Císařským řezem rodí každá čtvrtá žena v ČR

0
396
mimimo císařským řezem
Foto: Pixabay.com

Loni bylo v ČR přes 112 000 porodů a narodil se zhruba stejný počet dětí jako v předchozích letech. Celková perinatální úmrtnost v minulém roce opět klesla, a to na 4,4 %. Česká republika tak má jednu z nejnižších perinatálních úmrtností v Evropě. Snížil se i počet porodů císařským řezem.

císařským řezem„Perinatologická data ze všech devadesáti porodnických zařízení v ČR z předchozího kalendářního roku ukazují, že české porodnictví dosáhlo opět vynikajících výsledků. Rizikové novorozence se daří centralizovat do porodnic vyššího typu,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Perinatální péče zahrnuje péči o těhotnou ženu a plod od gestačního stáří těhotenství 23 + 0 do konce těhotenství a následnou péči o novorozence v prvním týdnu života. Principem kvalitní perinatální péče je těsná mezioborová spolupráce porodnictví a neonatologie.

Pokles narozených s nízkou porodní hmotností

Za jednoznačně pozitivní jev lze hodnotit další pokles podílu narozených s nízkou porodní hmotností. A to nejčastěji v důsledku předčasného porodu [hmotnost dětí pod 2500 gramů]. Ten byl loni 7,2 % ze všech narozených dětí.

„Pokračuje tak klesající trend, který sledujeme v posledních pěti letech. Předčasný porod je závažná porodnická patologie, u které je výrazné riziko pro vývoj nového jedince pro celý jeho život,“ vysvětlil vedoucí Perinatologického centra Ústavu pro péči o matku a dítě Petr Velebil.

císařským řezemPodle něj pokles předčasných porodů souvisí také s klesajícím počtem vícečetných těhotenství, u kterých je riziko předčasného porodu vysoké.

„Ze všech porodů bylo v minulém roce pouze 1,3 % porodů vícečetných, zatímco ještě v roce 2010 to bylo o tisíc případů více,“ vysvětlil.

Porody císařským řezem

Podle Ministerstva zdravotnicví ČR dobrou zprávou za loňský rok je, že se nezvýšil počet císařských řezů. Naopak poklesl na 24 %.

císařským řezem

„V počtu císařských řezů jsme pod mediánem evropských zemí, není tedy pravda, co se říká, že u nás je císařských řezů hodně,“ vysvětlil předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP Vladimír Dvořák.

Dodal, že císařských řezů se v ČR realizuje méně než například v sousedním Německu.

Novinka z oboru perinatologie

Ministerstvo zdravotnictví schválilo udělení statutu vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii dvanácti poskytovatelům zdravotní péče:

 1. Fakultní nemocnice v Motole
 2. Fakultní nemocnice Plzeň
 3. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 4. Ústav pro péči o matku a dítě
 5. Fakultní nemocnice Ostrava
 6. Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
 7. Fakultní nemocnice Brno
 8. Krajská zdravotní, a.s. MNUL v Ústí nad Labem, o. z.
 9. Fakultní nemocnice Hradec Králové
 10. Fakultní nemocnice Olomouc
 11. Nemocnice České Budějovice, a.s.
 12. Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most

Tento statut jim byl udělen do 31. 12. 2024. Kritéria zařazení poskytovatelů zdravotních služeb do sítě center vysoce specializované zdravotní péče v perinatologii byla připravena týmem složeným ze zástupců Ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven, odborných společností a zástupců poskytovatelů zdravotních služeb.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here