Zubaře bych vyškrtl ze zdravotního pojištění, říká Miroslav Kalousek

105
120853
Miroslav_Kalousek
Místopředseda Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR / Foto: Redakce ZdraveZpravy.cz

„Kdyby bylo po mém, tak s výjimkou prevence pro děti do 18 let a sociálních případů bych vyškrtl stomatology ze zdravotního pojištění,“ říká v podcastu ZdraveZpravy.cz místopředseda Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR Miroslav Kalousek.

Tomu by ale muselo předcházet zavedení zdravotního připojištění. O něm se v Česku dlouhodobě diskutuje nejen v souvislosti s poskytováním stomatologické péče. Pro jeho zavedení je třeba ale určit, co zahrnuje standardní zdravotní péče hrazená z povinného veřejného zdravotního pojištění. A co by zahrnovala nadstandardní péče hrazená ze zdravotního připojištění. Miroslav Kalousek [dnes řadový člen TOP 09, pozn. red.] než slova “standard” a “nadstandard” raději používá slovo „nárok“. To značí nárok na zdravotní péči hrazenou z povinného zdravotní pojištění a nárok na zdravotní péči hrazenou z připojištění.

Rozsah standardu a nadstandardu ve zdravotní péči podle něj ale nestanoví politici takzvaně od stolu. Musejí to udělat lékařské odborné společnosti, ty nejlepší lékařské kapacity. Přičemž je podle něj jasné, že na léčbu toho, co je život ohrožující, lidé bezpodmínečně musejí mít nárok z povinného zdravotního pojištění.

„A samozřejmě, že co se týče stomatologických zákroků, tak i laik ví, že většina z nich až na výjimky nepatří do té kategorie péče život ohrožujících zdravotních problémů. […] Takže až na děti a sociální případy bych stomatologickou péči vyškrtl ze zdravotního pojištění a každý by si ji platil nebo se na ni připojistil,“ říká v podcastu ZdraveZpravy.cz Miroslav Kalousek.

V něm vysvětluje i důvody, proč se v Česku dlouhodobě nedaří definovat “standard a nadstandard” ve zdravotní péči. Podle něj to mimo jiné souvisí s tím, že odborné lékařské společnosti na změnách ve financování zdravotní péče nemají zájem. To proto, že v nich podle jeho názoru mají hlavní slovo lidé, kteří do určité míry soukromě profitují z toho, že už dnes někomu poskytují službu definovanou jako „nadstandard“. Což platí jak pro stomatology, tak pro jiné lékařské specializace.

„A v momentě, kdyby si lidé ten nadstandard mohli koupit zcela oficiálně, byl by pevnou součástí  zdravotního systému [vycházelo by z něj zdravotního připojištění, pozn. red.], tak by na tom ti lidé zcela logicky přestali profitovat. Takže je proti jejich zájmu, aby se něco takového stanovilo,“ tvrdí.  

Miroslav Kalousek: Nové zuby mě stály jako nová Fabia

Na otázku, proč se stomatologie v Česku vymkla snad nejvíce ze všech lékařských specializací z úhrad povinného zdravotního pojištění, tedy, že si zubní péči lidé významně doplácí, Miroslav Kalousek odpovídá, že je to tím, že u zubařů většinou nejde o život ohrožující zákroky. I tím, že panují velké rozdíly v kvalitě péče, kterou pacientovi mohou nabídnout. Náklady na tuto péči se pak podle jeho slov liší řádově.

Svůj názor na věc mají i stomatologové. Podle nich stát prostě rezignoval na to, aby lidem ve stomatologické péči zajistil komplexní službu. Což se v praxi projevuje tím, že zdravotní pojišťovny ve svých úhradách zubařům plně nezaplatí jejich služby. Rozdíl v nákladech na péči tak stát prostřednictvím zdravotních pojišťoven přesunul stomatology a ti zase na pojištěnce. Byť ti si zároveň povinně platí zdravotní pojištění. Důsledkem je špatná dostupnost stomatologů, kteří berou pacienty takzvaně na pojišťovnu. Kritická situace je zejména v regionech.

To, co se stalo ve stomatologii, je šílená ostuda, říká Milan Kubek

A že zubní péče v Česku nefunguje ideálně, ví i Miroslav Kalousek. Popisuje ji na svém vlastním příkladu: „Já mám dědičnou paradentózu, můj tatínek měl zubní protézy nahoře i dole. Když se podíváte na mě, tak žádný zub není můj. A já říkám, že mám v ústech Škodu Fábii. Ty nové zuby mě skutečně stály to, co stojí nová Fabia. To jsem si musel zaplatit, protože na to nemám nárok ze zdravotního pojištění,“ říká.

Za paradox považuje, že absencí definice standardu a nadstandardu a zdravotního připojištění se u nás na stomatologickou péči nemůže nikdo ani připojistit. Pokud by u nás systém zdravotního připojištění fungoval, byla by věc podle jeho názoru mnohem transparentnější a pro lidi jednodušší. Třeba v tom, že by pro ně každá návštěva stomatologa, ať už pracuje takzvaně na zdravotní pojišťovnu, nebo nikoli, nemusela představovat významný jednorázový výdaj z rodinného rozpočtu.

„No a ti, kteří by si to nemohli dovolit, tak budou mít ty zubní protézy vyndavací. Ty jsou teď dokonce na pojišťovnu. Otázka je, jestli by vůbec na tu pojišťovnu měly být. Já si myslím, že s výjimkou těch super sociálních případů by na pojišťovnu být neměly,“ říká Kalousek.

Po roce 2035 startuje demografická krize

V podcastu ZdraveZpravy.cz Miroslav Kalousek hodnotí jako místopředseda Správní rady VZP ČR hospodaření její i dalších zdravotních pojišťoven. A to je podle něj v případě VZP ČR velice uspokojivé.

