Od začátku příštího roku dojde na elektronizaci systému ohlašování pracovní neschopnosti prostřednictvím povinného systému eNeschopenka. Zaměstnanci, zaměstnavatelé i lékaři už tak nebudou tápat ve složitém systému vyplňování a předávání pěti barevných formulářů.

Přesto: Papírové neschopenky, které budou vystavené na starém pětidílném tiskopisu do 31. 12. 2019, budou dokladovány „postaru“. Což znamená, že tiskopisy bude muset znovu zaměstnavatel po doručení pojištěncem předávat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Kdy eNeschopenka [vy]startuje

Česká správa sociálního zabezpečení [ČSSZ] zahájí 1. 1. 2020 ostrý provoz povinného systému eNeschopenka. Zásadně se tak zjednoduší předávání informací a tiskopisů různých barev, které nejednomu [státnímu] pojištěnci v dočasné pracovní neschopnosti zamotaly hlavu. Systém eNeschopenka elektronicky přímo propojí tři dotčené subjekty – lékaře, zaměstnavatele a ČSSZ/OSSZ.

„Elektronické zpracování dokladů o dočasné pracovní neschopnosti přinese zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými, ČSSZ/OSSZ, lékaři a zaměstnavateli,“ říká analytik životního pojištění skupiny Partners Pavel Krejčík. 

Co eNeschopenka přinese zaměstnancům

Uleví si hlavně nemocný zaměstnanec. Pojištěnec už nebude muset svému zaměstnavateli předávat doklady o dočasné pracovní neschopnosti od ošetřujícího lékaře. Náhrada mzdy, tedy nemocenská mu přijde zcela automaticky na účet, na který mu chodí mzda. Jediné, co nemocnému zaměstnanci zůstane v papírové podobě, je průkaz práce neschopného.

Stejně jako dosud ale bude muset zaměstnanec o své pracovní neschopnosti informovat zaměstnavatele. Je jedno, jakým způsobem. Zda telefonicky, emailem, SMS. Pokud si zaměstnavatel aktivuje notifikační službu prostřednictvím ePortálu ČSSZ, budou mu přicházet automatická hlášení a to následovně.

Po vystavení neschopenky zaměstnance mu přijde online během několika minut informace do datové schránky. Pokud ji nemá, přijde mu email, že má novou zprávu na ePortálu ČSSZ.

Stejným způsobem bude zaměstnavatel informován při každém rozhodnutí lékaře o trvání anebo o ukončení neschopenky jeho zaměstnance.

Co eNeschopenka přinese zaměstnavateli

Prvotní zpráva o vzniku dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance bude zaměstnavateli zasílána do datové schránky v okamžiku doručení hlášení ošetřujícího lékaře ČSSZ. Půjde nejprve jenom o informativní zprávu, že zaměstnanec byl lékařem uznán práce neschopným. Až ČSSZ zpracuje podání od lékaře, pak zašle ověřenou zprávu se všemi podrobnějšími údaji.

„S místně příslušnou správou sociálního zabezpečení bude komunikovat sám zaměstnavatel. Podklady pro výpočet nemocenské dávky a platební údaje pro jejich poukázání zasílá na místně příslušnou OSSZ sám zaměstnavatel,“ doplňuje Pavel Krejčík.

Ten je povinen tyto údaje zaslat co nejdříve po uplynutí prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti elektronicky [prvních 14 dní hradí nemocenskou dávku zaměstnavatel]. Odpadne tak komplikované zasílání papírové žádosti o dávku, která putuje od lékaře přes zaměstnance a zaměstnavatele na OSSZ.

Datové schránky ručí za kompletní zprávy

Zprávy zasílané do datové schránky budou obsahovat údaje o zaměstnanci a jeho dočasné pracovní neschopnosti ve formě PDF nebo XML souboru z důvodu možnosti dalšího automatizovaného zpracování. Pokud zaměstnavatel nemá datovou schránku, pak budou informace zasílané do e-mailové schránky, ale budou obsahovat pouze obecné upozornění, že prostřednictvím služeb ePortálu jsou pro zaměstnavatele dostupné nové informace.

Nemoc zaměstnance mimo ČR

Pracovní neschopnost, která nastala na území jiného státu EU, doloží pojištěnci dokladem o pracovní neschopnosti vystaveným v zahraničí v papírové podobně.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here