V české populaci žije nezanedbatelná skupina lidí s virem hepatitidy C [HCV]. A nemusí se jednat pouze o narkomany. Problém je, že lidé s tímto virem dokáží žít dlouhé roky bez závažných a viditelných příznaků. Ale to jen do té doby, než jim vir zničí játra. Ohroženy jsou zejména ročníky narozené v letech 1975 až 1995.

Dnešní léčba přitom dokáže nemoc úspěšně vyléčit do 12 týdnů. Ovšem za jediné podmínky a to je, že se musí o nemoci vědět. Problém je, že nemoc neodhalí ani běžné krevní testy u praktického lékaře.

„V současné době není problematika testování osob v běžné, nízce rizikové populaci, nijak systematicky ošetřena. Vyvíjíme proto aktivity, aby tento nedostatek byl v brzké době odstraněn,“ říká místopředseda České hepatologické společnosti ČLS JEP a vedoucí oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu ÚVN Praha Petr Urbánek.

Podle něj problém s hepatitidou C není u vysoce rizikové populace. Tedy osob užívajících drogy či ve výkonu trestu odnětí svobody, protože u nich je aktivně HCV infekce testována. O jejich nákaze se tedy ví a tyto osoby jsou, jak říkají lékaři, podchyceni.

„Problém je u osob s nízkým rizikem výskytu hepatitidy C, kteří o své nemoci vůbec netuší, a tudíž nejsou léčení. Tím ohrožují nejenom sebe, ale i své okolí,“ upřesňuje Petr Urbánek.

HCV infekce v praxi

HCV infekce je dlouho bezpříznaková, asymptomická. V časných fázích tak i obtížně diagnostikovatelná. Pacienti se nakazili v minulosti, žijí normálně a mají běžné jaterní testy.

„Spontánní odstranění viru je asi u 15 až 20 procent případů nemocných. U ostatních přechází v chronické onemocnění a rozvíjí se pomalu zánět a u 15 až 20 % následně cirhóza jater,“ vysvětluje Radan Brůha ze IV. interní kliniky – Kliniky gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Upřesňuje také, že virem hepatitidy C je v České republice infikováno zhruba 40 tisíc osob. Z nich je osm tisíc ohroženo vznikem cirhózy jater.

Rizikové faktory přenosu HCV se mohou týkat i úplně běžného člověka, který není nitrožilním uživatelem drog a pěstuje zodpovědný sexuální život. K infikování ovšem stačí podle lékařů málo. Může to být ojedinělá zkušenost s drogou, důsledky nevázaného večírku, amatérské tetování nebo krevní transfúze.

„Zvážit možnost nákazy by měli i osoby, které pobývali v nemocnici v čase do konce 80. let a dostali se do styku s injekcemi. Důvod je, že v té době se ještě nepoužívaly jednorázové jehly, ale skleněné, které se vyvařovali. A takováto sebeidentifikace pak může vést k aktivní snaze takové osoby nechat se testovat,“ upozorňuje Petr Urbánek.

Celoplošný screening na HCV

Podle doporučení Světové zdravotnické organizace [WHO] by mělo do roku 2030 dojít k eliminaci HCV na minimum. Zcela vymýtit se však HCV pravděpodobně nepodaří. Neznamená to úplné vymýcení hepatitidy C. Ale jde o to, aby infekce nebyla významnou socioekonomickou hrozbou našeho regionu. Podle Petra Urbánka je nutné infekci především intervenovat. To znamená navyšovat počty diagnostikovaných a léčených pacientů.

„To kvůli tomu, že dnes už máme k dispozici stoprocentně účinnou léčbu,“ říká Petr Urbánek.

Potíž ale je, že snahy o jakékoli celoplošné testování populace na HCV selhávají. Mimo jiné i proto, že jde o velmi drahou strategii, která není nákladově efektivní. A to i přesto, že HCV infekce má velice neblahé dopady na společnost. A to zejména tehdy, když lidé o tom, že jsou infikováni neví. Ti riskují jak své zdraví, tak zdraví svých nejbližších.

„Nebezpečí šíření viru nejvíce nízkorizikovou skupinou, která o své nemoci neví, je problém nejen u nás, ale i v západních zemích. U vysoce rizikové populace jako jsou uživatelé drog je problematika odlišná. Pacienti jsou celkem dobře diagnostikovaní v rámci kontaktu s adiktologickými službami,“ říká vědecký sekretář ČHS ČLS JEP a lékař z Kliniky hepatogastroenterologie IKEM Jan Šperl.

Problém je ovšem v penězích. Pouze v Japonsku jsou lidé celoplošně testování na HCV. Ale Japonsko je extrémně silná ekonomika, upozorňují lékaři.

Screening cestou věkové kohorty

Odborníci na hepatologii se i přesto snaží prosadit testování věkem definované skupiny. Vyhledat a eliminovat potenciálně nemocné je možné i definováním věkového rozhraní, kdy u nás byla zaznamenána největší prevalence nemoci. V tomto případě jde o osoby narozené v období od roku 1975 do roku 1995, která mají nejvyšší výskyt HCV infekce.

„Neméně významná je snaha naší společnosti prosadit testovaní HCV u osob s jinými onemocněními. Existují totiž některá onemocnění, u kterých se HCV infekce z různých důvodů vyskytuje významně častěji než v jiných případech,“ vysvětluje Petr Urbánek.

Jde například o epidemiologické nebo patogenetické nemoci. Klíčová ale i tak zůstává informovanost veřejnosti o možnosti testování a účinné léčby.

Léčba hepatitidy C je efektivní

V minulosti se hepatitida C léčila pomocí léků, které měly úspěšnost okolo 50 procent. Dnes u přímo působících antivirotik, což je ambulantní a perorální léčba, lze během osmi až dvanácti týdnů dosáhnout úspěšnosti vyléčení ve více než 99 procentech případů.

„Velkou část osob takto úspěšně vyléčených je možné dokonce po určité době uvolnit z péče hepatologů a mohou vést naprosto běžný život bez jakéhokoliv omezení,“ vysvětluje Radan Brůha.

Moderní léčba je tak podle něj nejen rychlá, ale i velmi účinná. Je i plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Vyjde na zhruba 550 tisíc korun. Podmínkou ale je o onemocnění vědět.

„Další nepřímý efekt protivirové léčby spočívá v tom, že za určitých podmínek je léčba i nástrojem preventivním. Každý vyléčený případ HCV snižuje riziko dalšího šíření viru v dané populaci,“ doplňuje Petr Urbánek.

Bez vedlejších účinků

Podle lékařů léčba moderními léky nemá na rozdíl od v minulosti podávaného interferonu žádné vedlejší účinky.

„Léčba velmi rychle dosahuje výsledků, pomáhá sociologickému začleňování nemocného a příznaky pomalu odeznívají. A to je pro pacienta velmi motivující,“ uvádí Jan Šperl.

Léčba není ani časově náročná a pacienta nijak neomezuje. Léky se podávají jednou denně, ve zhruba podobnou dobu. A pokud má někdo u sebe podezření na přítomnost HCV infekce, ale ostýchá se navštívit praktického lékaře nebo hepatologické centrum, pomoc nalezne i v lékárně. Ty dnes běžně nabízejí testy na HCV ze slin. Nevýhodou však je, že si je musí zakoupit každý ze svého.

–VRN–

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here