„Zdravotně pojistný plán pro letošní rok, který počítal s deficitem ve výši šest miliard korun, bude minimálně o polovinu nižší. Na příští rok to vypadá také velmi slušně. A pak bude nabíhat poměrně velkorysá valorizace platby za státní pojištěnce o inflaci a polovinu reálných mezd. Takže si myslím, že o finanční kondici všech zdravotních pojišťoven nemusí být veliká obava příštích několik let,“ vysvětluje.

Také ale varuje, že za pár let bude situace docela jiná. To se stane ve chvíli, kdy odstartuje, a to podle něj již v roce 2035, demografická krize.

„Husákovy děti půjdou do penze. To znamená, že nebudou do zdravotního pojištění přispívat, ale naopak z něj budou čerpat zdravotní péči. A bude jich hodně. Ty mladší ročníky nebudou mít šanci udržet [odvody na zdravotní pojištění, pozn. red.] kvalitu a dostupnost veřejného zdravotnictví tak, jak jsme zvyklí,“ tvrdí.

Jakou máme populaci, takové máme politiky, říká Miroslav Kalousek

Jediná možnost, jak to řešit, podle něj spočívá v zajištění více soukromých peněz do systému od těch, kteří si to mohou dovolit. A to značí zavést zdravotní připojištění. K tomu je podle jeho slov opět nutné jasně definovat zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. A pak to ostatní. Tedy to, na co se připojistit nebo si koupit za hotové. Kolizi s Ústavou ČR, která stanoví, že každý občan ČR má nárok na zdravotní péči, v tom nevidí.

„V Ústavě je, že každý máme nárok na bezplatnou zdravotní péči. A komunista udělal tečku. Ale ta věta pokračuje tím, že každý máme nárok na bezplatnou zdravotní péči za podmínek, které stanoví zákon. To znamená, že Ústava předpokládá, že tady bude zákon, který jasně řekne, na co všechno máte nárok z toho veřejného zdravotního pojištění. A na co všechno se pojistíte,“ vysvětluje.

Srovnání odvodů OSVČ a zaměstnanců

V tomto ohledu dodává, že jde o politicky citlivé rozhodnutí. Rozhodnutí, do kterého se nikomu z politiků nechce: „Pokud se k tomu ale neodhodláme, tak to nemůže skončit jinak než ponížením dostupnosti zdravotní péče.“

A stejně tak je podle něj částečně i politické rozhodnutí v určení, kdo a kolik má do zdravotního pojištění přispívat. V podcastu ZdraveZpravy.cz se totiž vyjadřuje k rozdílné výši odvodů živnostníků [OSVČ] a osob bez zdanitelných příjmů [OBZP]. OSVČ a OBZP odvádí nepoměrně méně než zaměstnanci s jejich zaměstnavateli.

Do vedení Správní rady VZP ČR usedl Philipp i Kalousek

Podle něj rozhodnutí o tom, že OSVČ platí zdravotní i sociální pojištění pouze z poloviny daňového základu padlo jako rozhodnutí dočasné.

„To mělo skončit v roce 2003. V roce 1993 se řeklo, platí to na deset let. Že se dá živnostníkům deset let na rozjezd. U nás ale mají dočasná opatření tu vlastnost, že jsou pevně trvalá,“ vysvětluje.

Současně dodává, že dobré argumenty pro tento stav jsou na obou stranách. Živnostníci tvrdí, že méně čerpají zdravotní péči. Což je podle něj pravda. Stejně jako je pravda, že má-li živnostník nákladný zdravotní problém, zaplatí za léčbu podstatně méně než zaměstnanec se stejným problémem.

„Mně osobně není hledání férovějšího rozdělení plateb do zdravotního pojištění proti mysli. Je to ale politicky citlivé. A zejména ODS, která se opírá o živnostníky jako o svou voličskou základnu, na to určitě nikdy nepřistoupí,“ tvrdí.

Demografická krize je za dveřmi, tvrdí Miroslav Kalousek

Miroslav Kalousek se v podcastu ZdraveZpravy.cz vyjadřuje i k poměru, kolik dává do zdravotnictví stát prostřednictvím platby za státní pojištěnce a kolik zaměstnanci a zaměstnavatelé skrz zdravotní pojištění. Vysvětluje v něm svůj náhled na někdy diskutované spojení reformy zdravotního pojištění a sociálního [důchodového] pojištění. K tomu říká, že se oba segmenty doplňují, protože jsou stranami téže mince.

„A ta mince se jmenuje demografická krize. […] My víme, že někdy kolem roku 2035 se jak systém zdravotního, tak sociálního pojištění začne řítit do stamiliardových deficitů. Do nich by se řítily, i kdybychom tady neměli covidovou krizi, válečnou krizi. I kdyby u nás všechno zalilo slunce. A způsobí to demografický vývoj,“ říká.

Zdravotní připojištění představí MZ ČR příští rok

Při současném neutěšeném stavu veřejných financí je podle něj jediným řešením této hrozby větší zapojení soukromých peněz do obou systémů. To by se podle jeho slov v Česku musela ale najít politická síla, která by se odvážila provést strukturální změny. To neznačí podle Miroslava Kalouska nic jiného než to, že její zástupci předstoupí před voliče a řeknou: „Milí lidé, situace je vážná, od teď někdo více zaplatí a jiný méně dostane“.

