Dětské kolektivy letos dohání plané neštovice

0
652
plane_nestovice
Foto: Pixabay.com

Plané neštovice letos dohání hlavně dětské kolektivy, ty se kvůli covidu nepromořily. Hrozbou jsou pro těhotné ženy. Uvedl to Státní zdravotní ústav [SZÚ]. Podle něj přibližně deset procent ze všech nemocných připadá na osoby starší 15 let.

Letošní vývoj potvrzených onemocnění planými neštovicemi v Česku odhaduje SZÚ až na 100 tisíc případů. To je ve srovnání s roky před covidem více než dvojnásobek. Průměrně do doby pandemie covidu nahlásili zdravotníci do Informačního systému infekční nemoci za posledních pět let zhruba 41 500 nákaz za rok. Tuto průměrnou hodnotu překonala nemocnost na plané neštovice v Česku už letos v červnu, kdy se nákaza podle SZÚ projevila u bezmála 44 300 osob.

„V covidových letech 2020 a 2021 došlo vlivem protiepidemických opatření [ochrana dýchacích cest, distanční opatření, omezení společných aktivit atd.] ve srovnání s předchozími roky ke snížení onemocnění planými neštovicemi a následně ke snížení počtu hlášených případů,“ potvrzují vývoj odborníci ze SZÚ.

Pro srovnání, v prvním roce covidu [2020] u nás planými neštovicemi onemocnělo 16 246 osob a v roce 2021 pak 11 074 osob, ukazují data SZÚ.

„Během pandemie covidu tak narostl počet jedinců, kteří jsou vnímaví vůči infekci. Tam, kde je velký počet vnímavých jedinců [návrat dětí do škol, školek, do běžných aktivit], se nyní infekce rychleji šíří,“ dodává SZÚ.

Česko dohání přirozeně získanou imunitu

V letech ovlivněných pandemií covidu, tedy v roce 2020 a 2021, byl podle SZÚ počet případů nižší v porovnání s průměrem počtu případů za roky 2012 až 2019. Letošní návrat do běžného života tak logicky znamená skokový růst počtu nemocných planými neštovicemi.

„Podle měsíčního vývoje v předchozích letech předpokládáme, že za rok 2022 by mohlo být v ČR celkem hlášeno 55 000 až 65 000 případů planých neštovic. Při rozšíření varicely na celou vnímavou populaci až 100 000 případů,“ odhadují odborníci ze SZÚ s dovětkem, že skutečný počet nákaz bude v letošním roce ale ještě vyšší.

V regionech s mírným klimatem, jako je Česká republika, se plané neštovice nejvíce šíří v zimních měsících a brzy na jaře. Současně šíření nákazy podle SZÚ doprovází určitý trend nemocnosti, a to v 2–5letých cyklech nárůstu a poklesu hlášených případů nemocí. Jelikož jde o vysoce nakažlivé onemocnění přenášené i respiračně, zabránit jejímu šíření v běžné populaci je takřka nemožné. Účinnou prevencí je pouze očkování proti planým neštovicím [varicela]. Odborníci jej doporučují především vnímavým jedincům, kteří onemocnění neprodělali v minulosti. Anebo nemají protilátky. Dále i lidem, kteří pracují ve vyšším riziku přenosu nákazy.

„Očkování je také vysoce doporučované studentům zdravotnických, pedagogických a podobných oborů, kde je značná pravděpodobnost, že se s varicelou v budoucnu potkají,“ dodává SZÚ.

Očkování proti planým neštovicím mírní výsev puchýřů

Podle SZÚ se u nás očkuje buď samostatnou vakcínu proti planým neštovicím, nebo kombinovanou vakcínou proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím.

U dětí od věku devět měsíců, adolescentů a dospělých se podávají dvě dávky vakcíny.

„Pro prevenci planých neštovic jsou dvě dávky vakcíny proti planým neštovicím ve více než 90 procentech účinné,“ podotýká SZÚ.

Aale ani očkování tedy nepřináší 100% ochranu. Ve srovnání s neočkovanými jedinci probíhá infekce u očkovaných mírně a s podstatně menším počtem kožních lézí a s nižší horečkou.

Obezřetnější k nákaze planými neštovicemi mají být na doporučení lékařů těhotné ženy. Právě u nich často dochází k horšímu průběhu onemocnění a se stupněm těhotenství roste i výskyt možných komplikací. K té nejzávažnější podle SZÚ patří primární varicelový zápal plic.

„Při onemocnění v prvních 20 týdnech těhotenství dochází častěji k potratu nebo předčasnému porodu,“ upozorňuje SZÚ.

Pokud těhotné žena v prvním trimestru gravidity onemocnění planými neštovicemi, může se asi ve dvou až třech procentech případů u plodů vyvinout vrozený varicelový syndrom. Infekce u plodu se projeví například vrozenými vadami oka a dalších orgánů, mikrocefalií, deformitami končetin. Dále poruchou psychomotorického vývoje atd. A bez rizika nejsou v případě planých neštovice ani ženy a novorozenci bezprostředně před a po porodu.

„U novorozenců, u jejichž matek došlo k výsevu planých neštovic v období pět dní před porodem a až dva dny po porodu, může mít onemocnění velmi vážný až fatální průběh,” upozorňují odborníci ze SZÚ.

Plané neštovice: S očkováním začali Japonci

Proti planým neštovicím začali v roce 1974 očkovat v Japonsku, to vakcínou obsahující živý oslabený vakcinální virus Oka. V roce 1995 zavedly očkování vakcínou proti planým neštovicím do národního imunizačního programu úřady ve Spojených státech. O pět let později, v roce 2000 v Austrálii.

„Obě země následně zaznamenaly podstatné snížení nemocnosti. Od zavedení očkování klesl počet případů v USA o 90 procent,” doplňuje SZÚ.

V roce 2013 přijaly registry po celém světě hlášení 140 milionů případů nákaz planými neštovicemi a pásového oparu. Plané neštovice a pásový opar totiž, jak upozorňuje SZÚ, vyvolává jeden původce. A sice DNA virus varicella-zoster [VZV], který patří mezi alfaherpesviry.

V roce 2015 na plané neštovice na celém světě podle SZÚ zemřelo 6 400 osob, v roce 1990 zemřelo 8 900 osob. Plané neštovice jsou celosvětově rozšířené vysoce nakažlivé infekční onemocnění. Nejčastěji jím onemocní děti od tří do deseti let věku. Obvykle u nich nemoc probíhá mírně. Většina zdravých dětí se rychle uzdraví. Přibližně deset procent případů onemocnění planými neštovicemi se vyskytuje u osob starších 15 let.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here