Podiatrie by se brzy mohla stát samostatným oborem na VŠ

0
685
podiatrie
Ilustrační foto: Pixabay.com

Odborníci na podiatrii, péči o nohy, a ortopedickou protetiku se na kulatém stolu spolupořádaném Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví [IPVZ] shodli na nutnosti vzniku samostatného vysokoškolského programu podiatrie.

Samostatný vysokoškolský program pro vzdělávání podiatrů, odborníků specializovaných na péči o nohy, v Česku zatím stále chybí. Na nutnosti jeho vzniku se specialisté z oborů ortopedické protetiky a podiatrie jednoznačně shodují.

„Kulatý stůl přinesl konsensus v podobě nutnosti vzniku oboru podiatr jako vysokoškolsky vzdělaného odborníka. A v oblasti poskytovaní služeb jsme se shodli na potřebě vytvořit pedikérky/pedikéry specialisty pro danou problematiku péče o nohu,“ řekl prezident České podiatrické společnosti Miroslav Koliba na kulatém stolu [15.9.] IPVZ s názvem Budoucnost vzdělávání v oblasti péče o nohu v ČR.

Jeho hlavními pořadateli a iniciátory navazující odborné diskuse nad tématy v oblasti vzdělávání odborníků v péči o nohy byly Česká podiatrická společnost a Ortopedicko – protetická společnost ČLS JEP.

„Reprezentativní zastoupení odborných společností, ministerstev, vzdělávacích institucí i osobní přítomnost odborných autorit svědčí o aktuálnosti tématu i potřebě zakotvit systematické vzdělávání v podiatrii do struktury lékařských i nelékařských profesí,“ řekl v úvodu setkání Petr Krawczyk, předseda Ortopedicko-protetické společnosti ČLS JEP a vedoucí subkatedry Ortopedické protetiky a podiatrie IPVZ.

Podiatrie jako samostatný vysokoškolský obor

Úspěšnou a kvalitní ortopedicko-protetickou a podiatrickou péči o pacienty podle Krawczyka podmiňuje mezioborová spolupráce vzdělaných odborníků na všech úrovních. Rovněž k ní přispívá respektování kompetencí jednotlivých odborností a zajištění návaznosti péče jako prevence zhoršení zdravotního stavu. A kvalitní a odborná péče se ani v podiatrii a ortopedické protetice neobejde bez odborného vzdělání a sdílení zkušeností.

Právě zajištění vzdělávání v oblasti péče o nohu považuje Miroslav Koliba pro dostupnou a kvalitní zdravotní péči o pacienty za klíčový krok.

„Budoucnost vzdělávaní v oblasti péče o nohu je klíčová. Nejedná se o jednotlivou nemoc, ale o populační problematiku,“ uvedl k tématu.

Ránu na noze zhojíme velice rychle, říká Miroslav Koliba

Podiatrie je zdravotní věda zabývající se výzkumem, prevencí, diagnostikou a léčbou deformit nohy. Dále patologií a poraněními nohy a souvisejících struktur. To ve vztahu k tělu, jakož i k projevům systémových onemocnění. Podiatrie využívá vhodných systémů a vědeckých technologií a odborných specializovaných znalostí.

Na vzniku nového VŠ oboru podiatrie už se pracuje

Na kulatém stolu specialisté blíže představili obor podiatrie a ortopedické protetiky a jejich významu pro zdravotnictví. Uskutečnila se i odborná diskuze o dalším směřování oboru a definování jednotného systému vzdělávání. Dle účastníků kulatého stolu je třeba legislativní základ pro samostatný obor podiatrie a vymezení kompetencí vůči jiným oborům.

Za nutné považují i zajištění plynulého přechodu vzdělávání. Naplněním těchto cílů se bude zabývat pracovní skupina zastupující odborníky z ministerstev, odborných a profesních společností a vzdělávacích institucí.

„Vedení Institutu vnímá obor ortopedické protetiky a podiatrie jako velmi důležitý. Proto jsme v loňském roce zřídili samostatnou subkatedru, kterou podporujeme a která aktivně rozvíjí svoji činnost,“ uvedla k tématu náměstkyně ředitelky IPVZ Soňa Hrdličková.

Ortopedické vložky ulevují od bolesti. Pojišťovny na ně přispějí

Institut nabízí v této oblasti několik vzdělávacích akcích. Konkrétně jde například o kurz Počítačová pedobarografie Vrozené a získané vady nohy u dětí a dospělých nebo Základy kalceotiky, jmenovala Soňa Hrdličková.

Kulatého stolu se účastnil kromě České podiatrické společnosti a Ortopedicko protetické společnosti ČLS JEP a IPVZ také president Federation International of Podiatrist Daniel Weis. Přítomni byli i zástupci odborných lékařských společností z dermatologie, chirurgie, ortopedie nebo diabetologie. Dále zástupci ministerstev zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy, průmyslu a obchodu a jednotlivých zdravotních pojišťoven i univerzit.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here