Zdravotní pojišťovny proplácejí dopravu pacienta do lékařského a z lékařského zařízení buď soukromým vozidlem, anebo sanitkou. Nárok na proplacení cestovních nákladů mají pacienti, jejichž zdravotní stav neumožňuje přepravu z a do zdravotního zařízení běžným způsobem. Tj. hromadnou dopravou.

Zdravotní pojišťovny proplácejí pouze počet ujetých kilometrů za nejkratší jízdu s pacientem z místa výjezdu do místa určení. Jedná se o platby za cesty zdravotního transportu do smluvního zdravotnického zařízení. A následně z něj do místa trvalého nebo přechodného pobytu pacienta. Anebo do ústavu sociální péče, anebo mezi zdravotnickými zařízeními. Pacientovi jsou proplaceny i náklady na opakované cesty k jednomu poskytovateli zdravotních služeb, maximálně ale 10 jízd.

Výše úhrady, v souladu s cenovým předpisem Ministerstva zdravotnictví, je pro letošní kalendářní rok [jízdy uskutečněné od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019] stanovena na 6,10 Kč za 1 km.

Jak pojišťovny hradí dopravu

Zdravotní pojišťovny hradí za zákonem stanovených podmínek přepravu pojištěnců vozidly zdravotnické dopravní služby [zdravotní transport]. I náhradu cestovních nákladů u přepravy soukromým vozidlem. Zdravotní pojišťovny ovšem neproplácejí cestovní náhrady za cesty hromadnou dopravou. A to již mnoho let.

Úhradu cestovních nákladů od zdravotní pojišťovny podmiňuje vystavení příkazu ke zdravotnímu transportu. Příkaz ošetřující lékař vystavuje, když zdravotní stav pojištěnce, který tuto přepravu indikuje, neumožňuje přepravu běžným způsobem. To je hromadnou dopravou a bez použití zdravotnické dopravní služby.

Rozhodnutí je na pacientovi

Pacient, který má ze zdravotních důvodů nárok na hrazenou přepravu, se pak může rozhodnout, zda bude cestovat svým autem, nebo sanitkou. Vždy má nárok na náhradu cestovních nákladů.

„Vozidlo ale musí řídit jiná osoba než pacient. Jinak by totiž pacient nesplnil podmínku, že jeho aktuální zdravotní stav neumožňuje přepravu běžným způsobem. A takový zdravotní stav samozřejmě, ani neumožňuje řídit vozidlo,“ upřesňuje analytička Financnimys.cz Jaroslava Malá.

Vystavený tiskopis vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem se vztahuje na cestu tam i zpět. Žadatel nesmí zapomenout vyplnit kolonku „Důvod k transportu“, kde zapíše zdravotní zdůvodnění pro úhradu přepravy.

[Pozor na příliš obecná vyjádření jako například „vyšetření“. Takové zdůvodnění zdravotní pojišťovny neakceptují. Absolvování vyšetření potvrzuje poskytovatel zdravotních služeb na druhé straně dokladu. Bez potvrzení nárok na proplacení cestovních nákladů zaniká.]

Kdy nárok neplatí

Nárok na úhradu nákladů na zdravotní transport nebo dopravu soukromým vozidlem nevzniká, pokud zdravotní stav pacienta nevyžaduje přepravu do nebo ze zdravotnického zařízení za použití zdravotnické dopravní služby. Důvodem proplacení nemůže být ani větší vzdálenost nebo špatná dopravní dostupnost.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here