Bílé zubní plomby hradí pojišťovny jen dětem a ne vždy

0
12134
zubni_plomby
Foto: Pixabay.com

Amalgámové zubní plomby hradí při ošetření zubního kazu v plné výši zdravotní pojišťovny, pokud mají smlouvu s ošetřujícím stomatologem. U bílých zubních výplní už to tak jednoznačné není, cena se odvíjí od materiálu a věku pojištěnce.

Bílé zubní výplně hradí tuzemské pojišťovny [dle Zákona o veřejném zdravotním pojištění, pozn. red.] všem dětem do jejich 15 let věku. Ve věkovém rozptylu od 15 do 18 let už se omezují na úhradu bílé výplně pouze v předním úseku chrupu, konkrétně do trojek včetně. Zatímco amalgámová plomba je jedna [dózovaná], tak bílé výplně se různí podle jejich materiálu zhotovení, od čehož se odvíjí také úhrada zdravotních pojišťoven.

Stomatologové používají ve svých ordinacích bílé zubní plomby ze skloionomerního cementu nebo kompozitní pryskyřice. Kompozita se pak dělí podle způsobu svého tuhnutí na chemicky tuhnoucí, neboli samotuhnoucí [samopolymerující kompozita] a na ta, která tuhnou po osvícení světlem specifické vlnové délky. To jsou fotokompozita.

Zubní plomby hrazené z veřejného pojištění

Bílé zubní výplně hradí veřejné pojišťovny, jak již bylo řečeno, pouze klientům do věku 15 let. Od 15 do 18 pak pouze do trojek a dospělí pojištěnci si bílé plomby zaplatí u svého praktického stomatologa v plné výši ze svých peněz. Dětem a mladistvým do 15 let pojišťovny proplatí bílé výplně pouze ze skloionomerního cementu nebo jiného plastického materiálu, a to na jakémkoli zubu. Výplně ze samopolymerujícího kompozitu pak uhradí pouze u řezáků a špičáků dětem do věku 15 let. U stálých řezáků a stálých špičáků uhradí pojišťovny u dětí do 15 let výplně i za použití fotokompozitu.

Výplně z dózovaného amalgámu může stomatolog u dítěte do 15 let použít jen výjimečně. To v případě, že jeho zdravotní stav nedovoluje použít jiný materiál, tedy bílou výplň z kteréhokoliv materiálu. Stejně tak je tomu u těhotných a kojících žen, jak určilo Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2017/852. V Česku vešlo v platnost od 1. ledna 2018. U těhotných a kojících žen je hrazen plastický materiál, například skloionomerní cement, a to bez omezení na chrupu.

Úhrada zubní plomby u mladistvých pojištěnců

Zjednodušeně řečeno mládeži ve věku od 15 do 18 let zdravotní pojišťovny uhradí stejně jako dospělým amalgámové výplně na kterémkoli zubu. Oproti plnoletým ale mají tu výhodu, že u nich do úhrad spadají i bílé výplně, avšak pouze do trojek včetně. Jde i o úhradu bílé výplně v rozsahu řezáků a špičáků, a to při použití fotokompozitu nebo samopolymerujícího kompozitu. Pojištěnci by neměli zapomenout na zásadu, že ošetřující stomatolog by jim měl vždy nejprve nabídnout ošetření, které je bezplatné a o případném doplatku či nadstandardu je informovat ještě před výkonem.

Na stomatologickou péči půjde navíc skoro miliarda Kč

Standard má být u zubaře zdarma

Zubní lékař má svému pacientovi nejprve nabídnout standardní způsob ošetření, jež bývá plně hrazen z jeho zdravotního pojištění. Není však výjimečné, když pacientovi nabídne i ošetření s použitím nadstandardních čili nehrazených materiálů. Pokud pacient souhlasí s jejich použitím při poskytování zdravotní péče, musí počítat s tím, že už nespadá do úhrad od pojišťovny a výkon si uhradí ze svých peněz. Ani ceny za nadstandard nejsou regulovány zákonem, kalkulují si je sami ordinace. Vždy o nich má ale pacient vědět a souhlasit s jejich použitím ještě před samotným zákrokem.

Plně hrazené výkony u stomatologa

Registrovaní pojištěnci neplatí u svého stomatologa za komplexní vyšetření při registraci. Hrazeny jsou preventivní prohlídky chrupu jednou za rok, z pojištění se hradí i profylaktické odstranění zubního kamene a kontrola ústní hygieny. Dále běžná ošetření jako extrakce zubu, injekční lokální anestezie, léčba onemocnění dásní a zánětu nervu. Také rentgenová vyšetření a amalgámové zubní plomby u dospělých. Bílé pak u dětí do 15 let a do trojek u mladistvých do 18 let. Pokud nemá stomatolog při ošetřování pacienta uzavřenou smlouvu s jeho zdravotní pojišťovnou, je mu hrazena pouze akutní a neodkladná zubní péče.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here