Jak se starat o zdravotnickou dokumentaci, když lékař skončí

0
730

Nemějte obavy! Zdravotnická dokumentace pacientů praktického lékaře bude předána buď jeho nástupci, nebo příslušnému správnímu orgánu [tj. krajskému úřadu].

Lékař nemůže zdravotnickou dokumentaci předat pacientovi. I když by ji požadoval. Například, že ji sám předá svému novému lékaři.  Nakládání s touto dokumentací upravuje vyhláška o zdravotnické dokumentaci. Ještě předtím, než se začne zdravotnická dokumentace přemísťovat, praktický lékař musí informovat o ukončení činnosti.

Co musí udělat lékař

„Váš praktický lékař musí informaci o ukončení své činnosti zveřejnit alespoň 60 dnů přede dnem zamýšleného ukončení. A to ve zdravotnickém zařízení na veřejně přístupném místě. Popřípadě na svých internetových stránkách. Zároveň také požádá příslušný správní orgán a obec, na jejímž území poskytuje zdravotní služby, o zveřejnění informace na úřední desce,“ vysvětluje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR [VZP] Oldřich Tichý.

Podle něj musí být uvedeno i datum, do kterého lze předložit žádost o předání zdravotnické dokumentace novému poskytovateli zdravotních služeb. Toho, kterého si zvolí pacient. Jestliže by lékař svoji praxi přímo někomu předal, bude zde rovněž uvedeno, která osoba hodlá místo něj pokračovat v poskytování zdravotních služeb. Pacient si ale může zvolit lékaře jiného. To může kdykoli.

Zdravotnická dokumentace a její kolečko

Zdravotnickou dokumentaci vedenou o pacientech, kteří nepředložili žádost o předání zdravotnické dokumentace jinému poskytovateli. Její soupis předá pak dosavadní lékař lékaři, který po něm bude pokračovat v poskytování zdravotních služeb. Pokud taková osoba není [lékař odejde do důchodu a nebude za něj náhrada], předává se zdravotnická dokumentace a její soupis příslušnému správnímu orgánu.

Tento úřad pak vždy neprodleně zajistí předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zdravotních služeb, kterého si pacient vybral. A to na základě písemné žádosti pacienta nebo zvoleného poskytovatele [ten musí ke své žádosti připojit písemné vyjádření pacienta o tom, že si ho skutečně zvolil].

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here