Daniel Tácha

105 KOMENTÁŘE

    • Podle zákona č. 2/1993 – “Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.”
     Všechny platby pokud se nejedná o “dobrovolný” dar, jsou porušením této listiny. Ta je nadřazena zákonům. A nikdo to nemůže udělat jinak, aniž by porušil zákon. Ani pan Kalousek, ani nikdo jiný. Možná to pisatel článku neví, že se k tomu nevyjadřuje.?
     Jinak pokud lékaři nahlížejí na svou práci jako na podnikání, tak každý podnikatel musí nést riziko, že prodělá. Alvšak tohle není případ českých lékařů. Nebo zná někdo chudého lékaře? Mají pravidelné platby z pojišťoven, příjmy cash a o délce pracovní doby raději pomlčet. Možná by stačilo, kdyby pracovali 8 hodin. A ministerstvo zdravotníctví má ze zákona povinnost řešit akutální problémy ve zdravotnictví.

     • Dovolil bych si upozornit, že ordinační hodiny neznamenají celou pracovní dobu lékaře. A to myslím ambulatní lékaře, o nemocnicích nemluvím. Paní Miluše, ambulantní lékař si někdy dal oznámení na dveře, že : píše návrh na lázně, zdravotní posudky ( ŘP, ZP. osvědčení apod..), návrhy na invaliditu, hlášení na pojišťovny nebo se povinně celoživotně vzdělává a proto ruší dnešní ordinační hodiny?

  • to je.. 😀 chtěl jsem napsat názor ale nemá to cenu. Díky, že se nemusím snažit. Ale ano sociální systém je u nás už minimálně 10 let v krizi. To si snad uvědomuje každý, že financování pay as you go – důchody a dávky sociální podpory – je neudržitelné se stárnutím populace.

   • A jak to bylo doteď, podle statistik v ČR nevymíráme, tak musela být většina pracujících a kam šly přebytky? Počet důchodců je sinusoida, jednou nahoře podruhé dole. Tak nestrašte.

 1. Je jasné, že lidé jako pan Kalousek, kteří si mohou dovolit v ústech Fábii nikdy nemohou pochopit obyčejné lidi pro které je každá návštěva zubaře stres i proto, že neví kolik budou po zákroku doplácet – nikde žádné tabulky, normy, mě osobně se zdá, že si je tahají z paty.

  • A když si objednáváte instalatéra, tak víte předem, kolik zaplatíte?

   Víte, kolik toho zubaře stála ordinace? Víte, jaké má měsíční náklady? Víte, kolik let života obětoval studiu? Víte, o kolik let musel odložit rodinu a bydlel v 1kk v pronájmu? Nevíte. Já ano.

   • Já se taky učím celý svůj život – jsem programátor – správce sítí. Nikomu to necpu. Děláte co jste dělat chtěl / chtěla, tak si nestěžujte. A zaplať pán Bůh za 1kk – já jsem v podnájmu a to je potom rachot. Howgh – domluvil jsem

    • Já si nestěžuju, naopak, mám se teď velice dobře. Ale musel jsem tomu hodně obětovat a hodně riskovat.

     Jste programátor, správce sítí. Asi byste se svým vzděláním a schopnostma nechtěl, aby Vás “strana a vláda” poslala dělat ajťáka někam do základky, abyste učitelkám aktualizoval Firefox, že? Ale zubaře by měla? Za čí peníze jste vystudoval? Proč si myslíte, že JENOM lékaři mají být “majetkem” státu? Já jsem pro, zaveďme školné na VŠ a přestaňme lidem předepisovat, co smí a nesmí se svým životem dělat.

     • Zubařům se nic nepředepisuje, pouze se to řeší, vyřešeno nebude. Už jste zažil konzultaci u zubaře? 🙂 od 700 po 1200 (předpokládám, že jste zubař). Už jste četl statistiku, kdy z x vystudovaných lékařů y odejde do zahraničí (číslo je v řádech stovek), pominu veškerý kontext ohledně platů a podmínek atestací. A význam pro obyvatelstvo, zda lékař nebo “ajťák” by snad měl být jasný (i když v dnešní době???). Mimo to zdravé zuby by měly být základem (jsou studie, kdy problémy se zuby mohou zvýšit riziko infarktu, diabetu a dokonce předčasného porodu).
      To neni teď na Vás, Vy si v klidu užívejte své profese (a to nebudu mluvit o tom, jaké tržní hospodářství vládne v zubařských ordinacích, každý máme své zkušenosti).
      Pane Kalousku, pojďme zrušit zdravotní pojistné. Zvláštní chemik (M. Kalousek), 30 let placený státem (+ činnost na Min. obrany), a co všechno neví.

   • Práce zubaře je velmi náročná na páteř, na oči, na sluch, pracuje s RTG zářením, se školdlivými chemikáliemi a v neustálém stresu. To si málokdo uvědomuje, že je pak v šedesáti úplně oddělaný. Není divu, že chce pak za takovou náročnou práci adekvátní ocenění.

    • Pane Jindro, respektive paní Jindro (podle jména není patrné, jak bych Vás měl oslovit), mám pro Vás poměrně špatné zprávy:
     1) prací velmi náročných na páteř, oči a sluch je celá řada, zubaři nejsou v tomto směru rozhodně osamoceni a rozhodně nestojí na špici,
     2) s RTG zářením a chemikáliemi pracuji rovněž, a to nejsem zubař,
     3) když už jste to nadhodil/a: definujte mi blíže pojem “škodlivé chemikálie” – tak, jak jste to napsal/a, mohu soudit i na kupříkladu zcela “obyčejné” hašené vápno, s nímž pracuje běžně kdekdo. Pro zajímavost Vám tady mohu posloužit následujícím – abyste byl v obraze, jde jen o výtah z bezpečnostního listu pro bezolovnaté automobilové benzíny:

     Standardní věty o nebezpečnosti:
     H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry.
     H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
     H315 Dráždí kůži.
     H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
     H340 Může vyvolat genetické poškození.
     H350 Může vyvolat rakovinu.
     H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.
     H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

     Přijde Vám bezolovnatý automobilový benzin jako chemikálie, která není “škodlivá”? 🙂
     Shrnuto a podtrženo, za náročnou práci by mohl chtít adekvátní ocenění víceméně každý pracující člověk.

