Zubní lékař při prevenci zhodnotí i onkologická rizika

0
745
onkologicka
Foto: Pixabay.com

Onkologická prohlídka je i součástí pravidelných kontrol u stomatologa, které se hradí z veřejného zdravotního pojištění. Návštěvy u zubního lékaře proto nemají zanedbávat ani pacienti se snímací náhradou.

Onkologická prohlídka u stomatologa je součástí pravidelných a plně hrazených kontrol podle vyhlášky o preventivních kontrolách. Zubní lékař proto svým pacientům nevyšetřuje „pouze“ stav jejich chrupu, parodontu, sliznic či měkkých tkání v dutině ústní, ale zaměřuje se i na onkologické vyšetření. Při kontrole tak sleduje případné přednádorové změny a nádorové nálezy na chrupu, parodontu, čelisti a měkkých tkáních obličeje a krku.

Pokud lékař u pacienta zjistí přednádorové nebo nádorové změny, odesílá ho na detailní vyšetření na odborné pracoviště. Stejně tak by ho měl upozornit sám pacient v situaci, kdy má podezření na změny v dutině ústní.

Onkologické prohlídky, které jsou součástí prevence, hradí zdravotní pojišťovny všem svým klientům. Nikoli pouze kuřákům, jak se mnozí mylně domnívají. I když je třeba dodat, že riziko nádorového onemocnění je u nich, nejenom v dutině ústní či krku, násobně vyšší než u lidí, kteří nekouří.

Národní odvykací linka má číslo – 800 350 000

Zubní náhrada není důvod k ukončení prevence

Na plně hrazené preventivní prohlídky u stomatologa mají nárok také pojištěnci se snímací náhradou [částečnou i celkovou, pozn. red.] ve stejné frekvenci jako ostatní. Jak již bylo zmíněno, zubní lékař totiž nevyšetřuje pouze chrup. Svůj nemalý význam má při návštěvě stomatologa i onkologická prevence. Navíc zubní náhrady mívají obvykle pojištěnci vyššího věku, kdy nabývá právě tento druh prohlídek na významu.

Součástí preventivních kontrol je u pacientů s celkovými snímacími náhradami kontrola, jak zubní protéza sedí, současně lékař vyšetřuje také oblasti měkkých tkání a čelisti. Úpravy zubní protézy ale už nejsou součástí preventivní prohlídky. Její opravu nebo úpravu v ordinaci bez návaznosti na další laboratorní zpracování, vykazuje lékař samostatným výkonem. I ten uhradí pacientovi jeho smluvní zdravotní pojišťovna.

Zubní náhrady pojišťovny zaplatí svým klientům jednou za tři roky a to jak u částečně snímatelných, tak i celkových náhrad. Obvykle ale odmítají uhradit ztracené či nedbalým zacházením zničené protetické náhrady zubů.

Hrazená prevence u dospělých dvakrát do roka

Děti mají na svou první preventivní prohlídku k zubnímu lékaři vyrazit mezi šestým až dvanáctým měsícem života. Poté vždy dvakrát do roka a to až do 18 let věku. Většinou po uplynutí pěti měsíců po provedení poslední zubní preventivní prohlídky.

Bílé zubní plomby hradí pojišťovny jen dětem a ne vždy

Frekvence hrazených zubních preventivních prohlídek u dospělých je podle vyhlášky ministerstva zdravotnictví jednou ročně. Vždy pak po uplynutí jedenácti měsíců od provedení poslední preventivní prohlídky. Vedle toho mají pojištěnci starší 18 let nárok ještě na jednu prohlídku, kterou jim pojišťovna uhradí. A objednat se na ni mohou, aniž by měli nějaké potíže se zuby. Přijít by na ni ale neměli dříve než za pět měsíců od předchozí prohlídky. Zubní lékař by tak svého registrovaného pacienta měl vidět pravidelně dvakrát do roka, pokud tedy nemá nějaké stomatologické obtíže.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here