Kojení miminek bude nově podporovat Národní komise pro kojení. Tu nově ustanovilo Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR]. Úkolem komise bude zajišťování kvalitní péče v porodnicích i poradenství v oblasti kojení a výživy kojenců po propuštění z porodnice.

Podle lékařů kojení dává matkám a dětem velké množství výhod a je klíčovým aspektem pro celoživotní zdraví. Studie prokazuje, že kojení obecně zlepšuje zdraví dětí, jejich imunitu a chrání je proti mnoha chronickým onemocněním. Jako je například ulcerózní kolitida, Crohnova nemoc, astma, diabetes I. a II. typu či alergie.

Kojení ale působí i proti nadváze a obezitě, které se následně mohou stát spouštěčem mnoha dalších zdravotních problémů. Prospěch z kojení nemají ale jen děti, ale i matky. Bylo prokázáno, že kojící matky vykazují nižší incidence rakoviny prsu, rakoviny vaječníků či osteoporózy.

„Podpora kojení je zásadním tématem pro veřejné zdraví,“ vysvětluje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch [za ANO], proč se jeho úřad rozhodl zřídit Národní komisi pro kojení.

Kojení miminek jako cíl komise

Úkolem Národní komise pro kojení je zajistit implementaci strategie kojení podle zásad Baby Friendly Hospital Initiative Světové zdravotnické organizace [WHO]. Zásady představují deset kroků k úspěšnému kojení a úkolem komise je jejich zavedení ve všech porodnicích. Komise bude spolupracovat i s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP, Laktační ligou a dalšími partnery.

„Cílem této spolupráce bude zlepšení návaznosti péče po propuštění matky z nemocnice,“ upřesňuje ministr Adam Vojtěch.

Komise bude zároveň vzdělávat veřejnost. A to prostřednictvím nově vznikajícího Národního zdravotnického informačního portálu. V něm budou prezentovány relevantní informace o výživě z hlediska kojení.

Zájem ze strany veřejnosti potvrzuje i průzkum agentury STEM z přelomu letošního srpna a září. Z průzkumu, kterého se zúčastnila více než tisícovka žen vyplynulo, že kojení považuje za důležité 98 procent žen.

Kojení z hlediska přístupu zdravotníků

Podle průzkumu jako optimální délku kojení hodnotí 70 procent žen půl roku až rok. Mladší ženy častěji vnímají jako optimální dobu kojení delší než jeden rok. Pouhé jedno procento žen zastává názor, že umělá kojenecká výživa může být lepší alternativou kojenecké stravy.

Důležitá je podle nich i podpora ze strany zdravotníků v porodnicích. Tu jako slabou nebo zcela chybějící vnímá 17 procent žen, které rodily v porodnicích. Téměř dvě třetiny žen navíc prohlašují, že by rády využily služeb laktační poradkyně.

Vnímání podpory kojení miminek ze strany zdravotníků v porodnici [v %]

Podle MZ ČR je 17 procent nespokojených žen s přístupem zdravotníků k podpoře kojení  poměrně vysoké číslo. I v tomto ohledu by proto měla přispět nově zřízená Národní komise pro kojení. To potvrzuje i náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová, která je mimo jiné zodpovědná za propojení MZ ČR s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně [ČLS JEP], v níž je členkou předsednictva.

Zjištěné výsledky v průzkumu jsou cenným vodítkem pro práci Národní komise pro kojení. […] Lze v nich vidět rezervy v angažovanosti zdravotníků v podpoře kojení v porodnicích,uvedla náměstkyně Alena Šteflová.

Dodala navíc, že názory a postoje žen vyplývající z průzkumu do velké míry korespondují s politikou MZ ČR zaměřenou na podporu kojení.

VRN

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here