Ve chvílích, kdy se mluví o udržitelnosti finanční stability českého zdravotního systému, se mnohdy uvádí stárnutí populace. Že už v roce 2050 bude více seniorů a dětí než ekonomicky aktivních lidí. Co na to říkají aktuální data Českého statistického úřadu?

Český statistický úřad [ČSÚ] uvádí, že se věková skladba obyvatel Česka se v budoucnu výrazně promění. A stanovuje si přitom dlouhý časový horizont. V roce 2101 bude z celkové populace 10,527 milionu obyvatel 30 % seniorů ve věku 65 a více let. I tak jde ale o znatelný nárůst, protože v současné chvíli činí podíl seniorů na populaci 19 %.

„Průměrný věk se zvýší ze současných 42,2 na 47,4 roku. Počet zemřelých bude pravidelně převyšovat počet živě narozených dětí a poměr osob v ekonomicky aktivním věku a v kategoriích 0–19 a 65 a více let bude takřka vyrovnaný,“ vysvětluje místopředseda Českého statistického úřadu Jaroslav Sixta.

Kolik bude seniorů a dětí

O mnoho horší situaci z hlediska bilance počtu osob ve věku potenciální ekonomické aktivity a neaktivity lze ale očekávat už v roce 2059. Na počátku roku 2059 by mělo na 100 osob ve věku 20 až 64 let připadnout 99 seniorů a dětí. Tedy osob ve věku 0 až 19 či 65 a více let. Na hranici 90 na 100 a výše se však bude pohybovat již od konce čtyřicátých let. V současnosti je hodnota tohoto indexu 65.

Očekávaný vývoj absolutní početností hlavních věkových skupin [počet obyv. v mil.]

Kolik nás je

Počátkem roku 2018 dosáhl počet obyvatel ČR 10,610 milionu a byl nejvyšší od konce druhé světové války. Podle nové demografické projekce ČSÚ se bude počet obyvatel zvyšovat ještě dalších jedenáct let, poté se trend obrátí. Předpoklad je, že na konci dvacátých let ČR bude mít přibližně 10,8 milionu obyvatel. To bude nejvíce v tomto století.

„Období šedesátých a sedmdesátých let by naopak mělo být charakteristické největšími početními úbytky. Počátkem osmdesátých let poklesne velikost české populace na 10,4 milionu osob. Na konci století by pak měl počet obyvatel dosahovat přibližně 10,5 milionu osob,“ upřesňuje Jaroslav Sixta.

Vývoj počtu obyvatel v ČR v mil.

Převaha zemřelých nad narozenými

Situaci komentuje i vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ Terezie Štyglerová: „Demografický vývoj následujících desetiletí bude ve znamení stárnutí populace. Počet obyvatel ve věku 65 a více let, který na počátku roku 2018 poprvé přesáhl hranici dvou milionů, by se měl nadále každoročně zvyšovat. Kulminovat by měl přitom na konci padesátých let na úrovni 3,2 milionu. Zastoupení seniorů v populaci by mělo vzrůst ze současných 19 % až k 30 %.“

Největší převaha zemřelých nad narozenými se očekává v polovině 60. let. A to téměř 45 tisíc osob ročně. Podle úřadu by se o růst populace tak měly zasloužit pouze zisky obyvatel zahraniční migrací. Ty jsou úřadem ve střední variantě projekce očekávány ve výši 26 tisíc ročně.

Zastoupení dětské složky v populaci je očekáváno na konci století ve výši 14 %. Průměrný věk obyvatel se podle výsledků prognózy do počátku 60. let vyšplhá ze současných 42,2 roku až na 46,9 roku a v 90. letech poroste až na 47,4 roku.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here