„Letos v listopadu lékaři nově chtěli 92 korun za každý úkon k eNeschopence. […] Úhradu požadovali z nemocenského pojištění. Pro rozpočet MPSV by to znamenalo roční náklady minimálně ve výši 471 milionu korun,“ říká v rozhovoru pro Zdravezpravy.cz politický náměstek ministryně práce a sociálních věcí Robin Povšík [ČSSD].

K eNeschopence se váže mnoho kritiky. Je si Ministerstvo práce a sociálních věcí [MPSV], pod které eNeschopenka spadá, jisté tím, že je projekt připraven k tomu, aby začal od 1. ledna 2020 plně a bez problémů fungovat?

Projekt eNeschopenka je ze strany MPSV připraven k ostrému spuštění od 1. 1. 2020. Celý letošní rok probíhá intenzivní testování systému, kdy ho testují dodavatelé softwaru, nemocnice, lékaři i zaměstnavatelé. A testují ho tak, aby se odladily veškeré chyby ještě před spuštěním. O testování mezi lékaři je značný zájem, což dokazuje i stoupající počet úspěšných připojení k systému ze strany lékařů. Jen za první prosincový týden jich bylo zhruba 14 tisíc.

Proč MPSV nebo Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] odmítá lékařům zaplatit za úkony k e-neschopence? Lékaři tvrdí, že úkony, které kvůli systému budou muset provádět, jsou v zájmu vašeho i resortu zdravotnictví? Ale hlavně v zájmu vašem.

V prvé řadě je nutné zdůraznit, že úkony spojené s eNeschopenkou, jsou především ve prospěch pacientů, kdy se jedná především o ochranu jejich zdraví při pracovní neschopnosti. Vystavení a ukončení rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti [DPN] je již nyní hrazeno ze zdravotního pojištění. A to podle vyhlášky MZd č. 134/1998 Sb., kdy se lékaři poskytuje úhrada hodnocená pěti body, což znamená odměnu pět korun. A to za administrativní „signální” úkony – poskytnutí informace zdravotní pojišťovně o tom, že bylo vydáno rozhodnutí o vystavení a ukončení DPN. Není tedy pravda, že lékaři nedostávají za úkony spojené s DPN žádné úhrady.

Není pět korun málo?

Letos v listopadu lékaři nově začali požadovat další úhrady, a to z nemocenského pojištění. Chtěli 92 korun za každý úkon, tedy vystavení, potvrzení a ukončení dočasné pracovní neschopnosti. To by pro rozpočet MPSV znamenalo roční náklady minimálně ve výši 471 milionu korun. A jednalo by se vlastně o dvojí platbu za jednu práci. Úhrady jednoznačně odmítl i předseda vlády na jednání tripartity 18. listopadu 2019. A je tu ještě jedna věc. eNeschopenka i lékařům přinese od 1. ledna 2020 značná zjednodušení. Sníží se administrativní zátěž a celý proces hlášení pracovní neschopnosti se urychlí.

Částečná digitalizace

Lékaři mají jiný názor. Upozorňují na to, že eNeschopenka je pouze částečnou digitalizací. Nechápou, proč mají stále třeba vystavovat lístek na peníze a vyplňovat formulář ve velikosti A4 s informacemi například o vycházkách, trvalém bydlišti, termínu další návštěvy atd…

Takzvaný lístek na peníze, tedy potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti ke 14. dni nemoci pacienta, je nezbytným potvrzením pro přechod od vyplácení náhrady mzdy k vyplácení dávek nemocenské. Ošetřující lékař tak ověřuje, že u pacienta nadále trvá jeho pracovní neschopnost.

Ano, ale jde o to, že zůstává v listinné podobě…

Ale i lístek na peníze je nově díky eNeschopence plně elektronizován. Česká správa sociálního zabezpečení a zaměstnavatel jsou automaticky po hlášení lékaře v řádech maximálně jednotek minut informováni. Jediný dokument, který zůstává ve vytištěné podobě, je průkaz práce neschopného pojištěnce, který si pacient odnáší s sebou domů jako potvrzení o DPN například pro kontroly ze strany Oblastní správy sociálního zabezpečení.

Tedy vše jde elektronicky?

Údaje na průkazu jsou v systému vyplňovány automaticky, není nutné nic vypisovat ručně. Na průkazu jsou osobní data pacienta a není možné jej tedy zasílat elektronicky pacientovi právě kvůli ochraně dat.

Ne každý ale asi používá svou vlastní elektronickou identitu. Elektronický občanský průkaz, datové schránky…

A proto zůstal průkaz pojištěnce v tištěné podobě. Dodám, že o změně systému by se dalo uvažovat v momentě, kdy občané budou ve větší míře využívat elektronických identit.

Nelze vyhovět všem požadavkům

Poslední otázka – lékaři si stěžují i na jednání ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové. Tvrdí, že zatímco s jejími podřízenými se dá vést smysluplný dialog, s ní to není možné. Máte problémy v komunikaci?

Nesouhlasíme s tvrzením, že by paní ministryně nekomunikovala dostatečně projekt eNeschopenky. Paní ministryně představovala projekt eNeschopenky opakovaně jak Výboru pro zdravotnictví, tak i na Výboru pro sociální politiku PSP ČR. Rovněž se osobně sešla se zástupci profesních lékařských sdružení.

Na druhé straně ale věc eNeschopenky už nekomunikuje. Proč?

Protože přípravou a komunikací celého projektu pověřila svého náměstka. Paní ministryně, stejně jako celé MPSV, bere názory lékařů určitě na vědomí. Také je ale nutné si uvědomit, že spuštění eNeschopenky se intenzivně připravuje již rok. A to také znamená, že nelze v posledních týdnech, kdy příprava vrcholí, vyhovět na poslední chvíli všem požadavkům.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here