    • Podle zákona č. 2/1993 – “Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.”
     Všechny platby pokud se nejedná o “dobrovolný” dar, jsou porušením této listiny. Ta je nadřazena zákonům. A nikdo to nemůže udělat jinak, aniž by porušil zákon. Ani pan Kalousek, ani nikdo jiný. Možná to pisatel článku neví, že se k tomu nevyjadřuje.?
     Jinak pokud lékaři nahlížejí na svou práci jako na podnikání, tak každý podnikatel musí nést riziko, že prodělá. Ale tohle není případ českých lékařů. Nebo zná někdo chudého lékaře? Mají pravidelné platby z pojišťoven, příjmy cash a o délce pracovní doby raději pomlčet. Možná by stačilo, kdyby pracovali 8 hodin. A ministerstvo zdravotníctví má ze zákona povinnost řešit akutální problémy ve zdravotnictví.

   • A víte kolik “stojí” třeba hypotéky? Někteří je splácejí do důchodu a banka také nechce dostat všechny své investované peníze zpět pokud možno ihned, jako si to představují někteří zubaři. A čas strávený studiem? Ty roky studuje dnes i sestra s nástavbou. Samá privilegia a všichni ,pokud možno, do Prahy, kde je peněz nejvíce. A náročnost práce zubaře? Kam se hrabe horník, že? Proč to teda studovali, když je to taková hrůza?

   • Já vím že u zubaře už nemáte skoro nic zadarmo,místo černé plomby dávají bilou,ktera stojí x peněz, a takhle bych mohl pokračovat.

   • Já vím, kolik si vezme instalatér, udělá mi rozpočet, ale žasnu, když zubař za 3 min. práce si vezme 1000, Kč. To je vývar . To má zařízenou ordinaci ráz,dva, za peníze pacientů.

   • A kolik zubařů dostává zařízenou ambulanci i s bytem, jenom aby tam šli pracovat (všichni chtějí do Práglu a několika dalších velkých měst, na vidlákov nechtějí jít). Chyba je už po získání vysokoškolského diplomu (měli by jít na umístěnky – na 10 let, a pokud ne, tak zaplatíš komplet studium). My jsme to tak za minulého režimu tak měli. A nikdo neumřel hlady, nebo ho vlci nesežrali na vidlákově. Chyba je v odvaze patřičných ministerstvech a komplet vlády , včetně poslanců a senátorů takto to rozhodnout. Nikdo nemá odvahu to rozseknout!!!

   • Zuby jsou vizitkou zdravotní úrovně národa. Zasmějete se a hned si Vás v cizině zařadí, kam nejspíš patříte. Ostuda! Vedeme to od desíti k pěti, ve všech směrech. Dnes ti šťastnější losují o zubaře, můj zubař si dělá co chce, pracuje půl dne, často když mě pozve, tak tam vůbec není, nebo se mi ani nepodívá do úst a řekne ať přijdu za týden, na 2 implantáty čekám už od jara … Samá dovolená, prodloužené víkendy, ani to nedá na internet, že tam nebude. Někdy bxch vzteky a bezmocí brečela.

  • Staré přísloví , sytý hladovému nevěří. Pan Kalousek, jak je vidět vůbec neví, jak žijí tzv. ,, obyčejní lidé,,. Vůbec neví, že po proplacení energii, nájmu, atd. nemají pomalu ani na jídlo a dětem na obědy. Ti si nemůžou dovolit Fabii v ústech. Nemůžou si pomalu dovolit z té Fabie ani volant. Ale takový jako on neví vůbec s čím se tito lidé dnes a denně potýkají.

  • Problém je, že většina lékařských společností o nějaké nadstandardy nestojí, takže se brání vyčlenit nějaké svoje výkony do nadstandardu. Pak by dopadly jako lázně za Hegera, že pokud je lidé neměli “na pojišťovnu”, tak tam pak jezdilo minimum, kteří byli ochotni si lázeňskou péči platit. Přitom první lázně by měly vypadnout do jasného nadstandardu. Lékařské společnosti se řídí heslem, nemusí pršet, stačí když z pojišťovny alespoň kape. Stomatologové se již nyní tak zavedli, že záhy budou chtít všichni cash, a na nějaké zdravotní pojišťovny se z výšky vykašlou. Takže ti také o nějaké nadstandardy nestojí. Leda, že by to bylo uděláno tak, že pacientovi dají účet, on to v ordinaci zaplatí, a pak si s ním půjde na pojišťovnu k proplacení. Tomu se ale zase brání zdravotní pojišťovny, aby jim tam lidé prudili. I když u jiných pojistných událostí je to naprosto běžné. Takže je to vlastně takový začarovaný kruh, o který nikdo nestojí.

  • Souhlasim s Vami. Jsou lide ,kteri nemaji Fabii, ani na ulici. Pan Kalousek by se mel zaradit, mezi ty ,kteri za cely svuj zivot si nedokazali poctivou praci na Fabii vydelat.
   Usiluje o to, aby nas narod byl bezzuby, trhani zubu doma klestema, popripade si je nechat vyrazit druhym. Je mi lito kam ,az to dospelo. V pripade, ze nebude pan Kalousek mit na normalni zivotni potreby, urcite zaskoci na zamek.

  • Vzal jste mi to z úst. Nejdříve vyškrtnout Kalouska. Kde byl, když se zdravotnictví vyvíjelo? Ve vládě, tak ať mlčí neprovokuje.

 2. Já bych osobně vyškrt z politiky i života tebe Kalousku!!!
  Nic neumíš, vše jsi akorát podělal a už se radši ani nevyjadřuj, páč, co slovo z tvojí …, to blbost, nebo smrad!!! [redakčně upraveno]

 3. Kalousek by nejraději zrušil všechno, co je pro lidi. Nechal by z našich daní a odvodů výhody jen pro papaláše a bohaté. Ty vaše pokusy na lidech už tady byly, nejlepší ministře financí na Zemi a v přilehlém vesmíru kalousi, díky, nechceme.

