Amelie nově nabízí pomoc onkopacientům v Jablonci

0
437
Amelie
Pracovníci pacientské organizace Amelie / Foto: Amelie

Centra Amelie, jež nabízejí bezplatnou pomoc onkologickým pacientům a jejich blízkým, rozšířila služby o pomoc psychologa v Jablonci nad Nisou. Centra Amelie působí v Praze, Liberci, Olomouci, Rakovníku a online přes telefon, e-mail a počítač.

V dubnu začal své služby poskytovat psycholog i v Jablonci nad Nisou. Díky vstřícnosti paní primářky Marty Kučerové poskytujeme psychologickou péči přímo na onkologickém oddělení zdejší nemocnice,“ potvrzuje Petra Kuntošová z Centra Amelie v Liberci.

Psycholožka libereckého Centra Amelie Jitka Weber dochází do nemocnice vždy v pondělí odpoledne od 12:00 hodin. V čase poskytuje péči onkologickým pacientům i jejich blízkým.

„Organizačně je to tak, že je možné se na konzultaci objednat telefonicky nebo e-mailem jak v Amelii, tak u vrchní sestry paní Věry Tymichové,” dodává ke spolupráci Kuntošová.

Co čekat od psychologické pomoci

Psychologická podpora doplňuje péči o onkologicky nemocné tak, aby byla komplexní a podpořila pacienta a jeho rodinu.

„Neměli bychom se omezovat pouze na léčbu těla, ale řešit i to, co trápí duši. Prakticky to mohou být třeba neodbytné myšlenky, náročné emoce, komunikace v rodině anebo špatný spánek. To vše a mnohem více je tématem ke konzultaci, která je v případě Amelie bezplatná,“ říká k psychologické podpoře Jitka Weber.

Sociální práce je další z oblastí, která výrazně pomáhá k lepšímu zvládání života s rakovinou. I tu Centra Amelie pacientům nabízejí.

„Asi nejčastější jsou otázky z oblasti financí a dávek. Ty pomáhají rodinám s onkologicky nemocným dlouhou dobu léčby zvládnout. Patří sem i otázky invalidity, ale také návratu do práce a třeba i péče o děti a porozumění systému zdravotnictví a sociální péče, stejně jako komunikace s nimi,“ říká sociální pracovnice Centra Amelie Renata Kotúčková.

Onkologické pacienty dohánějí i finanční problémy

Renata Kotúčková odpovídá i na otázku, jak nejčastěji konzultace vypadá: „Dnes se najde hodně informací na internetu a také jsou k dispozici brožury Amelie. Lidé si informace vyhledají, ale nemusí jim rozumět nebo je potřebují prohloubit, a tak se obracejí na nás. Pak se s nimi domlouváme na konzultaci, která je buď osobní, nebo online, ale je i mnoho věcí, které se podaří vyřídit jen po e-mailu. Takto řešíme věci i na velké vzdálenosti.“

Komplexní podpora pomáhá při léčbě

Komplexní podpora v nemoci, takzvaná psychosociální péče, by měla být nedílnou součástí léčby onkologického onemocnění. Zahrnuje i podporu blízkým nemocných. Pokud tomu tak je, člověk lépe zvládá nemoc i život s ní nebo s nemocným. A výsledek se daří vyčíslit i v ekonomice státu.

„Neváhejte kontaktovat podpůrné služby, svědčí to o vaší odvaze i odpovědnosti,” apelují na onkopacienty a jejich rodiny zástupci Amelie.

Národní onkologický plán je v běhu. Mohl by ale i přidat

Centra Amelie fungují v Česku dlouhé roky. Služby center jsou bezplatné a zaměřují se na individuální i skupinové aktivity a nabídku informační podpory. Pacientská organizace Amelie se věnuje psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým od roku 2006. Za tu dobu vypracovala mnoho informačních materiálů. Mezi ně patří i brožura “Co dělat v nemoci a proč“.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here