Levodopa bez doplatku bude. A i DBS pro více lidí

0
885
Levodopa_bez_doplatku
Foto: Pixabay.com

Od půlky letošního roku má být léčivý přípravek Levodopa bez doplatku. Další novinka je, že dojde k navýšení počtu úhrad pacientů podstupujících hlubokou mozkovou stimulaci – DBS.

V půlce letošního roku by měly být pro pacienty trpící Parkinsonovou chorobou tablety Levodopa bez doplatku.

„V současnosti probíhají intenzivní jednání, aby byl pacientům v co nejkratším možném časovém horizontu léčivý přípravek Levodopa bez doplatku k dispozici,” upřesňuje Gabriela Štěpanyová, mluvčí Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR].

„Onemocnění Parkinsonovou chorobou se týká minimálně 50 tisíc pacientů jenom v naší zemi. To rozhodně není nikterak zanedbatelné číslo. Proto jsme souhlasili s navýšením úhrady u tabletové formy léčivého přípravku Levodopa tak, že pro pacienta bude Levodopa bez doplatku,“ přidává se ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny [VZP ČR] Zdeněk Kabátek.

Nejen levodopa bez poplatku, ale i DBS

Další pozitivní zpráva pro tuzemské pacienty s Parkinsonovou chorobou je prolomení limitů u neurochirurgického zákroku DBS, hluboké mozkové stimulace, Deep Brain Stimulation.

„Zde počítáme, že přidáme na úhradách. A rádi bychom zvyšovali každý rok o 20 % procent pacientů, kteří podstoupí tento zákrok,“ tvrdí Zdeněk Kabátek.

Dodává, že léčba pomocí DBS nebo podáváním léků pumpovými systémy, které patří mezi moderní postupy, je velmi účinná, ale i velmi nákladná. Tyto metody léčby jsou v současnosti plně hrazeny zdravotními pojišťovnami pouze vhodným pacientům.

Pro vysoké riziko komplikací nebo nejistý účinek se DBS neprovádí u starších a u nemocných s poruchami poznávacích funkcí, paměti a myšlení nebo s akutní depresí. Tendence je tak spíš věk u operovaných snižovat.

Zanedbaná péče

V ČR hlubokou mozkovou stimulaci provádějí pouze tři specializovaná pracoviště v Praze, Brně a Olomouci.

„Počet implantovaných pacientů je v ČR kolem 2 procent. Ale optimálně by tuto léčbu vyžadovalo minimálně 10-15 procent nemocných,“ uvádí Robert Jech, vedoucí Centra pro intervenční terapii motorických poruch při Neurologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze.

Podle Ministerstva zdravotnictví ČR [MZČR] extrapyramidová centra, která se zabývají poruchami řízení pohybu, povýší na superspecializovaná centra. To podpoří jejich rozvoj a zvýší dostupnost hluboké mozkové stimulace. A ta dokáže zcela zásadně zlepšit kvalitu života lidí s Parkinsonovou nemocí.

Deep Brain Stimulation

Hluboká mozková stimulace je moderní metodou, tzv. neuromodulační léčby. Ta ovlivňuje chorobně změněné funkce mozku působením elektrických impulzů. A to z elektrod zavedených do center pro řízení hybnosti.

U Parkinsonovy nemoci se elektrody zavádějí do subthalamických jader [STN]. Generátor impulzů se umístí pod kůží na hrudníku a s elektrodami je spojen podkožními kabely.

Metoda se osvědčila u pacientů v pokročilých stádiích Parkinsonovy nemoci [většinou po 10 letech trvání nemoci], kteří jsou invalidizováni těžkým kolísáním stavu hybnosti a většinou i mimovolnými pohyby po lécích.

Úředníci zřídili pracovní skupinu

Na Ministerstvu zdravotnictví ČR funguje pracovní skupina k problematice neuropsychiatrické péče o pacienty s Parkinsonovou nemocí a dalšími poruchami řízení pohybu.

„Projednává hlavní problémy, kterým čelí pacienti trpící Parkinsonovou chorobou i jejich ošetřující lékaři. Hledá a iniciuje řešení těchto problémů,” uzavírá Gabriela Štěpanyová.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here