 4. Kdyby Kalusek makal jako dělník a nebyl v politice, tak by si zuby v hodnotě Fabie nemohl dovolit. A teď už je má, nový nepotřebuje, tak holt je chytrej.

 5. A proč se hradí stravování v nemocnicích? To je zdravotní péče?
  A proč si tu platíme na studiu VŠ tisíce cizinců, kteří neplatí ani korunu a s diplomem odejdou zpět?

  • Nevím, jaké cizince máte na mysli, ale všichni cizinci, kteří studují v angličtině za studium platí, a to nemalé peníze. Pokud studují česky, tak samozřejmě neplatí, ale ti tu také po studiu většinou zůstanou a zaměstnají se tu.

 6. Tebe měl … radší cáknout na pařez a možná by z tebe byl prima žampion a mohlo nám bejt líp.. [redakčně upraveno]

 7. to teda to chytnul pěkné korýtko. Při tom bakšiši co dostává za ten post nemá se zubní péči problém ten politický turista. Taky něco vydělal na padácích, tak je za vodou – to se to pak blábolí…

 8. Když jsem se dozvěděl, že tento pán je ve VZP, tak jsem změnil pojišťovnu. Doporučuji všem, kteří ho nemusí.

 9. Bolševický … Mirda z předlistopadové národní fronty asi zapomněl, že fabii v hubě by si bez svého působní na ministerstvu obrany v 90-tkách jen těžko mohl dovolit 🙂 a mimochodem hned, jaxem si v článku všiml, že nastoupil do dozorčí rady VZP, jsem věděl, proč měl potřebu se vyjádřit k tomu, aby si lidé platili za nemoc sami.. já jsem pro.. at si klidně každý platí za svůj zdravotní stav.. ale jako první věc bych zrušil VZP, která je tím pádem zcela zbytečná.. :-))) [redakčně upraveno]

 10. Všimli jste si v r. 1989, jak měli Rumuni škaredý zuby? Já jsem z toho usoudila, že jsou velice chudí a zaostalí. Tak k tomu chce pan Kalousek dospět?

 11. Pan Kalousek nějak pozapomněl, že na současném stavu českého zdravotnictví a tedy i stomatologie má nemalou zásluhu i on se všemi vládami, ve kterých seděl. A svoji odpovědnost teď přesouvá na lidi. Současná vláda jen tluče poslední hřebíčky do rakví všech oborů v tomto zuboženém státě.
  Ze srdce bych mu přál čistá konta a výdělky a starosti všech nejobyčejnějších lidí v tomto státě.

 12. VYTRHNOUT 1ks zub čili extrakce ceník cca 470.-Kč.Doba ošetření ,anestezie + extrakce max. 5min.Vyúčtováno 2455.-Kč za zfalšované úkony. No milion to zrovna není,asi je to normální?

 13. Tento asociál by měl zažít, aby mu někdo ty zuby pěkně odborně vytlouk kladivem a pak mu doporučil, aby si sehnal zubního lékaře bez přispění pojišťovny. Tato lidovecká … poškodila zodpovědné občany několikrát, nejen zlodějinami, ale i krácením stavebního spoření. Tento … co se nedá ani kompostovat by měl být likvidován spalovnou odpadu v Malešicích a pořízen obrazový záznam, aby občané věděli, že právo a spravedlnost na světě existuje. [redakčně upraveno]

 14. Dobrý den, nezlobte se na mne, ale nemohu souhlasit. I “Husákovy děti” přispěly do systému důchodového pojištění. A také odevzdaly státu svou práci, své daně a svůj um, ženy porodily děti. Svalovat nyní problémy na ně a demografickou krizi je smyslu prosté. To páni politici ve vrcholných funkcích nevěděli? se všemi svými poradci? Se všemi svými tituly a patenty na rozum? Co jste tam dělali doposud? Hřáli jsme si na prsou hady. A ti nás nyní zradí.

 15. Je tady jediný rozdíl.příjem pana Kalouska a seniora dříve OSVČ.A problémy se zuby mám
  od svých 13 let díky úrazu,ne špatné péči.J

 16. Tak kalousek na nové zuby mám, protože od pádu režimu se živí v politice, začínal jako ministerský náměstek u ministra obrany, který měl prostřelit stěnu letadla či vrtulníku. Dávno nezná, co je to chodit do normální práce. Lidovci mu pomohli k postavení, pak se od nich trhl, bohužel ta partaj, co založil, je horší než lidovci.

  Dle zákonů či ústavy je nárok na zdravotní péči zdarma, pro lidi, kteří si platí zdravotní pojistné. To si musíme platit všichni. Není tam nic, že na zubaře to neplatí, zubaři si sami docílili, že většinu toho si člověk musí doplatit sám. Na vzp je jen prohlídka a rtg, jinak vlastní plomby člověk platí. Ten “standard” je ve skutečnosti chudinský podstandard.

  Kalousek se chlubí, že nemá zuby. Tolik mu zas není, stačilo ty zuby čistit. Dle prohlášení zubařů se čistý zub nekazí. A pokud jde o paradentózu, tak tam to platí podobně. U dobré zubní hygieny, kdy se čistí i zuby u dásně, tak se tam nehromadí bakterie, které dáseň ničí. Takže se špatně staral o zubní hygienu, o hygienu ústní dutiny a dásně mu ustoupily. Kvůli tomu chce vzít zubní péči na pojišťovnu všem? Každý není politik nebo nemá firmu, aby na to měl. Kyčelní klouby nebo kardiologie taky budou jen pro bohaté? Nebo chudinská medicína pro chudé? Na co celý život platím pojištění? Standardním ošetřením bude jen ty zuby vytrhat a neléčit? Kdo na to jako nemá?

