuje i s centrem Mark-Medico v Trutnově. Jde o léčbu rakoviny prsu u žen, jak vypadá taková spolupráce?

Toto regionální onkologické centrum se soustředí zejména na léčbu nádorového onemocnění prsu. Jakmile při screeningovém vyšetření indikují chirurgickou léčbu, část pacientek pošlou do Náchoda, další operace proběhnou u nás. K onkologickému doléčení se pak pacientky vrací zpět do onkologické ambulance v Mark-Medicu. Za tuto spolupráci jsem rád, protože je oboustranně výhodná a nám se tak daří vykrýt i část specializace, na kterou se ve Vrchlabí přímo nezaměřujeme.

Poslední otázka, jak se vám daří skloubit práci ve funkci lékařského náměstka nemocnice spolu s prací na oddělení chirurgie a traumatologie ve vaší nemocnici?

Je to náročné. Spoustu administrativní práce řeším po večerech doma. Na druhou stranu mě obě činnosti naplňují, takže nechci, aby to vyznělo jako stížnost. Prostě mě to baví.

Daniel Tácha

MUDr. Petr Jindra vystudoval 2. lékařskou fakultu UK v Praze a po promoci nastoupil na chirurgické oddělení vrchlabské nemocnice, kde působil do roku 2009. V letech 2009-2016 pracoval na chirurgickém oddělení Oblastní nemocnice Jičín. Odtud přešel zpět do Nemocnice Vrchlabí, kde nastoupil na pozici zástupce primáře chirurgického oddělení. V roce 2019 se stal na témže oddělení primářem a od roku 2018 zastává současně i funkci lékařského náměstka Nemocnice Vrchlabí. Jeho specializací je všeobecná chirurgie, traumatologie. Mezi záliby patří rodina, pěší turistika, běhání a lyžování.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here