Rizikově pije v Česku alkohol kolem 900 000 lidí

0
248

Podle průzkumů až šest set tisíc Čechů denně pije alkohol. Cigaretu si každý den zapálí dva miliony obyvatel Česka. A situace se přitom o mnoho lepší ani s nástupem nových generací.

Podle průzkumů jsou náklady státu spojené s užíváním alkoholu jsou 59 miliard korun ročně. Zhruba 1,25 procenta hrubého domácího produktu [HDP]. Z hlediska nákladů zdravotního systému alkoholové závislosti ročně stojí cca 12 miliard korun.

Jak se pije v ČR

Ukažme si to na detailním průzkum spotřeby piva Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR. Muži průměrně vypijí devět sklenic piva za týden, ženy dvě. Průměrná spotřeba je 14,4 litru čistého alkoholu na osobu ročně. Z výzkumu vyplývá že pivo pravidelně konzumuje 91 % mužů a 56 % žen. A zatímco ženy pijí pivo v průměru téměř dvakrát týdně, muži si pivo dávají nejčastěji každý druhý den.

Poněkud přespříliš

„Celkově si alkohol si denně dopřeje šest set tisíc lidí,“ uvedla národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová, která upozorňuje na to, že podle Světové zdravotnické organizace by se teď Česko mělo po omezení kouření zaměřit i na alkohol.

„Alkohol stále bereme jako běžnou součást života a společnost je k jeho užívání zatím velmi tolerantní,” dodává.

V této souvislosti není bez zajímavosti, že vláda v programovém prohlášení ale slibovala snížení daně z přidané hodnoty na točené pivo. Ovšem hlavně jako úlevu pro restauratéry. Naopak u tvrdého alkoholu požadovala vyšší zdanění. Jsou tu ale i další návrhy, jak omezit konzumaci alkoholu. Stejně jako není v současné době možné propagovat v médiích cigarety, nemělo by být do budoucna možné stejně tak propagovat alkohol.

Přes 700 000 úmrtí ročně

Podle WHO jsou alkohol a kouření jedny z hlavních příčin úmrtí obecně. V Evropě každý rok v jejich důsledku zemře přes 700 tisíc lidí. Podle statistik z loňského roku má v Česku 900 tisíc lidí riziko vzniku problémů spojených s alkoholem.

Důsledky užívání alkoholu jsou zdravotní, ale i sociální. V oblasti zdraví se v první řadě jedná o duševní poruchy a poruchy chování způsobené jeho užíváním. Podle odborníku stojí i za mnoha úrazy i vznikem nádorových onemocnění. Jenom léčba závislosti na alkoholu kolem cca 1,5 miliardy korun. S alkoholem je svázána i léčba duševních poruch. Ta celkově vyjde na necelých 6 miliard korun. Ročně kvůli alkoholu zemře v ČR několik desítek lidí. Další náklady spojené s konzumací alkoholu tvoří dopravní nehody a kriminalita.Například 80 procent domácího násilí na dětech je spácháno pod vlivem alkoholu. Protidrogová politika státu loni stála 1,75 miliardy korun.

Budoucím generacím

Velký problém je to [nejen z genetického] z hlediska vlivu na děti. Podle aktuálních statistik v Česku denně kouří cca 18 % populace nad patnáct let. Závislost na tabáku je podle odborníků jedna z nejtěžších na léčbu. Ročně na nemoci způsobené kouřením tabáku zemře kolem šestnácti tisíc lidí. Průměrně přijdou o patnáct let života.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here