VFN v Praze nezadávala IT služby podle zákona

0
340
IT_sluzby
Foto: Pixabay.com

Pokutu milion korun dostala od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže [ÚOHS] Všeobecná fakultní nemocnice [VFN] v Praze za to, že v letech 2017 až 2022 objednávala bez zadávacího řízení IT služby za 179 milionů korun.

Pokuta je pravomocná, nemocnice nepodala proti rozhodnutí ÚOHS rozklad, a pokutu musí zaplatit. ÚOHS o tom informoval v tiskové zprávě. Nezákonné IT zakázky VFN sjednala již v roce 1996. Tehdy nemocnice uzavřela smlouvu se společností Stapro na zpracování projektu nemocničního informačního systému včetně dodávky technického a programového vybavení a uvedení systému do plného provozu. V letech 2006 až 2012 rozšiřovala předmět smlouvy uzavíráním dalších smluv se stejnou společností. V roce 2013 pak s firmou uzavřela smlouvu na dobu určitou na čtyři roky. Ta pokrývala poskytování služeb supervizní péče o nemocniční informační systém.

VFN zaplatila za IT služby 179 milionů bez DPH

Ze smlouvy na informační systém podle ÚOHS dále vyplývá, že všechny materiály, koncepty, know-how nebo techniky vztahující se k plnění smlouvy jsou ve vlastnictví dodavatele Stapro. Nemocnice je oprávněna pouze k jejich nevýhradnímu užívání. Což ve státní správě není nic neobvyklého. Stejně jako to, že po uplynutí účinnosti této smlouvy nemocnice poptávala uvedené služby jednotlivými objednávkami.

Miloslav Kala: IT je dnes to samé, co byly dříve dálnice

Cena služeb na zajištění supervizní péče o nemocniční informační systém od Stapro na základě jednotlivých objednávek dosáhla v letech 2017 až 2022 téměř 179 milionů korun bez DPH.

Protože u každé z těchto objednávek přesáhla předpokládaná hodnota dva miliony korun, což je limit pro veřejné zakázky malého rozsahu, měla je nemocnice zadávat v zadávacím řízení. Případně postupovat jiným zákonem aprobovaným postupem.

VFN postupovala nezákonně, uvedl ÚOHS

Podle ÚOHS v tomto případě VFN nemohla použít jednací řízení bez uveřejnění. To přesto, že to odůvodňovala exkluzivitou dodavatele Stapro spočívající v existenci jeho výhradních práv duševního vlastnictví. A to kvůli tomu, že kumulativně nesplnila podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění

ÚOHS ve své zprávě uvádí, že v případě veřejných zakázek pravidelné povahy se ale jedná o trvající či pravidelně pořizované dodávky nebo služby. U nich má zadavatel při jejich zadávání vycházet z výpočtu předpokládané hodnoty jednotlivých veřejných zakázek. Tedy z celkové ceny, kterou reálně uhradil za služby stejného druhu. A to během 12 měsíců předcházejících datu zadání konkrétní veřejné zakázky.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here