 17. To se mu to kecá když má takový platy. Já když jdu k zubaři beru přes 20000 z toho 11000 dám za nájem a pak dám za 2 plomby 6000 tak mi zbyde h….

 18. Pan Kalousek, kdyz byl minist financi, tak rozeslat obcanum slozenky s podilem na dluhu statu. Duchodcum pridal 70 Kc. Kam zmizely stovky miliard za prodej statniho majetku, ktery organizovane nechal rozkract prof. Klaus. Pan Kalousek vi sve. Na prazsky byt si pujcil od sveho svagra, ktery se stal obeti vrazdy. Nebudem uvadet jeho akci padaky ani pratelske vztahy s Omnipolem jen jako ciste nahodne, On ekonomicky nam. ministra obrany se spolecnosti s porfoliem obchod se zbranemi. Pratelske vztahy s panem Šťavou, majitelem bechynskeho zamku, pan K majitel domu v bechynskem Zareci a mezi nimi kauza Diag Humen, kterou resilo X ministru zdravotnictvi a financi, vsichni se odvolavali, cim dele se to tahlo, tim je to drazsi. Byla to neprofesionalita nebo zamer. A co cirkevni restituce v ruku v ruce s panem Bendou, vzhledem k inflaci se to muze smerovat ke 100mild a to jen stanoveno z kristalove koule. Slechtic z jihu Cech nic nechtel, ale kdyuz se ta moznost naskytla, hlopej kdo dava, hloupejsi co nebere. Pan K se obycejnym a prostym lidem vysmiva a urazi je, kdyz rika o zrani a prasatech, pritom kdo zral a mlaskal byl peave on v pislanecke jidelne a symbolicke ceny, ktere mu obcane doplaceli ze svych dani.

 19. Kalousek byl vždycky asociální …. Sám si …, ostatním přeje jen to nejhorší. Platíme zdravotní daň, tak jaké vylučování z pojištění Schmucler je to samé, … individuum. [redakčně upraveno]

 20. Můj děda ročník 1904 mi kdysi po revoluci říkal, že vzniknou obrovské rozdíly mezi bohatými a chudými. A že jen bohatí budou mít krásné zuby. Tenkrát jsem měl 23 let byl jsem nadšen pádem komunismu a nevěřil jsem mu. Říkal jsem mu to byl prvorepublikový kapitalismus co jsi zažil, dnešní kapitalismus je jiný. Bohužel jsem se hluboce mýlil. Děda měl pravdu.

 21. Kalousek nepřekvapuje,celý národ ví, jak je sobecký, nevelkorysy, výsměšný k ostatním. Ta jeho TOP je ta nejhorší strana, která zde od revoluce byla. TOP volí jen bohatí,co mají na nové zuby. Volme tedy tak, aby si tato strana zmizela a Kalouska vyškrtnout z ČR….

 22. Doma jsme zpívali a já se smála
  Ten kdo má peníze, Ten má zdravé zuby a kdo peněz nemá, tomu smrdí z huby.Tenkrát mě nenapadlo, že tomu tak bude.

 23. Současné zdravotnictví, tedy myslím jeho provozování je jedna ohromná ostuda.
  Těch úředníků na ministerstvu a v pojišťovnách je dle mého soudu nadpočet. Copak nelze plánovat kolik lékařů budeme potřebovat v určitých oborech a jaká je natalita národa a jak se bude vyvíjet počet obyvatel? Máme zdravotní pojištění, ale u zubaře platíme za všechno. Proč se nemůžou používat levné materiály na plomby a proč se musí platit neskutečné poplatky za ošetření? Opravdu budeme vypadat jak bezzubí nevolníci? Kdybych neviděl ty narůstající majetky u stomatologů s 6 hodinovou pracovní dobou, tak asi nebudu kritizovat jejich příjmy. Mám dojem, že nenasytnost všeobecně u lékařů je na vzestupu. Likvidují se pohotovosti, vše se koncentruje v krajských městech, venkov musí všude dojíždět. Prostě ošetření u zubního lékaře je luxus, který si čím dál více lidí nemůže dovolit. To jsme to dopracovali!!!

  • Tak já určitě nejsem nadšený z toho, nakolik pronikl byznys a marketing do zdravotnictví. A nejvíc do zubní péče. Dle zákonů či ústavy by zdravotní péče měla být hrazena z pojistného. Ne si většinu toho platit. Nakonec prof. Foltán, který vyučuje zubaře, tak dosti o tom trhu mluvil, myslím v souvislosti s amalgámem, kteří mnoho zubařů nechce.

   Na druhou stranu, kdo si pamatuje, jak bývalo dříve, tak tehdy bývali lidé přes 50 běžně zcela bezzubí. Dnes mají lidi, co jim bylo 60 mnohdy svých 32 zubů. Obvykle bývá něco mezi tím, tj. nějaký zub už chybí, nebo spíš je implantát. Tehdy tu byla péče o zuby zdarma, ale do toho to vypadalo. Takže toto zpátky nechci. To placení vede lidi k tomu, že se o zuby víc starají. Protože jinak to je dražší. Dřív taky nebývala dentální hygiena. Dnes ta šance mít vlastní zuby daleko déle je daleko vyšší.

   I tak si myslím, že základní péče by měla být i pro ty málo majetné. amalgám, horší estetika, ale funkčně by to mělo být spolehlivé.

