V roce 2020 půjde do zdravotnictví prostřednictvím zdravotních pojišťoven o 20 miliardy korun navíc. Bezmála 1,9 miliardy korun [1,861 mld. Kč] si z této sumy vezme primární péče. Tedy stomatologové, gynekologové a praktičtí lékaři, včetně pediatrů. O tolik se jim v příštím roce navýší úhrady za zdravotní péči.

Ministerstvo zdravotnictví ČR spolu se zástupci primární péče a zdravotními pojišťovnami představilo podobu úhrad za zdravotní péči v příštím roce. Jako nejvýznamnější změnu uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podobu úhrad ve stomatologické péči. Podle něj tím dojde k zásadnímu zlepšení dostupnosti stomatologické péče, což je něco, jak uvedl, co veřejnost dnes skutečně trápí.

„Tím, že pojišťovny navázaly úhradu na registrujícího stomatologa a navýšily základní výkony, které jsou používány ve stomatologické péči, podpořily poskytování péče takzvaně na pojišťovnu,“ uvedl ministr.

Nový systém úhrad podle prezidenta Stomatologické komory Romana Šmuclera řeší současný problém, kdy se dle jeho slov zubařům nevyplatilo přibírat nové pacienty takzvaně “na pojišťovnu”. I se starat o dětské pacienty.

Dohoda přináší navýšení ceny výkonů a několik nových výkonů. K těm hlavním patří úhrada sedace [zklidnění rajským plynem či léky] nezletilého pojištěnce při ambulantním stomatologickém ošetření. V případě akutní stomatologické péče ji může poskytnout i lékař, který není registrujícím stomatologem pacienta. Dohoda počítá i s navýšením hodnoty výkonu extrakce zubu [vytržení] u neregistrujících lékařů. Pojišťovna také zohlední vyšší ceny materiálů tak, aby odpovídaly realitě.

Dohoda představuje navýšení o 734 milionů korun, z nichž cca 230 milionů půjde na stomatologické výrobky. Na segment stomatologické péče pojišťovny vydávají 13,4 mld. Kč.

Ambulantní gynekologové

Na úhradách pro příští rok se dohodli také ambulantní gynekologové. Dohoda zavádí agregované/balíčkové platby za těhotné pojištěnky. Cílem dohody je lépe ohodnotit lékaře, ale i zamezit vykazování výkonů, které nejsou spojeny se zlepšením zdravotního stavu. Lékař, u kterého je těhotná registrována, tak dostane tři balíčkové [paušální] úhrady za jednotlivé trimestry – za první 1 500, za druhý 2 500 a za třetí 3 500 korun.

„Pojišťovna tak jednoznačně hradí péči za těhotné tomu, kdo ji řídí, tedy registrujícímu gynekologovi. Pro gynekology je tato změna výhodná a předvídatelná, stejně jako pro pojišťovny,“ uvedl předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák.

Změnu komentuje i náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR [VZP ČR] David Šmehlík: „Posilujeme pozitivní motivaci a demotivujeme ty, kteří vykazují něco, co ani nemělo být poskytnuto. Gynekologům musíme za takový revoluční krok poděkovat.“

U gynekologů dohoda představuje v příštím roce navýšení o 227 milionů korun. Na segment zdravotní pojišťovny vydávají 4,4 miliardy ročně.

Reforma primární péče

Dohodu se zdravotními pojišťovnami uzavřeli i praktičtí lékaři. V jejich případě, stejně jako u stomatologů dochází k navýšení starých úhrad i k novým úhradám. Například včasný záchyt [vyšetření] demence v ordinaci praktického lékaře. Péče o prediabetika, pacienta po onkologické léčbě a management kolorektálního screeningu.

„V zemi, kde čelíme epidemii diabetu, vnímám jako zásadní, že úplně poprvé dohoda obsahuje péči o prediabetiky. To je cesta, jak s touto epidemií bojovat. Cukrovku musíme řešit dřív, než propukne. Prediabetes lze výrazně ovlivnit,“ uvedl pro Zdravezpravy.cz předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Mezi další nové výkony patří sledování novorozence s mimořádnými nároky na péči. Ale i edukační pohovor lékaře s rodinou v souvislosti s očkováním.

Jinou novinkou je to, že v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost bude nově možné zachytit a sledovat pacienta s obezitou.

„Epidemie výskytu obezity u dětí a dospívajících patří mezi prioritní problémy,“ uvedla Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.

Praktičtí lékaři budou bonifikováni i za delší ordinační dobu. Praktik pro dospělé, ale i praktik pro děti dostane 56 korun jako základní kapitační sazbu, pokud bude poskytovat hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně. Přičemž ale alespoň jeden den v týdnu prodlouží ordinační hodiny do 18 hodin a umožní pojištěncům objednat se alespoň 2 dny v týdnu na pevně stanovenou hodinu.

Dohoda s praktickými lékaři představuje navýšení o 900 milionů korun [430 mil. za nové výkony]. Na tento segment přitom již nyní dávají pojišťovny 17,1 miliard korun.

Dohodovací řízení 2020

Dohodovací řízení je uzavřeno u deseti ze 14 segmentů poskytovatelů zdravotní péče. Což je podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Ladislava Friedricha úspěch.

„Za všechny zaměstnanecké pojišťovny bych chtěl poděkovat všem lékařům, protože se dohodami podařilo posílit vzájemnou důvěru. Je skvělé, že již koncem května máme představu o tom, jak budou vypadat úhrady v primární péči v příštím roce, vytváří nám to větší prostor pro přípravu,“ uzavřel prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich. Zároveň dodal, že pozitivní je, že pojištěnci dostávají prostřednictvím nových úhrad za nové výkony oproti letošku i něco navíc.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here