Zdravé Zprávy: Jak správně vykázat distanční konzultaci

0
1968
distancni
Ilustrační foto: Pixabay.com

Od začátku dubna zdravotní pojišťovny zavedly nový výkon Distanční konzultace zdravotního stavu registrovaného pacienta [DKZS]. ZdraveZpravy.cz přinášejí komplexní informaci o novém výkonu.

Základní charakteristika výkonu 01305 – [VZP] – Distanční konzultace zdravotního stavu registrovaného pacienta [VPL nebo PLDD] zní: Výkon je vytvořen pro případ epizody klinické péče o registrovaného pacienta. Tu provádí z ordinace praktický lékař distančním způsobem. To znamená, že pacient není fyzicky přítomen v ordinaci. Od nového výkonu se očekává zlepšení dodržení léčebného plánu ze strany pacienta.

Zástupci zdravotních pojišťoven pak uvádějí, že výkon lze vykázat, pokud je distanční péče prováděna nad rámec výkonu 09513 – Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem. A dále, že k výkonu nelze vykázat žádný jiný zdravotní výkon.

Lékaře zároveň upozorňují na možný omyl, který spočívá v tom, že budou nový výkon zaměňovat s levnějším výkonem 09513. Což je chyba. Výkon DKZS lze vykázat pouze tehdy, je-li distanční péče prováděna nad rámec výkonu 09513 – Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem. Výkon poskytovatelé pak vykazuji vždy v situaci změny zdravotního stavu pacienta či při potřebě monitoringu jeho aktuálního zdravotního stavu.

Co je cíl nového výkonu a jak se vykazuje

Zdravotní pojišťovny nový výkon zavádí z důvodu zvýšení a zefektivnění dostupnosti registrujících poskytovatelů v oboru všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost pro indikované registrované pacienty. A to za předpokladu, že poskytovatelé péče jejich zdravotní stav znají a dlouhodobě o ně pečují. Nový výkon DKZS jim tak umožňuje rozšíření portfolia služeb poskytovaných v ordinaci. Jde o takzvanou jednu z možných epizod péče/kontaktu v rámci léčebného režimu o daného pacienta.

Dále je třeba vědět, že výkon poskytovatelé uplatňují pouze u pojištěnce registrovaného na některém z pracovišť poskytovatele. A zároveň na něj tito poskytovatelé v předchozích 24 měsících vykázali výkon 01021, 01022, 02021, 02022, 02031, 02032 nebo některý z dispenzárních výkonů [01201, 01204, 09532, 02039]. O čemž i provedli záznam ve zdravotní dokumentaci.

Základní informace o výkonu 01305
 • Platnost výkonu od: 1.4. 2022
 • Platnost výkonu do: Neomezeno
 • Ohodnocení137 bodů vč. režie
 • Typ číselníku: Externí
 • Odbornost: 001 a sdílení pro 002
 • ZUM: NE
 • ZULP: NE
 • Omezení místem: A
 • Omezení frekvence: 1/1 den; 6/rok
 • Čas výkonu: 10 min – čas výkonu poskytovatelé neuvádějí v číselníku
 • DRG marker: NE
 • Procházení bez nasmlouvání: NE – výkon se nasmlouvává s časově omezenou platností do 31. 12. 2022. Přičemž podléhá hromadnému importu poskytovatelům odbornosti 001/002.

O provedení distanční konzultace rozhoduje registrující lékař. Písemný souhlas pacienta s poskytnutím distanční péče je součástí zdravotnické dokumentace.

Obsah činností zahrnutých v novém výkonu

Výkon DKZS nelze vykázat v případě pouhé preskripce léčivých přípravků či zdravotnických prostředků [chronické medikace] po telefonu, sdělení a konzultace laboratorních výsledků, objednání k vyšetření, změna termínu vyšetření a v jiných situacích, kdy nejsou naplněny níže uvedené činnosti.

 • Odběr anamnézy cíleně zaměřená na subjektivní potíže pacienta vztahujícím se k danému vyšetření.
 • Distanční zhodnocení subjektivních obtíží.
 • Zhodnocení dosavadního léčebného plánu a dosavadních laboratorních a dalších vyšetření.
 • Vyšetření zdravotního stavu provedeného distančně [videokonferencí, telefonicky, mailovou komunikací, či s využitím nějaké sociální platformy].
 • Stanovení diagnostické rozvahy, stanovení pracovní diagnózy a stanovení plánu dalšího postupu [včetně rozhodnutí o termínu a způsobu další kontroly], či adekvátní terapie.
 • Edukace pacienta a další administrativní činnost spojená s výkonem [včetně preskripce, žádanek, povinných hlášení, vystavení PN].
 • Zápis do zdravotní dokumentace [včetně formy a délky distančního kontaktu].

Výkon ani neslouží ke konzultaci druhého názoru. Zdravotní pojišťovny poskytovatele zdravotní péče dále znovu upozorňují na vydání nové verze číselníku VYKONY [verze 01355] s platností od 1.4. 2022. Ve verzi 01355 došlo k zavedení VZP výkonu 01305 a zrušení předcházejících kódů pro distanční léčení.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here