Druhou zubní prevenci v roce pojišťovny uhradí, ale na určení zubaře

0
4329
zubni_prevence
Foto: Pixabay.com

Dospělým pacientům zdravotní pojišťovny sice zaplatí dvě zubní prevence za rok. Tu druhou pacientovi ale doporučuje ošetřující stomatolog. Dorazit na ni pacient ale musí nejdříve pět měsíců od poslední prevence.

Počet preventivních zubních prohlídek v jednom roce hrazených ze zdravotního pojištění je mezi pacienty stále velkým tématem. Skutečnost je taková, že dospělý pacient bez potíží by měl svého registrujícího stomatologa kvůli běžné preventivní prohlídce navštívit pouze jedenkrát do roka. I když zdravotní pojišťovny hradí i druhou preventivní prohlídku v roce, kterou nazývají jako prohlídka registrovaného pojištěnce od 18 let, tak ta ale navazuje na provedenou prevenci. A pacienta k ní doporučí sám zubní lékař.

„Přijít na takzvanou druhou zubní prohlídku [kód 00905, pozn. red.] může dospělý pojištěnec v případě, kdy to určí zubní lékař – pacientův stav to vyžaduje, a to nejdříve pět měsíců od preventivního vyšetření,“ říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR [VZP ČR] Viktorie Plívová.

Prakticky to znamená, že druhou takzvanou zubní prevenci v roce uhradí zdravotní pojišťovny pacientovi jen tehdy, kdy ho k ní stomatolog doporučí. Pro více informací o obsahu a frekvenci zubních preventivních prohlídek odkazuje Viktorie Plívová na znění vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách.

Zubní prevenci pojišťovny uhradí všem pacientům

Běžnou roční preventivní zubní prohlídku hrazenou ze zdravotního pojištění dospělý pacient absolvuje nejdříve po uplynutí jedenácti měsíců od poslední zubní preventivní prohlídky. Na zmiňovanou druhou prevenci pak může podle zákona a na doporučení zubního lékaře přijít nejdříve po pěti měsících od první preventivní prohlídky.

Při preventivní zubní prohlídce stomatolog nejprve doplní pacientovu anamnézu. Následuje vyšetření stavu chrupu, parodontu, stavu sliznice a měkkých tkání dutiny ústní. Součástí prohlídky je také onkologická prevence zaměřená na pátrání po přednádorových změnách i nádorových projevech na chrupu, parodontu, čelistech a měkkých tkáních obličeje a krku.

„V neposlední řadě zubní lékař poučí pacienta o správně hygieně dutiny ústní,“ dodává mluvčí VZP ČR.

Zubní lékař při prevenci zhodnotí i onkologická rizika

Pokud je potřeba, pak stomatolog i při prevenci stanoví individuální léčebný postup. A to tak, aby šlo o péči hrazenou zdravotní pojišťovnou.

Druhá zubní prevence probíhá jen na doporučení lékaře

Při druhé prevenci [doporučené lékařem, pozn. red.] stomatolog u pacienta provede orientační vyšetření chrupu. Dále se zaměří na stav parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní. Zkontroluje ústní hygienu a interdentální hygienu. Zaměří se i na motivaci a zájem pacienta o péči o svůj chrup a dutinu ústní.

O něco vyšší prevenci hradí zdravotní pojišťovny těhotným ženám. I těm v době těhotenství pojišťovny hradí dvě preventivní prohlídky za rok [kód 00901, resp. 00946, pozn. red.]. Mezi jednotlivými prohlídkami jim ale na rozdíl od ostatních pojištěnců stanoví rozptyl na nejméně tři měsíce.

„Obsah preventivní zubní prohlídky u těhotných žen je shodný s obsahem preventivní prohlídky u dospělých pojištěnců,“ říká Viktorie Plívová.

Zubní lékař těhotnou pacientku navíc upozorní na význam prevence stomatologických onemocnění v době gravidity. Rovněž jí připomene, že by měla zajistit registrovaného zubního lékaře i pro své dítě a zajít s ním na první zubní prohlídku v době mezi šestým až dvanáctým měsícem jeho věku.

Zubní náhrada není důvod k ukončení prevence

Na plně hrazené preventivní prohlídky u stomatologa mají nárok i pojištěnci se snímací náhradou [částečnou i celkovou, pozn. red.], a to ve stejné frekvenci jako ostatní. Zubní lékař totiž nevyšetřuje pouze chrup. Svůj nemalý význam totiž má při návštěvě stomatologa i onkologická prevence. Navíc zubní náhrady mívají obvykle pojištěnci vyššího věku, kdy nabývá právě tento druh prohlídek na významu.

Zubní výrobky mohou lidé reklamovat, ale plombu ne

Součástí preventivních kontrol je u pacientů s celkovými snímacími náhradami kontrola, jak sedí zubní protéza. Zároveň lékař vyšetří také oblasti měkkých tkání a čelisti. Úpravy zubní protézy ale už nejsou součástí preventivní prohlídky. Její opravu nebo úpravu v ordinaci bez návaznosti na další laboratorní zpracování vykazuje lékař samostatným výkonem. I ten ale uhradí pacientovi jeho smluvní zdravotní pojišťovna.

Zubní náhrady pojišťovny hradí klientům jednou za tři roky. A to jak u částečně snímatelných, tak i celkových náhrad. Obvykle však odmítají uhradit ztracené nebo nedbalým zacházením zničené protetické náhrady zubů. I s tím by proto měli pacienti ve svém přístupu k zubním náhradách počítat.

RED

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here