Evropská komise [EK] přijala 25.11. Farmaceutickou strategii pro Evropu. Jí chce zajistit pacientům rovný přístup k inovativním a cenově dostupným lékům. Cílí na podporu konkurenceschopnosti, inovace a soběstačnosti farmacie v EU. 

Strategie bude projednána na politické úrovni na zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele dne 2. prosince 2020. Podle zástupců EK strategie umožní Evropě pokrýt její farmaceutické potřeby i v dobách krize, prostřednictvím silných dodavatelských řetězců. Strategie je součástí nově vznikající Evropské zdravotní unie.

„Vyzývám členské státy a Evropský parlament, aby schválily tento přístup, který bude zaváděn v nadcházejících třech letech a i v delším časovém horizontu,“ uvedla předsedkyně komise Ursula von der Leyenová [na foto].

Podle ní je Farmaceutická strategie pro Evropu začátek již rozběhnutého procesu. Její realizace zahrnuje ambiciózní agendu legislativních a nelegislativních opatření. Návrhy se týkají celého ekosystému léčivých přípravků, ale i aspektů zdravotnických prostředků.

Co EK prosazuje Farmaceutickou strategií pro Evropu

Strategie vychází ze zkušeností získaných při letošní jarní a současné covidové krize. Mimo jiné klade důraz na diverzifikované a bezpečné dodavatelské řetězce. Podpoří i inovace zaměřené na pacienty a zohlední digitální a technologické změny.

Stěžejními opatřeními strategie je revize základních právních předpisů v oblasti léčivých
přípravků do roku 2022. Součástí je návrh na zřízení Úřadu EU pro reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví do roku 2021. Je to ale i revize nařízení o léčivých přípravcích pro děti a vzácná onemocnění nebo vytvoření spolehlivé digitální zdravotní infrastruktury.

Cíle nové Farmaceutické strategie pro Evropu:
  • Zajistit pacientům přístup k cenově dostupným lékům a léčebným postupům. Například v oblasti antimikrobiální rezistence, rakoviny či vzácných onemocnění aj.
  • Podporovat konkurenceschopnost, inovace a udržitelnost farmaceutického průmyslu EU a vývoj vysoce kvalitních, bezpečných, účinných a ekologičtějších léčivých přípravků.
  • Posílit mechanismy připravenosti a reakce na krize a řešit bezpečnost dodávek.
  • Posílit EU prosazováním vysoké úrovně standardů kvality, účinnosti a bezpečnosti.

EK dá do programu EU pro zdraví v přepočtu 2,5 bil. Kč

Strategie si podle EK klade za cíl také zahájit strukturovaný dialog se všemi aktéry ve
farmaceutické výrobě a veřejnými orgány. A to za účelem určení slabých míst v globálním dodavatelském řetězci léčivých přípravků a také utvářet možnosti politik pro posílení kontinuity a bezpečnosti dodávek v EU.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here