Lékaři tvrdí: Je-li to možné, každé dítě má být výlučně kojeno minimálně do šesti měsíců věku. Kojení totiž zaručuje matce i dítěti zdravotní, výživové, imunologické, ale i psychologické, sociální a ekonomické výhody. Proč?

Mateřské mléko se u žen začíná ve větším množství tvořit spolu s porodem dítětě. Tím končí útlum jeho tvorby pomocí placentárních hormonů. Tvorbu mateřského mléka ovlivňuje hormon prolaktin. Ten stoupá do dvou hodin po porodu po přiložení dítěte k prsu. Nejvíce se ho tvoří v noci. Prolaktin působí na pohodu matky. Kvůli jeho přítomnosti v těle je více ospalá a unavená. To je pro matku pozitivní, protože je schopna dostatečného odpočinku, i když v noci kojí.

 Výhody kojení pro dítě:
 • Chrání před průjmy
 • Ochrana proti infekcím dýchacích cest, zánětu středouší
 • Nižší riziko cukrovky, alergie, anémie, obezity
 • Lepší vývoj duševních schopností
 • Méně často vyžaduje hospitalizaci
 • Silnější kosti v dospělosti i stáří
Výhody kojení pro matku:
 • Děloha se po porodu rychleji stahuje a vrací do původního stavu
 • Menší poporodní ztráty krve
 • Ženy trpí méně chudokrevností
 • Chrání ženu před rakovinou prsu, vaječníků a osteoporózou
 • Rychlejší návrat postavy ke stavu před těhotenstvím
 • Antikoncepční účinek v průběhu kojení [pokud matka plně a často kojí]
 • Podpora citové vazby matky a dítěte
 • Plenky dítěte [tolik] nezapáchají
 • Finanční úspora – levnější než umělá výživa

Podle Úmluvy o právech dítěte, má každé dítě právo na mateřské mléko jako jedinou potravu plně odpovídající jeho potřebám. Matka a dítě zároveň mají právo na odpovídající péči před porodem i po porodu, a to včetně podmínek, které kojení usnadňují.

Matka i její okolí by měla svému dítěti zajistit výlučné kojení do jeho šesti měsíců věku a v něm s postupně zaváděným příkrmem pokračovat až do dvou let. Toto má být vnímáno jako běžná součást každodenního života v rodině i ve společnosti.

Kojení pro zdravotnické profesionály

Světová zdravotnická organizace [WHO] stanovila deset kroků k úspěšnému a zdravému kojení pro zdravotnické profesionály. První tři jsou klíčové řídící postupy, zbývajících sedm pak klíčové klinické postupy.

 1. Plně dodržovat Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka a příslušná usnesení Světového zdravotnického shromáždění [WHA]. / Mít písemně vypracovanou strategii výživy kojenců a seznamovat s ní zaměstnance a rodiče v rámci běžného standardu péče. / Zavést systémy průběžného monitorování a správy dat.
 2. Postarat se o to, aby zaměstnanci měli dostatečné znalosti, kompetence a dovednosti pro podporu kojení.
 3. Diskutovat o významu a praktickém kojení s těhotnými ženami a jejich rodinami.
 4. Zajistit okamžitý a nepřerušovaný kontakt kůže na kůži a podporovat matky v tom, aby kojení zahájily co nejdříve po porodu.
 5. Podporovat matky v zahájení a udržování kojení a ve zvládání běžných obtíží.
 6. Nedávat kojeným novorozencům žádné jídlo nebo tekutiny jiné než mateřské mléko, pokud to není lékařsky indikováno.
 7. Umožnit matce a dítěti zůstat spolu; praktikovat rooming-in 24 hodin denně.
 8. Podpořit matky, aby u svého dítěte rozpoznaly signály ke krmení a reagovaly na ně.
 9. Poskytovat matkám rady o používání lahviček, šidítek a dudlíků a rizik s tím spojených.
 10. Zajistit, aby měl rodič s dítětem včasný přístup k průběžné podpoře a péči.

Přiložení dítěte po porodu

Laktační odborníci považují za klíčové přiložit dítě k prsu ihned po porodu. Nejdéle do 30 minut až dvou hodin. Sací reflex dítěte je nejsilnější během první hodiny po porodu. Také sekrece hormonů potřebných pro kojení [prolaktin, oxytocin] je v této době nejvyšší. Zpočátku dostává dítě z prsu matky mlezivo neboli kolostrum, které poskytuje dítěti první živiny, tekutiny a obranné látky. Přiložení dítěte k prsu ihned po porodu dává dítěti i kontakt kůže na kůži a dochází k osídlení bakteriálními kmeny matky.

Hlad a žízeň dítěte je to, co ovlivňuje tvorbu mléka u matky. Po nakojení zůstává v prsu ženy téměř 70 % mateřského mléka a tím je připraveno pro další kojení. Pokud je ale kojení narušeno například dudlíkem, dokrmem nebo lahvičkou, dochází přirozeně k utlumení tvorby mléka.

Přikládání dítěte, dokud to jde

Lékaři doporučují zpočátku nabízet kojenci prs klidně i osmkrát až dvanáctkrát za den. Je zcela běžné, že některé děti vyžadují kojit i dvanáctkrát za den. Časté kojení je normální a vytváří dostatek mléka. Velice důležitá je také technika kojení. Vzájemná poloha matky a dítěte, přisání a správná technika sání. Spavé děti je třeba ke kojení budit po čtyřech hodinách od předchozího kojení. Používání dudlíků a láhví může u některých dětí vyvolat problém ve správné technice sání při kojení.

Novorozenci by se neměli dokrmovat čajem, glukózou, umělou výživou. Pokud je dokrm nutný, první volbou má být vlastní odstříkané mléko nebo darované z banky mateřského mléka.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here