Domov Hvězda nejspíš zavře. O tom, co bude s klienty, se jedná

0
492
Domov_Hvezda
Foto: Zlínský Domov Hvězda

Zlínský kraj zrušil registraci sociální služby pro zlínský Domov Hvězda. Z domova pro seniory by tak k 31. prosinci mělo odejít šest desítek klientů. Novinářům to dnes [7.11.] řekla ředitelka Hvězdy Miroslava Kalivodová.

Důvodem zrušení registrace je to, že ústav nedoložil bezdlužnost při kontrole provedené 4. července. Bezdlužnost je jednou ze zákonných podmínek pro získání oprávnění poskytování sociálních služeb. To potvrdila i náměstkyně hejtmana Hana Ančincová [Piráti].

„Při správním řízení Hvězda bezdlužnost nedoložila,“ uvedla Ančincová.

Rozhodnutí kraje následně potvrdilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR [MPSV]. Podle ministerstva kontrola v domově našla řadu pochybení. Inspekce MPSV ve Hvězdě zjistila například to, že klienti museli v rozporu se zákonem složit sponzorské dary jako předpoklad pro přijetí do ústavu. Kalivodová ale tvrdí, že důvodem zrušení registrace byl dluh na pojistném na sociálním zabezpečení, který už Hvězda ale uhradila.

„Žádný důvod ke zrušení služby tak není, budeme se bránit soudně,” řekla Kalivodová.

Dluh Hvězdy ve výši 3,5 milionu korun byl podle Kalivodové starý několik let a splacený ještě dříve, než přišla kontrola z kraje. Avšak server Seznam Zprávy v červnu napsal, že podle svědků byla ve zlínském soukromém domově pro seniory Hvězda špína. Server poukazoval také na zanedbávání péče, málo jídla a krádeže. Kalivodová tato tvrzení označuje za lži. Kritiku považovala za odvetu problémových zaměstnanců a některých rodinných příslušníků.

Domov Hvězda prošel kontrolou MPSV

V polovině června inspektoři MPSV zahájili ve Hvězdě kontrolu. Na sociální zařízení se zaměřili také hygienici, finanční úřad, pojišťovny a Zlínský kraj. Kalivodová dnes uvedla, že v zařízení bylo za poslední tři měsíce na 22 kontrol a ani jedna neprokázala pochybení. Což je však v rozporu s tím, že MPSV uložilo Hvězdě maximální možnou pokutu podle současné legislativy.

„Poskytovatel ve většině případů také neeviduje stížnosti a nevyřizuje je písemně a v přiměřené lhůtě. V zařízení zároveň prokazatelně pracují osoby, které ale podle doložené dokumentace nejsou přímými zaměstnanci. Jeden ze zaměstnanců také pracuje jako sociální pracovník bez odborné způsobilosti stanovené v zákoně. A v neposlední řadě s jedním z klientů poskytovatel vůbec neměl uzavřenou smlouvu,” zdůvodňuje ministerstvo.

Příspěvek na péči lidem otevírá dveře do sociálních zařízení

Hvězda poskytuje pobytové sociální služby a zdravotní péči, provozuje středisko hospicové péče, domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Klienty jsou senioři, lidé s duševním onemocněním, chronickým onemocněním i zdravotním postižením. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR [VZP] v zařízení zjistila drobná pochybení.

„V rámci revize byly zjištěny pouze dílčí pochybení při vykazování kategorie pacienta, tato zjištění nejsou mimořádná a nevybočují z obdobných nálezů u jiných poskytovatelů. VZP neeviduje za společností Hvězda, z.ú. žádné pohledávky vyplývající ze smlouvy o poskytování hrazených služeb ani dluh na pojistném,” řekla mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Co bude s klienty domova?

Podle Kalivodové není jisté, kam 59 klientů ze zrušené služby půjde. Ančincová uvedla, že se chystá sociální šetření, které zjistí, jaký druh péče klienti Hvězdy vyžadují. Je třeba zjistit, zda potřebují služby domova pro seniory, domova se zvláštním režimem či domova pro lidi se zdravotním hendikepem.

„Na základě toho pro ně budeme hledat vhodné náhradní zařízení. Máme připravených několik variant. Spolupracujeme na nich s obcemi a poskytovateli sociálních služeb ve Zlínském kraji. S žádostí o pomoc jsme oslovili také sousední kraje. O všechny klienty služby bude postaráno,” řekla Ančincová.

Ministr Válek ocenil domov pro seniory za 70 000 měsíčně

Jako řešení se ukazuje zvýšení kapacit větších pobytových zařízení, kde se dříve snižoval počet míst při přeměně pobytových sociálních služeb. To platí hlavně na Uherskohradišťsku. Ve Zlínském kraji je přes 3 800 pobytových lůžek. V 36 domovech pro seniory je přes 2 200 lůžek, v 24 domovech se zvláštním režimem 959 lůžek a v 17 zařízeních pro lidi se zdravotním postižením asi 640 lůžek. Hvězda provozuje 14 hospicových lůžek, kterých se zrušení registrace ale netýká. V provozu zůstanou i po 31. prosinci.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here