HCV infekce ohrožuje i lidi, u nichž by to málokdo čekal

0
949
HCV infekce

V české populaci žije nezanedbatelná skupina lidí s virem hepatitidy C [HCV]. A nemusí se jednat pouze o narkomany. Problém je, že lidé s tímto virem dokáží žít dlouhé roky bez závažných a viditelných příznaků. Ale to jen do té doby, než jim vir zničí játra. Ohroženy jsou zejména ročníky narozené v letech 1975 až 1995.

Dnešní léčba přitom dokáže nemoc úspěšně vyléčit do 12 týdnů. Ovšem za jediné podmínky a to je, že se musí o nemoci vědět. Problém je, že nemoc neodhalí ani běžné krevní testy u praktického lékaře.

„V současné době není problematika testování osob v běžné, nízce rizikové populaci, nijak systematicky ošetřena. Vyvíjíme proto aktivity, aby tento nedostatek byl v brzké době odstraněn,“ říká místopředseda České hepatologické společnosti ČLS JEP a vedoucí oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu ÚVN Praha Petr Urbánek.

Podle něj problém s hepatitidou C není u vysoce rizikové populace. Tedy osob užívajících drogy či ve výkonu trestu odnětí svobody, protože u nich je aktivně HCV infekce testována. O jejich nákaze se tedy ví a tyto osoby jsou, jak říkají lékaři, podchyceni.

„Problém je u osob s nízkým rizikem výskytu hepatitidy C, kteří o své nemoci vůbec netuší, a tudíž nejsou léčení. Tím ohrožují nejenom sebe, ale i své okolí,“ upřesňuje Petr Urbánek.

HCV infekce v praxi

HCV infekce je dlouho bezpříznaková, asymptomická. V časných fázích tak i obtížně diagnostikovatelná. Pacienti se nakazili v minulosti, žijí normálně a mají běžné jaterní testy.

„Spontánní odstranění viru je asi u 15 až 20 procent případů nemocných. U ostatních přechází v chronické onemocnění a rozvíjí se pomalu zánět a u 15 až 20 % následně cirhóza jater,“ vysvětluje Radan Brůha ze IV. interní kliniky – Kliniky gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Upřesňuje také, že virem hepatitidy C je v České republice infikováno zhruba 40 tisíc osob. Z nich je osm tisíc ohroženo vznikem cirhózy jater.

Rizikové faktory přenosu HCV se mohou týkat i úplně běžného člověka, který není nitrožilním uživatelem drog a pěstuje zodpovědný sexuální život. K infikování ovšem stačí podle lékařů málo. Může to být ojedinělá zkušenost s drogou, důsledky nevázaného večírku, amatérské tetování nebo krevní transfúze.

„Zvážit možnost nákazy by měly i osoby, které pobývaly v nemocnici v čase do konce 80. let a dostaly se do styku s injekcemi. Důvod je, že v té době se ještě nepoužívaly jednorázové jehly, ale skleněné, které se vyvařovaly. A takováto sebeidentifikace pak může vést k aktivní snaze takové osoby nechat se testovat,“ upozorňuje Petr Urbánek.

Celoplošný screening na HCV

Podle doporučení Světové zdravotnické organizace [WHO] by mělo do roku 2030 dojít k eliminaci HCV na minimum. Zcela vymýtit se však HCV pravděpodobně nepodaří. Neznamená to úplné vymýcení hepatitidy C. Ale jde o to, aby infekce nebyla významnou socioekonomickou hrozbou našeho regionu. Podle Petra Urbánka je nutné infekci především intervenovat. To znamená navyšovat počty diagnostikovaných a léčených pacientů.

„To kvůli tomu, že dnes už máme k dispozici stoprocentně účinnou léčbu,“ říká Petr Urbánek.

Potíž ale je, že snahy o jakékoli celoplošné testování populace na HCV selhávají. Mimo jiné i proto, že jde o velmi drahou strategii, která není nákladově efektivní. A to i přesto, že HCV infekce má velice neblahé dopady na společnost. A to zejména tehdy, když lidé o tom, že jsou infikováni neví. Ti riskují jak své zdraví, tak zdraví svých nejbližších.

„Nebezpečí šíření viru nejvíce nízkorizikovou skupinou, která o své nemoci neví, je problém nejen u nás, ale i v západních zemích. U vysoce rizikové populace jako jsou uživatelé drog je problematika odlišná. Pacienti jsou celkem dobře diagnostikovaní v rámci kontaktu s adiktologickými službami,“ říká vědecký sekretář ČHS ČLS JEP a lékař z Kliniky hepatogastroenterologie IKEM Jan Šperl.

Problém je ovšem v penězích. Pouze v Japonsku jsou lidé celoplošně testování na HCV. Ale Japonsko je extrémně silná ekonomika, upozorňují lékaři.

Screening cestou věkové kohorty

Odborníci na hepatologii se i přesto snaží prosadit testování věkem definované skupiny. Vyhledat a eliminovat potenciálně nemocné je možné i definováním věkového rozhraní, kdy u nás byla zaznamenána největší prevalence nemoci. V tomto případě jde o osoby narozené v období od roku 1975 do roku 1995, která mají nejvyšší výskyt HCV infekce.

„Neméně významná je snaha naší společnosti prosadit testovaní HCV u osob s jinými onemocněními. Existují totiž některá onemocnění, u kterých se HCV infekce z různých důvodů vyskytuje významně častěji než v jiných případech,“ vysvětluje Petr Urbánek.

Jde například o epidemiologické nebo patogenetické nemoci. Klíčová ale i tak zůstává informovanost veřejnosti o možnosti testování a účinné léčby.

Léčba hepatitidy C je efektivní

V minulosti se hepatitida C léčila pomocí léků, které měly úspěšnost okolo 50 procent. Dnes u přímo působících antivirotik, což je ambulantní a perorální léčba, lze během osmi až dvanácti týdnů dosáhnout úspěšnosti vyléčení ve více než 99 procentech případů.

„Velkou část osob takto úspěšně vyléčených je možné dokonce po určité době uvolnit z péče hepatologů a mohou vést naprosto běžný život bez jakéhokoliv omezení,“ vysvětluje Radan Brůha.

Moderní léčba je tak podle něj nejen rychlá, ale i velmi účinná. Je i plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Vyjde na zhruba 550 tisíc korun. Podmínkou ale je o onemocnění vědět.

„Další nepřímý efekt protivirové léčby spočívá v tom, že za určitých podmínek je léčba i nástrojem preventivním. Každý vyléčený případ HCV snižuje riziko dalšího šíření viru v dané populaci,“ doplňuje Petr Urbánek.

Bez vedlejších účinků

Podle lékařů léčba moderními léky nemá na rozdíl od v minulosti podávaného interferonu žádné vedlejší účinky.

„Léčba velmi rychle dosahuje výsledků, pomáhá sociologickému začleňování nemocného a příznaky pomalu odeznívají. A to je pro pacienta velmi motivující,“ uvádí Jan Šperl.

Léčba není ani časově náročná a pacienta nijak neomezuje. Léky se podávají jednou denně, ve zhruba podobnou dobu. A pokud má někdo u sebe podezření na přítomnost HCV infekce, ale ostýchá se navštívit praktického lékaře nebo hepatologické centrum, pomoc nalezne i v lékárně. Ty dnes běžně nabízejí testy na HCV ze slin. Nevýhodou však je, že si je musí zakoupit každý ze svého.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here