SZÚ prodloužil příjem přihlášek do klání o zdravý podnik

0
522
SZU
Foto: Pixabay.com

Státní zdravotní ústav [SZÚ] prodloužil termín pro zasílání přihlášek do soutěže Podnik podporující zdraví až do konce letošního dubna. Součástí letošní klání je i anonymní sběr dat od zaměstnavatelů o zdravém stravování.

Titul „Podnik podporující zdraví“ udílí SZÚ firmám od roku 2005. V soutěži Ústavu firmy měří síly se svými programy zaměřené na podporu zdraví svých zaměstnanců podle mezinárodních Kritérií kvality podpory zdraví na pracovišti.

„Po úspěšném splnění podmínek soutěže Podnik podporující zdraví získá podnik ocenění na úrovni I., II. či III. stupně, platné tři roky. Dosud tento certifikát získalo 81 podniků. 78 procent z nich se zúčastnilo více než jednou,“ říká vedoucí Centra hygieny práce a pracovního lékařství SZÚ Vladimíra Lipšová.

Podle ní si ocenění mezi firmami i zaměstnanci za téměř dvacet let svého trvání vybudovalo pověst jakéhosi certifikátu firemní kultury podpory zdraví.

„Pravidelně se tento titul snaží obhájit zástupci těch nejznámějších firem v České republice,“ upřesňuje.

Cíl a parametry soutěže SZÚ

Hlavní cíl soutěže je podpora a rozvoj zdravého životního stylu. A to tak, aby docházelo ke snižování zdravotních rizik a zlepšování kvality života zaměstnanců.

„Výsledkem programů podpory zdraví je například snižování krátkodobé pracovní neschopnosti, pracovní úrazovosti, fluktuace, zvýšení spokojenosti a produktivity zaměstnanců, tedy i podniku,“ vysvětluje ředitelka SZÚ Barbora Macková.

Nadstandardní péče o fyzické a duševní zdraví zaměstnanců a dobré vztahy na pracovišti se přímo podle ní projevují v lepším zvládání běžných, ale i krizových situací. Čímž dochází, jak upozorňuje ředitelka SZÚ, i ke zvýšení loajality vůči zaměstnavateli a zlepšení image firmy na trhu práce.

SZÚ v soutěži podniky hodnotí podle výsledků hodnotícího dotazníku, doplněného popisem aktuálního Projektu podpory zdraví na pracovišti. Velký důraz Ústav klade na informace získané z osobního auditu.

„V průběhu auditu komplexně diskutujeme specifické podmínky a problémy na konkrétním pracovišti. Případně dále doporučujeme kontakty a zkušenosti z jiných podniků. Což přispívá ke zvyšování informovanosti na straně podniku,“ uvádějí zástupci SZÚ s odkazem na podmínky soutěže.

Zdravé stravování je součástí letošního ročníku

SZÚ dále upozorňuje, že situace posledních dvou pandemických let mnohde značně ovlivnila organizaci práce i pracovní podmínky. V této souvislosti pak uvádí, že nedílnou součástí zdravého životního stylu je zdravé stravování. To velkou měrou ovlivňuje zaměstnavatel přímo na pracovišti.

„K získání přehledu o aktuální situaci v českých firmách jsme tak vytvořili krátký dotazník, který mohou zástupci zaměstnavatelů vyplnit,“ dodávají odborníci ze SZÚ.

Anonymní výsledky tohoto průzkumu chtějí zveřejnit taktéž na webových stránkách soutěže Podnik podporující zdraví. Dodejme, že podpora zdraví na pracovišti je soubor komplexních aktivit. Ty zaměstnavatel nadstandardně a nad rámec svých zákonných povinností poskytuje svým zaměstnancům.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here