 24. Dvoje zuby má jenom žralok a Kalousek mě ho připomíná, s tím rozdílem , že žralokům spatné zuby znovu narostou díky přírodě, ale u nasi musí na další šeredně připlatit a za opravu bílé plomby si připravit tisíce. Pojištovny, místo aby hradily veškeré zákroky a materiály, si provozují paláce se stovkami zbytečných úředníků, vyplácejí si nehorázné odměny. Proč se ze zdrav. poj. hradí platy lékařů a sester i ostatního personálu a nelékařského materiálu ?!Proč se neustále mění a zvyšují doplatky na léky? Aby farmacie měly větší zisky ? Ty roční miliardy jim nestačí ?! Není to jen energetickou krizí, díky inflaci chce každý víc a víc i zubaři. To že bude generace 80 let, odcházet za 15 let do penze, není jejich problém, ale oni přispívají nejvíc ted do sociálního systému ,to že potom nebudou výděleční lidé může politika dnešních vlád, drahé bydlení, malá podpora rodin, jen tržní kapitalismus . Podpora starých , slabých, nemocných a nepřizpůsobivých je sice vidět, ale budoucímu sociálnímu systému moc nepomůže.

 25. Pan Kalousek říká vyškrtnout stomatologickou péči ze zdravotního pojištění. Já bych hlasoval pro vyškrtnutí pana Kalouska se seznamů občanů ČR.
  Jarda

 26. Inženýr gumárenského průmyslu, který se stal postnormalizačním odborníkem na sociální a zdravotní systémy, resp. na všechno vč. financí, a z nějakého důvodu je milován médii. Kalousek trousí normalizační morálku a svou normliuazční nevzdělanost. V dobách kalouskovského Drábka ožíval Dobrý voják Švejk přímo před očima, mnozí invalidé byli náhle uzdraveni mávnutím kalouskovského pera, ač se pohybovali s nějvětšími obtížemi, nebo dokonce vůbec ne. Úřady práce platily a platí vysokoškolsky vždělané úředníky na úrovni pomocné síly. Setlkání s ředitelkou ˇUP v Praze bylo vrcholným zážitkem. Pokud se z normalizátora stane křesťan a následně předseda pseudošlechtické politické strany, pak tu máme mix amorálního žvatlání. Bohužel, v ČR se stává i realitou. Normlizace přinesla ztrátu důvery mezi lidmi, Kaliuskové v ní pokračují. Vlastně stojí za Okamutou, Sládkem atd.

 27. Hlavně to ty … řekni těm ukrajincům co si sem přijeli na ozsravný pobit jako uprchlící nechat opravit chrup a vyléčit nemoci ti co do sistému nic a čerpají péči jako platící čech [redakčně upraveno]

 28. Pane Kalousku, vůbec se nedivím, že Vás to tolik stálo, když jste si namluvil takový nesmysl, že jste parodontitidu zdědil. Dědí se pouze špatné návyky v zubní gygieně. U Vašeho otce se nedivím, doba byla taková. Pro Vás tu cca 20let funguje tzv. Zubní hygiena. Tam by Vám zajisté rádi ukázali, jak jste se měl o svůj chrup starat. Pokud jste kuřák je pravděpodobnost, že byl Váš chrup na odpis. A to, že můžete i na bolavý zub zemřít, to není problém. Viz pan Dušan Vančura. Vy, ale asi toto číst nebudete. Nejsem zubní lékař. Jen Vám připomínám skutečné informace.

  • Máte plnou pravdu, špatná zubní hygiena se projevuje dvojím způsobem, zubními kazy a nebo to odnesou dásně. Bakterie způsobí, že ustupují, parodontitida. Dispozice k tomu se možná dědí, ale zubní hygienou to jde velmi ovlivnit. Stejně jako platí, že čistý zub se nekazí.

   Jinak znám více lidí, kteří mají špičkové zubaře, minimálně co se týče cen, většinou si tam hradí i pravidelné prohlídky, u jednoho to jde na pojištění. A navzdory tomu – zub je najednou pryč. To bych chápal u ne tak kvalitního zubaře. Pokud někdo k zubaři chodí pravidelně, tak nějak nevím, jak k tomu může dojít. Předpokládám, že kdykž dosti platí, tak si i ty zuby čistí. A snad si občas zaplatí i profesionální dentální hygienu.

 29. Ještě je tu jedna velká věc jak získat peníze. Zrušit 9.třídy!!! Na co jsou, když se opakuje veškeré učivo v 8 i v 9. třídě. Za Husákových dětí nebyly a jak jsou šikovné, že? Děti by byly šťastné a rázem je na pracovním trhu o 110.000 lidi víc že. 1+1=2

 30. Tenhle b… [red. upr.] nikdy nepracoval a jeho hlášky mě tak vytáčí. jeho drzost nemá meze. Tohle nám tady vládlo a další jako je on vládnou. Katastrofa

 31. Pane Kalousek, já Vám děkuji za Vaše upřimná slova, ale já kdybych měla taký plat, jaký jste měl a jaký máte, tak bych měla ve své puse nejméně 2 takové Fabie !!!

  • Přesně tak! Od revoluce si žije na naše náklady a nikdy se nemusel omezovat … jeden. Ale druhé bude moralizovat! [redkačně upraveno]

 32. Nemám rád Babiše nevěříl jsem ,že bych si mohl někdy něco podobného myslet natož to napsat.ale bohužel jediná šance jak se zbavit Kalouska Fiali a potažmo celé vlady a jim podobných vypasených dobráků zavislích na státním rozpočtu jejich platů z Našich daní ( nikdy nic z čeho by měl lid ČR užitek neudělali od narození žijí pouze ze státnícgh peněz ) je Babiš ve funkci prezidenta sice z toho mám kopřivku a je to výhánění ďábla ďáblem ,ale taky jediné šance ,že on jakožto všeho schopný odvolá i tuto šílenou vládu která by snad mohla být nahrazena odborníky pokud tedy Nám zde ještě nějací zůstali.

  • Vy tak píšete, že si říkám, jestli z těch daní nejste placený náhodou taky. Myslím jako pobírač dávek. Pak daně jistě taky platíte, ne z platu, ale třeba DPH.

 33. Kalouska bych za každé vypuštěné slovo z jeho mordy nechal klečet půlhodinu na hrachu… Třeba by ho to naučilo slušnosti…

 34. Já jsem chtěl klapačky na horu achtěli po mě 22 tisíc tak jsem bez zubů v předu nahoře jeden a vzadu 2 stoličky.A opravdu na zuby nemám peníze.

  • Vážený pane Zhejbálek, na stránkách ZdraveZpravy.cz dbáme na slušnost v diskuzi. Už kvůli tomu, aby se zde diskutující, jako třeba i Vy, neobávali vyjádřit svůj názor, aniž by jim někdo sprostě nadával, urážel je, vyhrožoval jim apod. A zároveň nepřipouštíme „názory“, jejichž cílem je podněcovat tendence k násilí. Což byl Váš případ. / Děkujeme za pochopení. Redakce

 35. Ten … … se nám chlubí tím, že jsme mu zaplatili zuby v ceně nové Fábie? Od revoluce si žije na náš účet ale druhé by bral u huby! [redakčně upraveno]

 36. Všichni píšete, jak je náročné povolání zubaře. Každý dělá takové povolání, co chce nebo na co má. Nedovedu si představit, co by všichni dělali bez pekařů, silničářů nebo popelářů.
  Práce se má přepočítat na jednotku kvalitně odvedené práce.
  Co se týče zdravotnictví, než řešit, kde co neplatit, zamýšlet se nad tím, proč byla lékařská péče potřeba. Pokud si někdo zaviní ne běžnou náhodou, ale hrubým zanedbáním, porušením zákona, ať má spoluúčast.
  Proč by měla být hrazena léčba narkomanům (včetně vyplácení invalidních důchodů), kuřákům, opilým řidičům při nehodách, lidem, co nedbají na prevenci nebo nedodržují léčebný režim…. Zbytečně si tito lidé sami poškozují zdraví, tak ať si nápravu platí sami.
  Pak zbyde i na zlaté zuby pro ty, co se o ně pravidelně starají

 37. Tak at jsou pracujici lide osvobozeni od placeni socialni a zdravotniho pojistenj,pripadne i dani a pak pak si myslim ze si tu zdravotni peci budou moci dovolit. Ale do te doby dokud jsem nucena odvadet dane parte parazitu, kteri tyto penize nasledne rozkradaji , nevidim duvod proč bych si mela jeste priplacet. Evidentne mame jako republika penez dost, kdyz si pani poslanci sami zvysuji platy a posilaji se miliardy na ukrajinu a podobne..proč by tedy meli pracujici lide platit jeste dalsi poplatky nechápu….ano sama chodim k soukromemu zubari a je to z me vlastni vule, ale nemelo by to tak byt nastavene plosne. Je spousta lidi( pracujicich) kteri si tuto peci z nejakeho duvodu dovolit nemohou ale i tak nevidim duvod proc by mel byt system nastaven tak, ze bud zaplatite, nebo budete bez zubu.

 38. Ještě že zubatá je spravedlivá ke všem, ale co se týká takových …. , jako je Kalousek žádná škoda nebude. [redakčně upraveno]

 39. Kalousek zas jen provokuje, jak je u něj obvyklé. Dokud byl v čele partaje, nebo aspoň byl v parlamentu, tak věděl, že se musí mírnit. Nyní tyto zábrany nemá. On snad ani ty věci nemíní všechny vážně, spíš chce lidi popudit.
  Za prvé, on se o vlastní zuby nestaral a proto v 60 letech nemá jediný zub vlastní. Což je docela ostuda, toto bylo běžné za doby socialismu, dnes lidi v tomto věku mívají vlastní. Někdo všechny a takových lidí je určitě víc, než že by byl někdo komplet bezzubý a nebo kolozubý. Spíš lidem chybí třeba nějaká stolička nebo ty malé stoličky.
  Za druhé, ne každý na ty implantáty má peníze. Kalousek má nyní takový vyžírkovský šolich. Práce tam moc není, zato slušně placené. Dělat třeba generálního ředitele, tak ti lidé se neflákají. Ale být jen v nějaké dozorčí radě ap., tak to se jen občas sejdou, něco poklábosí, pracují fakticky jiné, vč. těch ředitelů a dalších manažerů. Zkrátka má to místo jako trafiku pro zasloužilého politika. Naposledy pracoval, normální místo, za socialismu. Pak rázem byl náměstkem na ministerstvu obrany, s tím se pojí divné zkazky, ohledně padáků, co se zapomínaly otevírat a někdo se pak zabil. Jeho tehdejší šéf – lidovecký ministr Baudyš taky nebyl výkvět. Sice zdatný astrolog, ale vojenství moc neovládal. Prý měl prostřelit stěnu vrtulníku, ve kterém letěl. Ty věci by asi šly dohledat na internetu, i když to jsou starší záležitosti.
  Když Kalousek šéfoval Topce, tak na min. práce a soc. věcí byl za jejich stranu ministr Drábek. Ten sice odsouzený nebyl, ale jednak uměl najednou lidem brát invalidní důchody. Přitom se tam děly divné věci, jeho náměstek Šiška odsouzený byl. Stát ušetřil na dávkách invalidům, ale obrovské toky peněz firmám, které dodaly mizerný software, to jaksi nevadilo. Hlavně, že podpořil kamarády z té firmy. I nedávno psali, zas nějaký projet v IT pro MPSV. Docela balík peněz, jedna stránka projektu byla myslím za 160 tisíc. Projekt se ani nerealizoval, celý k ničemu. Nevím už z hlavy, jestli tam proteklo půl miliardy. Toto bylo ovšem za socialistických ministrů.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here